Micha 1: God en het onrecht

10

okt

Alien van Nes

Er is heel wat onrecht in de wereld. Als je het nieuws leest, lees je dat mensen elkaar heel wat aandoen. En buiten het nieuws om is er nog veel meer wat mensen elkaar aandoen. Het kan me verdrietig maken en boos. Waarom kunnen we niet in vrede met elkaar leven?

Het onrecht in Israël

Wie het ook veel verdriet doet en boos maakt, is God. Helaas is het onrecht wat gebeurt niet alleen van deze tijd. Jaar in, jaar uit, wordt er onrecht gedaan. Zo ook in de tijd van de profeet Micha. In Micha 1:1- 2:5 is te lezen hoe God tot de profeet Micha spreekt en hem een oordeel laat uitspreken over het volk Israël dat onrecht doet en niet naar God luistert. (Lees Micha 1:1-2:5 voor jezelf maar eens door.) Waarschijnlijk dient het volk afgoden en zijn ze God ontrouw. Daarnaast doen ze sociaal onrecht. De steden Samaria en Jeruzalem zijn hierbij de hoofdschuldigen of staan symbool voor de twee rijken waarin Israël is opgedeeld, het noordelijke rijk (Israël) en het zuidelijke rijk (Juda).

Het oordeel

God is woedend over alles wat er gebeurt. En omdat God een rechtvaardige God is, kan Hij de zonde niet laten voor wat het is. Hij moet de zonde straffen.

Het is niet helemaal duidelijk wanneer deze straf/dit oordeel plaatsvindt. Heden en toekomst lijken door elkaar heen te lopen. Eerst wordt er gesproken over wat er zal gebeuren en vervolgens lijkt het al gebeurd te zijn. Maar het kan ook zijn dat Micha 1:8-16 een klaaglied is op wat staat te gebeuren als mensen zich niet bekeren.

In Micha 1:8-16 worden verschillende steden genoemd die te maken hebben met het oordeel van God. De tekst is een soort beeldspraak. De schrijver speelt met de betekenis van de verschillende steden die genoemd worden. Bijvoorbeeld Micha 1:10b (HSV): ‘Wentel u in het stof in Beth-le-Afra’. Beth-le-Afra betekent: huis van het stof. Of Micha 1:11 (HSV): ‘De bewoonster van Zaänan gaat niet naar buiten’. Het Hebreeuwse woord voor ‘naar buiten gaan’ klinkt als Zaänan.

De tekst lijkt daardoor wel een soort poëzie.

Doel van de profetie

De profetie die hier door Micha wordt uitgesproken is niet zo zeer een voorspelling van de toekomst, maar heeft vooral als doel om de mensen te waarschuwen dat ze moeten stoppen met het onrecht en zich op God moeten richten. Het geldt als waarschuwing en geeft mensen de kans om het anders te gaan doen.

Gods rechtvaardigheid 

God ziet het onrecht en Hij laat het niet voor wat het is. Aan de ene kant is het vreselijk dat God straft, maar tegelijkertijd wordt er recht gedaan doordat God straft. God straft het volk Israël, maar Hij ziet ook al het onrecht wat ons wordt aangedaan, of wat wij een ander aandoen. God is niet onverschillig voor het onrecht, maar het maakt Hem boos en verdrietig. Het onrecht zal dan ook gestraft worden als iedereen straks voor Hem zal verschijnen. Tegelijkertijd mogen we ook weten dat Jezus de straf van onze zonden heeft betaald, wanneer we in God geloven.

God ziet het onrecht dus niet door de vingers. Maar Hij geeft ons keer op keer de kans om ons te bekeren en ons te richten op Hem. Wanneer we in Hem geloven, zal Jezus de straf van al onze zonden op Zich nemen.

Gods verdriet over het oordeel 

Micha 1:8-16 is ook een klaaglied. God verheugt Zich niet over het straffen van mensen. Dat is niet Gods karakter. God straft omdat Hij rechtvaardig is, niet omdat Hij wreed is.

Zo zal Hij ons ook niet straffen uit wreedheid. Maar God wil wel dat wij ons hart richten op Hem. Dat we Hem trouw zijn en dat we goed zijn voor de mensen om ons heen. De profetieën in het boek Micha zijn een waarschuwing, ook voor ons. We hebben te maken met een heilig en rechtvaardig God. Een God Die ontzettend veel van ons houdt, maar Die wel toewijding en trouw van ons vraagt. Niet omdat Hij wreed is, maar omdat Hij het beste met de wereld voor heeft.

Aan de slag

Wat raakt je het meest in dit eerste hoofdstuk van Micha?

– Wordt jou onrecht aangedaan? Dank God dat Hij het onrecht straft;

– Doe jij anderen onrecht aan? Weet dat God het ziet en vraag Hem je te helpen om het anders te doen;

– Ben jij bang om gestraft te worden? Richt je blik op Jezus en dank Hem dat Hij voor jou de straf wil dragen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap