De vrede van God voor jou in 3 stappen

12

sep

Vivian Straver

In de brief aan de Filippenzen besteedt Paulus in het bijzonder aandacht aan ‘de vrede van God.’ Dit lijkt tegenstrijdig, omdat Paulus op het moment van schrijven in Rome in de gevangenis zat. Toch staat de brief aan de Filippenzen bekend als de meest optimistische van de brieven van Paulus. De achtergrond bij deze brief is erg relevant. Het maakt duidelijk dat Paulus in een zeer benarde positie zat, maar dat hij ondanks zijn situatie tóch vrede bij God kon vinden. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar zelf merk ik dat ‘kwellingen’ – drukte, stress en negatieve gedachten – het moeilijk maken om dichtbij God te komen, laat staan zijn vrede te ervaren. Paulus geeft ons in zijn brief drie simpele stappen om in welke situatie ook maar de vrede van God te ontvangen.

In Filippenzen 4 moedigt Paulus de gelovigen aan om zich te verheugen, om vriendelijk te zijn en zich geen zorgen te maken. Op die manier zullen ze de vrede van God ontvangen. Hij schrijft het volgende:

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in als uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Jezus Christus bewaren.
– Filippenzen 4: 4-7 (HSV)

Wees blij

Tot twee keer toe roept Paulus op om ‘verheugd’ te blijven. ‘Wees altijd verheugd.’ Altijd. het moment dat Paulus deze woorden schrijft, heeft hij alle reden om níet verheugd te zijn. Hij zit nota bene in de gevangenis. Een eerder moment dat Paulus in de gevangenis zat, begon hij te zingen. Zelfs in de meest benarde en treurige situatie wist Paulus zijn vreugde te vinden.

Paulus wist dus wat hij de Filippenzen opdroeg in deze brief. Altijd verheugd zijn, onder elke omstandigheid. Het is hierbij zeker van belang om te erkennen dat er sprake is van verdriet. Narigheid en ellende doen zich voor in ieders leven – maar om deze periode door te komen is het goed om daarnaast ook te focussen op de blijdschap die er kan zijn.

Wees vriendelijk

De tweede opdracht die Paulus geeft is om vriendelijk te zijn. ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.’ Wanneer ‘iedereen’ je mag kennen als een vriendelijk mens, betekent dat dat je tegen eenieder vriendelijk moet zijn. Ook hierin weet Paulus wat hij schrijft. Er zijn voldoende mensen die hem hebben opgesloten of anderszins hebben geprobeerd hem het leven zuur te maken.

Wederom geldt hier dat Paulus niet ontkent dat er redenen zijn voor hem om wrok te koesteren tegen anderen of vice versa. Het kan haast niet anders dan dat er mensen in jouw omgeving zijn die je minder liggen of tegen wie je misschien enige vorm van wrok koestert. Paulus had voldoende mensen in zijn leven ontmoet om te haten. Opmerkelijk is dat hij zich in zijn brief op geen enkele manier negatief uitlaat tegenover de mensen die hem tegenstaan, maar juist vol is van liefde.

Wees niet bezorgd

Tot slot roept Paulus op: ‘Wees over niets bezorgd.’ Deze woorden zullen voor Paulus moeilijk zijn geweest. Hij zit in de gevangenis en kan zijn werk niet doorzetten. Hij vreest voor de verspreiding van het evangelie, voor de opbouw van kerken, en zelfs de dood hangt hem boven het hoofd. Hierin is hij een voorbeeld voor ons door zijn vertrouwen op God.

Welke zorgen je ook hebt in je leven, Paulus moedigt je aan om ze bij God te brengen. De controle ligt niet bij jou (de uitvoering misschien wel), maar God heeft het in zijn hand. Probeer te groeien in het vertrouwen op God. Het is van belang om je verdriet, je wrokgevoel of je zorgen niet te ontkennen – maar ze juist te erkennen en bij God te brengen.

Aan de slag!

De vrede van God is geen doel op zichzelf, maar een middel dat je kan beschermen tegen ‘aanvallen’ van verdriet, wrok of zorgen. God belooft je steviger te laten wortelen in Jezus, niet per se dat het leven rooskleuriger zal worden.

Welke opdracht van Paulus is voor jou? Neem het ter harte en bid, want ‘dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Jezus Christus bewaren.’

1. Wees verheugd! – Ook als het tegenzit.

Erken je verdriet en vraag God om je vreugde te laten ervaren.

2. Wees vriendelijk! – Ook tegen mensen die je het leven zuur maken.

Erken dat mensen je dwarszitten en vraag God om je met liefde naar hen te laten kijken.

3. Wees niet bezorgd! – Ook al zijn je zorgen meer dan terecht.

Erken je zorgen en geef de controle over aan God.

Deel deze overdenking

  1. Wiedy schreef:

    Mooi, dit is mijn lieveling tekst. Het bemoedigd mij elke keer weer. Er is alleen nog een 4e aspect, nl. danken. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede….. ” dit is een essentieel onderdeel. Dankbaar zijn naar God voor wat je wel hebt en krijgt van Hem. Zelfs Corrie ten Boom dankte voor de luizen in het kamp, zodat ze de Bijbel ongemoeid konden openen. Allen Gods zegen en vrede toegewenst. 😘

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap