Bevrijd uit de greep van het kwaad

10

sep

Martina Fraanje

Aan het einde van het verhaal dat we lezen in Lukas 8:26-39 verzoeken de mensen Jezus weg te gaan. Ik kan me dat wel voorstellen. Het moet een huiveringwekkend schouwspel zijn geweest; Jezus die een legioen demonen uitdrijft in een kudde varkens. Wat is het verhaal dat Lukas hier probeert te vertellen?

Het verhaal dat we lezen in het achtste hoofdstuk van Lukas is meer dan een genezingsverhaal. Deze man leeft afgezonderd van God en mensen in de wildernis. Hij wordt in de greep gehouden door de machten van het kwaad. De ontmoeting met Jezus betekent voor hem: redding.
Die redding betekent dat hij wordt losgemaakt uit de greep van het kwaad. Vanuit een leven in gebondenheid en onvrijheid krijgt hij de vrijheid terug. Hij krijgt zijn leven terug!

Er zijn sterke vermoedens dat deze gebeurtenis plaatsvindt op heidense bodem. Het is een confrontatie tussen Jezus en de macht van het kwaad. Die gaat in dit geval gepaard met een heidens kabaal. De demonen die de man vasthouden, drijven in de varkens, die zich vervolgens van een berg afstorten. Jezus blijft de kalmte zelf, net als in de helse storm die hij heeft weten te bedwingen in de tocht hiernaartoe. Opnieuw treedt Jezus op met autoriteit. Hij bedwingt de machten van het kwaad. Ze moeten net als de wind en de golven naar hem luisteren. Ze geven zich gewonnen.

Bevrijd

Als Jezus deze man bevrijd heeft van zijn kwelgeesten, is het begrijpelijk dat de man bij Hem wil blijven. Het is maar de vraag of zijn gemeenschap hem weer wil opnemen nu hij gezond is. In dit geval is het Jezus die het wegsturen voor zijn rekening neemt. Hij zendt de man op weg om Gods grote daden bekend te maken.

Jezus zegt tegen hem:
Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat ​Jezus​ voor hem had gedaan.
– Lucas 8:39 (NBV)

Wat zijn de grote daden van God? Dit verhaal kun je lezen als een beeld van wat God doet in het klein én in het groot. Jezus is gekomen om te redden uit de greep van het kwaad. Hij overwint de machten van de dood en geeft weer leven.

Lukas is een evangelieschrijver bij wie de ruime blik opvalt. Hij heeft oog voor mensen aan de rand. Telkens opnieuw maakt hij zijn punt: Jezus komt om te zoeken wat kwijt is, om te redden wat verloren is. Hier geeft hij ons opnieuw een duidelijke aanwijzing; Gods bevrijding gaat verder dan de Joden. Als je wilt kijken wat God doet, kijk dan naar wat Jezus doet. In Hem komt hij zijn beloften na. Dit nieuws moet de wereld in: God bevrijdt mensen uit de greep van het kwaad.

In de evangeliën worden verschillende verhalen verteld over hoe Jezus redt uit de machten van het kwaad. Het zijn de verhalen die zijn doorgegeven en later zijn opgeschreven over het goede nieuws van Jezus Christus en hoe God de wereld gaat redden. Maar bij de verhalen die in de Bijbel naar ons toe komen, is dat reddingsverhaal dat God is begonnen nog niet afgelopen. Nog steeds worden verhalen geschreven: hoe God levens redt uit de greep van het kwaad. Ken je die verhalen? Herken je de kleine en grote verhalen in je eigen leven? Hoe wil jij Gods grote daden bekend maken?

Aan de slag!

Bid vandaag het Onze Vader.
Bid om bevrijding uit de greep van het kwaad en kijk ernaar uit hoe je Gods grote daden bekend kunt maken.

Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap