Waarom jij je te klein voelt voor jouw dromen

11

sep

Nienke Alblas

“Je droomt altijd zo veel,” is iets wat vaak tegen mij als kind werd gezegd. Het maakt dat ik nu altijd heel bewust mijn beide benen op de grond probeer te houden. Ik probeer alles met een scherpe blik te bekijken, om te voorkomen dat de leugen die ik zo vaak heb gehoord, opnieuw over me wordt uitgesproken. Het is mijn zwakke plek. Het is een van die ketenen die Jezus heeft verbroken toen Hij stierf aan het kruis, maar die ik met mijn eigen handen nog oppak af en toe. Want is het slecht om te dromen? Is het erg dat ik altijd nieuwe ideeën heb? Dat ik enthousiast word van nieuwe plannen? Nee. De leugen “Je droomt te veel” staat lijnrecht tegenover een stukje passie dat God in mij heeft gelegd. Herkenbaar?

God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen. Hij zal er óók voor zorgen dat jullie dat ook kúnnen.
– Filippenzen 2:13 (BasisBijbel)

Hij geeft ons de wil

In Filippenzen 2:13 staat dat God ons de wil geeft om het goede te doen, wat God van ons verlangt. Hij geeft ons het verlangen om naar zijn wil te leven. Herken jij Gods verlangen voor jouw leven in je hart en gedachten? Durf je het onder ogen te komen? Pas was ik in een kerkdienst en zongen we het lied ‘Levende offers’. Hierin wordt de volgende tekst gezongen: ‘Hier zijn wij, als levend offer Heer. Heilig en aangenaam voor U. Hier zijn wij, wij leggen voor Uw troon neer, al onze dromen en ons nu. Wij eren U.’ Wat mij raakte in het lied is dat je je dromen als offer voor God neerlegt. Het is wat we mogen geven en in zijn hand mogen leggen.

Tegelijkertijd krijgen we sommige dromen van God. De grootte van mijn dromen kan mij soms beangstigen. Ik zei tegen God in gebed: ‘Heer, ik wil graag mijn dromen erkennen en ze voor Uw troon neerleggen, maar ze zijn te groot voor mij.’ Zo voelt het soms voor mij, alsof mijn dromen te groot zijn voor wie ik ben en wat ik zou kunnen.

God bemoedigde mij, en misschien ook jou wel, met de woorden: ‘Jouw dromen zijn misschien te groot voor jou, maar niet voor mij. Jouw dromen zijn zo groot, omdat het Mijn dromen zijn. Ik ben oneindig groot, dus hoe groot zullen mijn dromen zijn? Als de dromen klein genoeg zouden zijn, zou je mij niet nodig hebben.’

Hij zorgt ervoor dat je het kan

Wij zijn als mensen eigenlijk op onszelf redelijk incapabel. Er is gelukkig een hele grote ‘maar’. God geeft ons namelijk de kracht, het kunnen, het talent. En waar Hij leidt zal hij voorzien. (Jesaja 58: 11)
Heb je er weleens over nagedacht om deze voorziening te volgen om zijn weg te volgen? Volg de kansen die er zijn en laat ruimte voor God om hierin zijn weg te wijzen. Laat ruimte voor God. Als jij alles al bepaald en uitgestippeld hebt, je agenda helemaal vol zit, hoe kan je dan ingaan op de kansen die God op je weg brengt?

Wanneer we in afhankelijkheid leven en Hem zo volgen, zal ons leven een getuigenis zijn van wat God doet en niet wat wij doen. Je hele levensweg is dan als een wegwijzer naar boven voor anderen. Kijk wat God heeft gedaan. Kijk naar zijn dromen die werkelijkheid worden. En kijk hoe groot hij is!

Zorg ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van God op wie niets valt aan te merken. Want dan zullen jullie als stralende sterren zijn, die opvallen tussen de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd.
– Filippenzen 2:15 (BasisBijbel)

Sta op en schitter

Het hoofdstuk waarin de tekst staat over het verlangen dat God in ons legt, gaat over het ‘leven als voorbeeld’ voor gelovigen en de wereld. Paulus schrijft eerst dat we de wil krijgen om Gods weg te volgen en de kracht ontvangen om dat te doen, maar hij legt ook uit waarom. Zo zijn we zichtbaar.

Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de HEER.
– Jesaja 60:1 (NBV)

De bekende tekst om op te staan en te gaan stralen uit Jesaja zien we op verschillende manieren ook terugkomen in het Nieuwe Testament. Zo spreekt Jezus in de Bergrede dat we als zijn volgelingen zijn als een stad op een berg, die niet verborgen kan blijven. (Mattheüs 5:14-16)
Je ziet de stad overdag liggen, omdat zij zo hoog ligt en het licht is zichtbaar in de nacht. Net als stralende sterren. Je mag gaan stralen in zijn licht.

Aan de slag!

Vandaag komen we een droom onder ogen. Misschien heb je al meteen een idee van een droom die je steeds hebt weggeschoven, omdat jij je er te klein voor voelt. Maar God is groot!

Teken op een vel een wolkje en schrijf daarin je droom op. Is je droom te groot voor het wolkje? Gebruik dan steekwoorden. Schrijf hieromheen steeds dingen die je nodig hebt voor de droom, of die je bij de droom vindt horen.

Tip: plaats data bij de droomwoorden. Zo kan je zien wanneer je iets van je droom hebt herkend en wanneer het zichtbaar is geworden in je leven.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap