Waarom benadrukt Jezus ‘vertrouwen’ keer op keer? 

16

mei

Arjannàh Azodi Deylami

“Vertrouw je Mij?”, misschien herken je deze vraag. Jezus stelt deze vraag in mijn persoonlijke leven vaak. In het Woord van God wordt deze vraag, in verschillende vormen, steeds opnieuw gesteld aan de mens. Naast geloof en liefde, is vertrouwen een belangrijk aspect van het Christen-zijn. Waarom is vertrouwen hebben in Hem zo belangrijk voor Jezus?

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
– Hebreeën 11:6 (HSV)

De combinatie van geloven en vertrouwen

Jezus vraagt ons in Hem te geloven; Jezus vraagt ons Hem te vertrouwen. De Engelse term ‘have faith’ is de beste vertaling, en ik kan geen passende Nederlandse vertaling vinden voor het woord ‘faith’. Het heeft een diepere betekenis dan simpelweg ‘geloven’, want de duivel gelooft ook dat Jezus bestaat – anders zou hij niet proberen je bij Jezus weg te houden. ‘To have faith’ is een combinatie van geloven én vertrouwen; daar draait alles om!

Waarom is ‘faith’ zo belangrijk voor Jezus?

Alle goede daden die we doen in ons leven, alle ijver, de drukte, het onafgebroken werken, alle inzet, alle offers die wij brengen: hoe goed het ook bedoeld is, niets hiervan brengt ons dichter bij God. Denk er maar eens over na: bijna alles wat je God zou willen geven, is al van Hem.
Je bezittingen? Van Hem. Je huis? Van Hem. Je geld? Van Hem. Je dierbaren? Van Hem. Je tijd? Van Hem. Je kracht? Van Hem. Je zwakte? Van Hem. Je lichaam? Van Hem.

Maar wát kun je Jezus dan geven, dat niet al van Hem is? Gelukkig hoef ik die vraag niet zelf te beantwoorden, maar antwoordt Jezus: “Dochter, uw geloof  (faith) heeft u behouden.” (Markus 5:34, HSV) Ons geloof (faith) is een van de weinige dingen die wij aan Hem kunnen geven, dat niet al van Hem is.  

Dáárom is vertrouwen zo ontzettend belangrijk! Wanneer Jezus vraagt: “Vertrouw je mij?”, dan geeft Hij je de mogelijkheid Hem iets te geven, wat nog niet het Zijne is. Door te vertrouwen beantwoordt je Zijn vaststaande liefde voor jou, en daarmee laat je zien dat je van Hem houdt. Vertrouwen betekent liefhebben, en gehoorzamen. Vertrouwen betekent waarlijk geloven, en Hem kennen.

Ik wil uw offers niet, ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet, Ik wil dat u Mij kent.
– Hosea 6:6 (Het Boek) 

Dit vers laat zien dat God niet geeft om prestatie, maar om relatie.

Alleen door Zijn genade en jouw vertrouwen in Zijn genade

In het Engels: “For it is by grace [God’s remarkable compassion and favor drawing you to Christ] that you have been saved [actually delivered from judgment and given eternal life] through faith. And this [salvation] is not of yourselves [not through your own effort], but it is the [undeserved, gracious] gift of God.”(Efeze 2:8-9, Amplified Bible)

De eenvoudige kern is: door Zijn genade, en mijn vertrouwen [faith] in Zijn genade, ben ik gered. Zowel de genade als mijn vertrouwen is Gods geschenk aan mij. Ik kan daar niets aan bijdragen, ik kan daar niets voor doen. Ik kan Gods geschenk alleen ontvangen.

Paul Washer zegt: “Het grootste deel van de mensheid haat genade. Ze haten het idee dat Gods verlossing een geschenk is. Waarom? Omdat we moeten toegeven dat we volledig en compleet fout zitten. Omdat we moeten toegeven dat wij het niet kunnen. Dat is waarom veel mensen liever een religie aanhangen waarbij ze de meest strikte en verschrikkelijke dingen eisen van een mens. Omdat een mens liever allés wil doen om te zeggen dat zij het verdiend hebben, dan om toe te geven: ik kan het niet, ik kan het nooit, maar de God van genade heeft het voor mij gedaan.”

Het kan soms frustrerend zijn om te beseffen dat méér doen niets helpt. Maar ik moedig je aan om daarin juist te rusten; Jezus vraagt je niet om meer te doen. Hij vraagt simpelweg: leer Mij kennen, kom tot Mij, ontvang Mij, blijf bij Mij, vertrouw Mij en heb Mij lief. 

Aan de slag!

Denk eens na over alle dingen die je van jezelf moet doen om Gods liefde te verdienen, of om een goede christen te zijn. Ga eerlijk in jezelf na of je dit doet uit de overtuiging dat je niet genoeg bent als je het niet doet, en breng je lasten, of hetgeen je denkt te moeten doen, aan Jezus voeten, bij de troon van Zijn genade. Neem vandaag rust om met Hem te zijn, zonder iets voor Hem te doen.

Deel deze overdenking

  1. Elise schreef:

    Ontzettend mooie, waardevolle blog! Dank!

  2. Renate schreef:

    Héél mooi!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap