Waarom heeft de duivel nog steeds invloed in de wereld?

09

okt

Corline Hoefnagel

Heeft Jezus wel echt overwonnen? Rare vraag, denk je misschien. Natúúrlijk wel. Jezus is de Overwinnaar. Duhuh. Nee maar wacht. Kijk om je heen in de wereld. Zie de haat. Hoor het nieuws van christenen die niet meer naar de hemel mogen kijken. Praat met mensen die verstrikt zijn geraakt in occultisme. Ervaar hoe de naam Jezus voor sommige mensen niet meer dan een vloek geworden is. Hoe kan dat nou?

Hoe rijmt dat met dat Jezus overwinnaar is? Het lijkt toch alsof de duivel nog volop regeert in de wereld? Hoezo kan de duivel nog invloed uitoefenen op mensen? Jezus versloeg toch de satan?

De kop is vermorzelt

Al vlak na de zondeval werd dat voorzegd: “Haar nageslacht zal u de kop vermorzelen…” (Genesis 3:15, HSV)
Deze profetie is op Golgotha in vervulling gegaan. Maar ik vind dat soms moeilijk te rijmen met wat ik om me heen zie. Dan denk ik: God, hoe kunnen bepaalde dingen gebeuren als U overwonnen hebt?

Pas las ik iets wat mij een nieuw inzicht hierover:

“Er was eens een slang – een slang die langer was dan een man – die zich om de palen van een oerwoudhuisje had gewikkeld en in de keuken van een nietsvermoedende vrouw was binnen gegleden. De vrouw had zich omgedraaid, en zichzelf naar buiten gegooid. Net op dat moment komt de buurman eraan, zwaaiend met een kapmes. Hij loopt kalm het huisje binnen en snijdt de kop van de slang eraf.

Maar vreemd genoeg zorgen de lichaamsbouw en de bloedsomloop van een slang ervoor dat een slang nog steeds even wild heen en weer blijft schieten nadat zijn kop eraf is gesneden. Urenlang gaat het lijf van de slang nog als een gek tekeer, zwiept hard tegen de ramen en deuren, verwoest stoelen en een tafel en alle goede dingen die bij een huis horen.

Een slang kan er dus een puinhoop van maken – al heeft hij geen kop meer. Al is hij allang dood.”

En toen ik dit las, dacht ik: kan het zijn dat de listigste slang, de duivel, er ook zo’n puinhoop van maakt? Zijn kop is allang vermorzeld. Maar zijn lijf schokt nog altijd na. En zo probeert hij nog altijd zoveel mogelijk mensen in zijn ondergang mee te trekken.

Misschien ervaar jij weleens een bepaalde kwade macht. Onthoud dan dit: het zijn naschokken die de duivel geeft. Eigenlijk is zijn kop er allang af.

Verandering in jouw woestijn

Dus ja: Jezus won echt! Maar nee, dat betekent niet dat het hier een paradijs wordt op aarde. De naschokken van de slang kunnen heftig zijn, heel, heel heftig. Maar weet je, dit leven hier, temidden van de naschokken van de dode slang, is niet het laatste. We lopen nu nog in de woestijn, maar achter deze woestijn ligt het beloofde land.

Volg Jezus. Dan hoef je niet meer uitzichtloos jezelf voort te slepen door het droge zand. Maar dan mag je lopen op het ritme van de hoop, en je vastklampen aan de wetenschap dat je huilen ooit veranderen zal in lachen. Je strijd in overwinnen. Je strompelen wordt dansen. De woestijn zal bloeien gaan als een roos. En de kale rotsen zullen jubelen en juichen. Zoals een profetie uit het Oude Testament dat zo mooi zei.

Aan de slag!

Lees deze profetie uit Jesaja 35:

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn,
de wildernis zal zich verheugen
en in bloei staan als een roos.
Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen,
ja, zij zal zich verheugen en juichen.

De luister van de Libanon is haar gegeven,
de glorie van de Karmel en de Saron.
Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE,
de glorie van onze God.

Versterk de slappe handen,
verstevig de wankele knieën;
zegt tegen onbedachtzamen van hart:
Wees sterk, wees niet bevreesd!
Zie, uw God!

De wraak zal komen,
de vergelding van God;
Híj zal komen en u verlossen.
Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan,
de oren van de doven zullen worden geopend.
Dan zal de kreupele springen als een hert,
de tong van de stomme zal juichen.

Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen
en beken in de wildernis.
Het dorre land zal tot een waterpoel worden,
het dorstige land tot waterbronnen;
op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was,
zal gras zijn, met riet en biezen.

Daar zal zijn een effen baan, een weg;
de heilige weg zal hij genoemd worden.
Een onreine zal er niet over gaan,
want hij zal alleen voor hen zijn.
Wie deze weg ook gaat,
zelfs dwazen zullen niet dwalen.

Daar zal geen leeuw zijn,
geen verscheurend dier zal erop komen;
ze zullen daar niet aangetroffen worden,
maar de verlosten zullen die bewandelen.

Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
– Jesaja 35 (HSV)

Welke woorden of zinnen uit deze profetie spreken jou aan? Onderstreep ze in je eigen Bijbel.

Bron:
Dagboek ‘Gebroken leven’ – Ann Voskamp

Deel deze overdenking

  1. Nel schreef:

    Dank Corline , Ja het zijn de stuiptrekkingen van de slang de satan. Er staat ook in de bijbel in het laatste van de dagen zal hij des te meer verwoesten en zijn aanvallen doen op Gods kinderen. Dat we dan mogen schuilen onder Zijn vleugelen. Hij laat niet los het werk wat Hij in ons begonnen is.
    Nog een goede zondag.
    Nel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap