Waarom is het gras altijd groener bij de ander?

19

sep

Marijke Gootjes-Verhoeve

Het hooikoortsseizoen is bijna weer voorbij, maar laten we het eens hebben over gras en waarom het gras bij de ander altijd groener is. Het is een typisch Nederlandse uitspraak, die aangeeft dat het lijkt alsof een ander het altijd beter heeft getroffen dan jij. Belangrijk is om de nadruk te leggen op het woord ‘lijkt’, want dat geeft aan dat het helemaal niet zo hoeft te zijn. Het heeft te maken met je perceptie: hoe kijk je naar jezelf en je eigen situatie? Hoe tevreden ben je daarover? Dit zijn meteen al confronterende vragen, maar geven wel de kern weer als we denken dat het gras groener is bij de ander. Laten we er samen op inzoomen en kijken wat de Bijbel ons aanreikt over het thema waarom het gras bij de ander groener is.

Het begin van groener gras bij de ander

We hoeven niet ver te bladeren in de Bijbel om al de eerste situatie tegen te komen. Door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva aan God, zien we het ontstaan dat het gras bij de ander groener lijkt. Denk maar eens aan de situatie met Kaïn en Abel, waarbij het gras van Abel niet alleen groener leek, maar in dit geval ook groener was (Genesis 4 en 1 Johannes 3:12). Daarna zien we de situatie met Saraï en Hagar. Saraï was kinderloos, terwijl Hagar in een ondergeschikte positie zat, maar wél een kind kreeg van Abram, de echtgenoot van Saraï (Genesis 16). Vervolgens Ezau en Jakob. De ene was de oudste, de andere kreeg het eerstgeboorterecht en de zegen (Genesis 27). En dan de zussen Lea en Rachel. Lea kreeg zonen bij Jakob, terwijl Rachel zijn lieveling was, maar lange tijd kinderloos bleef (Genesis 29-30).

Het probleem van de zonde – ongehoorzaamheid aan God – speelt de grootste rol in al deze voorbeelden. Persoonlijke fouten en tekortkomingen zorgen ervoor dat ontevredenheid en afgunst/jaloezie ontstaat in het hart van ander. Kain zijn werken waren slecht, Saraï nam het heft in eigen handen in plaats van op God te vertrouwen, Jakob bedroog zijn vader, de vader van Lea en Rachel was niet eerlijk. Allemaal voorbeelden van falen, met als gevolg: groener gras bij de ander.

Het verband tussen groener gras bij de ander en zonde

Het antwoord waarom het gras bij de ander groener lijkt, is duidelijk: het komt door de zonde van de mens, waarbij het dus goed mogelijk is dat een ander zondigt, waardoor dat jij zijn/haar gras als groener ervaart. Er is echter meer in de Bijbel te vinden over ‘groener gras bij de ander’ dan bovenstaande voorbeelden, dus laten we eens verder kijken.
In de leefregels die Mozes van God ontvangt voor het volk Israël staat het volgende:

U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naast, noch zijn dienaar, noch zijn dienares nog zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.
– Exodus 20:17 (HSV)

Dus los van het feit of anderen gezondigd hebben en tekort geschoten zijn, hebben we allemaal een eigen verantwoordelijkheid hoe we naar onszelf en anderen kijken. Of je ervoor kiest om ontevredenheid en begeerte of jaloezie toe te laten, of je ervoor kiest het gras van de ander als groener te beoordelen. Dat is namelijk ook zonde.

Laat alles wat aards in u is afsterven, (…) ook hebzucht – hebzucht is afgoderij.
– Kolossenzen 3:5 (NBV)

De wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
– 1 Johannes 2:17 (HSV)

Gras verdort!

De momenten dat we het gras bij de ander als groener beoordelen, zijn vaak gericht op aardse zaken. De ander is knapper, slimmer, socialer. De ander lijkt het beter voor elkaar te hebben en daarbij kijken we naar wat zichtbaar is, zoals bezittingen, status, populariteit. Deze zaken hebben echter een houdbaarheidsdatum, het gaat om het tijdelijke: gras verdort!  De Bijbel laat ons zien wat blijvend is en eeuwigheidswaarde heeft: het doen van Gods wil.

In de eerste brief aan Timotheüs schrijft Paulus dat er mensen zijn die denken dat het dienen van God een manier is om rijk te worden. Maar, zegt hij dan, het dienen van God is juist een grote rijkdom als we ook tevreden zijn met wat we hebben!

Want we hebben niets op de wereld meegebracht toen we geboren werden, en het is duidelijk dat we ook niets uit de wereld kunnen meenemen als we sterven.
– 1 Timotheüs 6:7 (BasisBijbel)

De liefde kijkt niet of het gras bij de ander groener is

De theorie is helder, maar wat als je niet tevreden bent over jezelf of je situatie en je geneigd bent om het gras van de ander als groener te beoordelen? Dan is het nodig om Gods wil te gaan doen: liefhebben!

U zult de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grootste gebod. En het tweede daaraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
– Mattheüs 22: 37-39 (HSV)

De liefde kent geen afgunst.
– 1 Korintiërs 13:4 (NBV)

Als je van God houdt, mag je ook leren om van jezelf te houden en naar jezelf te kijken zoals Hij naar jou kijkt, waardoor je tevreden kunt zijn met jezelf. Ook mag je anderen – door Hem – liefhebben, waardoor je blij kunt zijn voor de zegeningen van de ander, zonder jaloers te zijn. En ook al lijkt het dan soms dat het gras bij de ander groener is, kijk dan nog eens goed naar je eigen gras en ontdek hoe groen dat al is!

Aan de slag!

  • Luister naar ‘Het Paviljoen’ van Elise Mannah.
  • Bid om Gods liefde – voor jezelf en voor de ander – als je geneigd bent om het gras bij de ander als groener te beoordelen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap