Waarom je niet in jezelf moet geloven

26

okt

Nienke Alblas

Tegenwoordig zie ik dat zelfvertrouwen wordt verheerlijkt. ‘Zolang je maar in jezelf gelooft is alles mogelijk’, lijkt de slogan van de maatschappij. Ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar ik zie wel dat deze gedachte veel mensen weghoudt van het geloof. Ze hebben geen God nodig, geen Jezus, maar alleen zichzelf. Maar is dit echt zo? Volgens mij niet. Volgens mij zijn we juist gemaakt om in heerlijke en volmaakte afhankelijkheid van God te leven. Om te leven in zijn schepping in relatie met Hem.

Ik ontdek in mezelf een verlangen naar een simpel en rustig bestaan als ik hieraan denk. Een bestaan waar je niets hoeft te doen dan te zijn. Je mag jezelf zijn bij God en we komen bij God door Jezus. We hebben het dus nodig om te leren geloven in Jezus, want dan komen we bij de Bron. Als we leren te geloven in onszelf en ons hierop focussen, missen we de volkomen rust waar we toegang tot kunnen hebben door het geloof.

Een wijs vrouw bouwt haar huis op een…

Wanneer je compleet afhankelijk bent van je geloof in jezelf, dan komt er een enorme druk op je schouders te liggen. Alles is dan niet alleen afhankelijk van wat je doet, maar ook van wat je denkt en hoe je je voelt. Ik geloof dat we een stabiele, vaste, eeuwige bron nodig hebben om op te bouwen. Bouw hier je vertrouwen op. Nog een leugen die de wereld verspreidt: je kunt alleen op jezelf bouwen. Dit is niet het geval; je kunt op één Iemand bouwen die eeuwig is.

Het doet me denken aan een verhaal dat Jezus ons vertelt in de Bijbel. Hij vertelt over een man die zijn huis bouwt op het zand en een andere man die zijn huis bouwt op de rots. Mijn voorganger wees mij pas op iets interessants. Het wel of niet blijven staan van het huis is niet afhankelijk van de bouwkwaliteit van het huis. Je kan een prachtig leven opbouwen, een prachtig huis. Het is een enorme villa, de gordijnen matchen bij je interieur en je planten gaan nooit dood. De uitbouw sluit perfect aan op je openslaande deuren en de isolatie is perfect. Maar wanneer er een stortregen komt en het fundament van het huis is niet goed…

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de Schriftgeleerden.
– Mattheüs 7: 24-29 (HSV)

Fundamenten

Of het huis wel of niet de stormen kon doorstaan, is afhankelijk van het fundament. Zo is het ook wanneer je bouwt op je vertrouwen op Jezus. In de Bijbel kozen mensen voor een rotsachtige grond, omdat deze niet weg kon stromen bij heftige regenval en wateroverlast. Wanneer je vertrouwen in Jezus en Gods Woord jouw fundament is, ben je stabieler dan wanneer je bouwt op jezelf. Daarom noemen we Jezus ook wel de rots waarop wij kunnen bouwen.

In een groot deel van Nederland bouwen we onze huizen op houten palen. Het fundament deed me denken aan een houten fundament uit de Bijbel. Het houten kruis van Jezus dat een fundament legt voor ons geloof. Jezus die door aan het hout te sterven en vervolgens op te staan jou eeuwig leven heeft gegeven. Het is ons fundament. Zonder dit fundament is het niet mogelijk en ben je wankel.

Ik wil je aanmoedigen om te kijken op welk fundament jij jouw levenshuis bouwt. Is het Jezus’ offer en Gods Woord? Of is het de mening en verwachting van jezelf en anderen? Jezus is onze rots. Graaf het zand, alle afleiding in je leven weg om tot de rotsgrond te komen. Stel jezelf hierbij ook de vraag of je met God jouw huis bouwt, of op eigen kracht. We mogen onze focus op Hem houden, in alles wat we doen. Bij elke steen van het bouwen van ons levenshuis. Zodat we elke ruimte van dat huis zullen vullen met zijn Geest door zijn Woord.

Als God het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.
– Psalm 127:1 (NBV)

Aan de slag!

Teken het huis van jouw hart met daaronder een fundament. Hoe ziet het fundament van jouw leven eruit? Waar bouw jij op?

Deel deze overdenking

  1. Eline schreef:

    Prachtig! ❤️-🗝- 🏠- ✝️- 🤞- 💟

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap