Vergeven zoals Jezus vergeeft: waarom zou je dat eigenlijk doen?

18

mei

Elise de Vries

Petrus stapt op Jezus af met een belangrijke vraag: ‘Hoe vaak zal een broeder tegen mij zondigen én ik hem vergeven?’ Ik vind de suggestie die Petrus doet al best vergevingsgezind: ‘zeven keer?’ Maar nee, zoals altijd geeft Jezus een onverwachts antwoord: ‘Dat zal gebeuren tot aan zeventig keer zeven keer.’ Voor de slechte rekenaars onder ons: dat is dus 490 keer. Waarom kiest Jezus dat getal? Waarom zou je iemand 490 keer een nieuwe kans geven? Op een gegeven moment verdient iemand dat toch niet meer? Daar geeft Jezus gelukkig in hetzelfde bijbelgedeelte antwoord op. Ik wil je vandaag laten zien wat het betekent dat jij kan vergeven zoals Jezus vergeeft. Het feit dat jij kan vergeven zoals Jezus, geeft je namelijk een machtige positie. 

Jezus legt zijn ‘70 keer 7’ uit met een gelijkenis in Mattheüs 18. Hij vertelt dat het Koninkrijk van de hemelen vergeleken kan worden met een koning die schulden gaat innen bij zijn slaven. Er wordt een slaaf opgeroepen die hem tienduizend schuldig was. Deze man heeft dat geld helemaal niet en kan het niet betalen. De koning antwoordt dan dat zijn vrouw en kinderen en al zijn bezittingen verkocht moeten worden. Met het opgehaalde geld kan deze slaaf dan de schuld aflossen. 

De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. 
– Mattheüs 18: 26-27 (HSV)

Wij zijn vergeven door Jezus 

De slaaf in dit verhaal staat voor ons. Wij hadden een terechte schuld te betalen bij de hemelse Koning door onze zonden. Die schuld is kwijtgescholden doordat God veel ons houdt! Het interessante stukje over vergeven zoals Jezus zit in het vervolg van de gelijkenis. 

Maar de slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. 
– Mattheüs 18:28 (HSV)

Ook na smeekbedes van de andere slaaf wil de man de schuld niet kwijtschelden. De koning komt erachter dat de schuldeiser die hij net had vrijgelaten, nu een kleinere schuld bij een ander int. De koning is verontwaardigd: als ik jouw schuld kwijtscheldt, moet je dat ook bij een ander doen. Nu moet de slaaf alsnog zijn tienduizend schuld betalen aan de koning. Totdat is gelukt, wordt hij opgesloten. De slaaf staat voor diegene die juist niet doet aan vergeven zoals Jezus. 

Vergeef, dan zal je vergeven worden. 
– Lukas 6:37 (NBV). 

Wij kunnen vergeven zoals Jezus 

Wat is de les van deze gelijkenis? Jezus legt uit dat jij vergeven bent door de Koning. Dat geeft jou het recht om anderen te vergeven. Sterker nog, het is onze opdracht om te vergeven zoals Jezus.  

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. 
– Kolossenzen 3:13 (HSV)

Dat is niet niks. Het verklaart ook de 490 keer. Het getal 7 is in de Bijbel namelijk het getal van de volheid. Door de 7 ook nog eens keer 70 te doen, wordt een beeld van oneindig gecreëerd. Vergeven zoals Jezus betekent oneindig vergeven. Net zoals Jezus jou oneindig vergeeft. Het betekent ook dat je de keuze maakt om te vergeven, los van wat iemand gedaan heeft.  

Wat een macht 

Zou je dan alleen maar vergeven omdat het van je gevraagd wordt? Of omdat je dan zelf vergeven wordt? Ik denk dat je er ook anders naar kan kijken. Het feit dat jij een ander mag vergeven zoals Jezus vergeeft, is ongelooflijk. Besef eens hoeveel schuld God van jou kwijtscheldt. Dat is onverdiende genade. Jij hebt de mogelijkheid dat door te geven aan een ander: wat een macht! 

Misschien denk jij dat iemand beter had moeten weten en vind je dat iemand jouw vergeving niet verdient. Misschien is dat ook wel zo. Vergeven is niet altijd makkelijk. En met vergeven worden de consequenties van iemands (verkeerde) daden niet rechtgezet. Vergeven betekent ook niet dat een relatie met iemand gelijk weer is zoals vroeger. Je hoeft niet alles zomaar te slikken. In de Bijbel zien we meerdere situaties waarin God boosheid ervaart en uit. Je kan dus gerechtvaardigd boos zijn over onrecht. Wat het vergeven zoals Jezus dan inhoudt, vind ik mooi terugkomen in Lukas 6:37. Deze tekst schreef ik eerder op in de NBV, maar wil ik nu in de HSV aan je laten lezen. 

Laat los en u zult losgelaten worden. 
– Lukas 6:37 (HSV)

Het vergeven is proces bij jou waarin jij iets los laat. Dat staat los van dat de ander jou om vergeving vraagt of de daden heeft rechtgezet (wat volgens de Bijbel wel de juiste manier zou zijn). Vergeven gaat soms meer over jezelf dan over de ander. Vergeven gaat niet over wat de ander verdient. Jezus vergeeft jou namelijk terwijl jij het niet verdient. Het is liefde. Het is gunst en genade. Je hoeft niet meer jouw schuld te betalen. Zo hoeven wij niet meer als schuldeisers achter anderen aan. Wat een macht hebben wij, om een ander te mogen vergeven zoals Jezus vergeeft. 

Aan de slag! 

Bedenk bij jezelf wie jij nog moet vergeven. Vraag God in gebed om je te helpen diegene te vergeven en spreek het hardop uit: ‘Ik vergeef [vul naam in] voor …’ 

Indien je de mogelijkheid hebt, kan je het ook die persoon vertellen. Dat kan erg krachtig zijn. Onderschat de kracht van een tweede kans niet: denk aan het verhaal van Zacheüs, die zich bekeerde en al zijn fouten rechtzette. Dat kwam alleen maar doordat Jezus met hem ging eten en hij een ontmoeting met liefde had. 

Kijk ook dit filmpje. Het is een voorbeeld van de kracht van vergeving als een nabestaande een seriemoordenaar openlijk vergeeft. 

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Een mooie , waardevolle blog Elise.
  Vergeven zet je in de vrijheid en is daarom ook zó belangrijk.

 2. Eline schreef:

  Heel mooi blog♥️
  Dit lied heeft mij in het verleden geholpen tot het doen vergeven..

  Als er vergeving is kan er genezing zijn! ♥️🙏🏻

 3. Siegfried schreef:

  Mooi Blog Vergeven is Gods liefde in praktijk brengen richting jezelf maar ook voor een ander met Jezus als voorbeeld om jouw relatie met God te verstevigen. Zo is alles verbonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap