Waarom is het belangrijk om je kwetsbaar op te stellen?

17

mei

Marleen Wieringa

Als er iets moeilijk is in het leven, dan is het wel om jezelf kwetsbaar op te stellen. Het betekent dat je iets deelt waar jij je bijvoorbeeld voor schaamt met andere mensen. Wat kwetsbaarheid zo moeilijk maakt is dat je jezelf open moet stellen. Iets wat zo verborgen in jou gezeten heeft, ga je delen met mensen om je heen. Dit vraagt veel moed omdat je bang kunt zijn als jij eindelijk die stap gezet hebt om jezelf kwetsbaar op te stellen, dat andere mensen jou daar mee klein kunnen maken of dit delen met mensen wie het niks aan gaat. 


Kwetsbaarheid zit in de kleinste hoekjes, je kunt het bijvoorbeeld al heel moeilijk vinden om een selfie van jezelf op Instagram te posten, bang wat de reacties van andere mensen zijn. Terwijl jij die foto zo leuk vindt. Kwetsbaarheid kan jou tegen houden in het zijn wie jij bent, bang om afgewezen te worden.  

De Samaritaanse vrouw  

Een mooi Bijbel voorbeeld vind ik de Samaritaanse vrouw. Ze gaat naar de put toe om water te halen. Bij de put zit iemand en ze weet dat het een jood is. Hij vraagt aan haar of hij water mag. Dit verbaast de vrouw omdat Joden niet omgaan met Samaritanen. Wat er dan bij die put gebeurt zou ze nooit hebben verwacht: 

Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: u hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd.
– Johannes 4: 16-18 (HSV)  

Dit had de Samaritaanse vrouw niet verwacht. Dat iemand haar grootste geheim kende. Vijf mannen gehad, en de man die ze nu heeft is haar man niet. We weten niet of het vijf huwelijken zijn geweest maar wat moet die vrouw gehunkerd hebben naar liefde. Wat zou de reden zijn van vijf mannen? In de Bijbel staat dit niet. We kunnen ons eigen oordeel hier over geven. Maar wat moet die vrouw zich geschaamd hebben. En dan zit Jezus bij de put, dit heeft de vrouw niet eens door. Jezus die haar door en door kent. De vrouw gaat hem als profeet aanschouwen, want hoe kan het dat iemand haar grootste geheim wat ze met niemand gedeeld heeft kent? Er volgt een gesprek dat wij dankzij de Heilige Geest, God mogen kennen en Hem mogen eren en aanbidden. De vrouw weet dat de Messias, die Christus genoemd wordt zal komen en alles over God zal vertellen. Jezus zegt: ‘Ik ben de Messias.’  

Het getuigenis van de Samaritaanse vrouw  

De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou hij dan niet de christus zijn? 
– Johannes 4: 28-29 (HSV) 

En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege Zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Hij werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus. 
– Johannes 4: 39-42 (HSV)

Wat een moed heeft de Samaritaanse vrouw. Ze gaat naar de stad terug en getuigt dat er iemand is die haar door en door kent. Die het binnenste van haar ziel kent. Door haar getuigenis en kwetsbaarheid komen er zelfs mensen tot geloof. Dit vraagt Jezus ook aan jou. Hij kent jouw diepste geheimen en verlangens. Hij weet alles over jou.  

Het belang van kwetsbaarheid  

Het is zo belangrijk om je kwetsbaar op te stellen. Het is namelijk een proces waar jij als persoon van kunt groeien. Je wordt er sterk van en je kunt meer aan. Door je kwetsbaar op te stellen kunnen mensen je helpen, ze kunnen je bemoedigen of steunen waar nodig is. Je staat er namelijk niet alleen voor. Jezus vraagt aan jou om je kwetsbaar op te stellen omdat jij mag stralen als persoon zoals je bent ondanks je tekortkomingen, je zonde, je schaamte. God ziet jou en kent jouw ziel. Hij weet wat er in jou verborgen ligt. Door jezelf kwetsbaar op te stellen kun jij aan andere mensen laten zien wie jij bent. Je ware ik. Doordat de Samaritaanse vrouw zich kwetsbaar opgesteld heeft zijn er mensen tot geloof gekomen. Hier heb je wel de Heilige Geest voor nodig omdat jij dit niet alleen kan. Het vergt namelijk moed en kracht. Maar als jij het echt wilt dan helpt de Heilige Geest jou graag. Omdat iedereen het verdient om te stralen en een vrouw naar Gods hart te mogen zijn.  

Aan de slag  

 • Neem iemand in vertrouwen waarbij jij jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Ik weet zeker: hier word jij als vrouw sterker van.  
 • Bid dat God jou de kracht geeft om jezelf kwetsbaar op te stellen.  

Deel deze overdenking

 1. Desire schreef:

  Kwetsbaar opstellen voor God is zoo mooi en fijn.
  Kwetsbaar opstellen naar mensen,heb ik gedaan.
  Maar uit ervaring heb ik gemerkt dst er niet echt geluisterd wordt om begrepen te worden.
  Men luistert en staat gelijk met een oordeel klaar.
  Ja,maar jij bent dit en dat,
  Ik ken jou,jij mag van mij,dat en dat niet meer doen.
  Ik weet het beter dan jij,ik moet jouw wel waarschuwen,want ik ken jou.
  Terwijl ik alleen maar mijn verhaal kwijt wil,en ik volledig op mijn hemelse Vader vertrouw op Zijn zorgen en leiding voor mij in mijn leven.
  Het ontmoedigt mij om me weer kwetsbaar op te stellen naar bepaalde mensen toe.
  Die niet echt luisteren,maar gelijk met oordeel dat zij mij kennen en ik naar hun moet luisteren,want ik ben dom en stom.
  En zij weten het allemaal beter,want zij kennen mij.
  Voelt voor mij niet goed en onveilig.

  • T schreef:

   Ik ken je pijn en moedig dat je dit deelt, dat is ook een vorm van kwetsbaar opstellen. Mij helpt het om steeds naar God te kijken die zich open blijft stellen ook al komt er pijn. Dat neemt je pijn niet weg maar ik hoop dat het je wel nieuwe hoop geeft. Ik bid dat God je daarbij wil helpen en mensen op je pad wil brengen die open en vol liefde naar jouw verhaal luisteren! Gods zegen gewenst!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap