De ideale Bijbellezer

17

mei

Tamara Bal

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik probeer elke dag in mijn Bijbel te lezen. Soms lees ik veel, soms lees ik weinig. Soms haal ik er veel uit, maar soms lees ik iets meerdere keren en snap ik de boodschap nog steeds niet – herken jij dit? Ik introduceer je vandaag aan ‘de ideale Bijbellezer’ volgens Psalm 1. Laten we samen eens kijken hoe die ideale Bijbellezer eruitziet. 

Psalm 1 schetst een beeld van hoe de ideale Bijbellezer eruitziet. Het schetst een beeld van hoe wij ons mogen verdiepen in het Woord van God. 

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 
– Psalm 1:1-2 (HSV)

Twee soorten mensen

In Psalm 1 worden twee soorten mensen geschetst, die twee verschillende bestemmingen hebben: de godvrezende persoon op de weg naar het leven, en de goddelozen, zondaren en spotters op de weg naar het verderf.

  • De goddelozen zijn mensen die denken dat wat goed is, slecht is en dat wat slecht is, goed is. Dit zijn mensen waarbij er geen ruimte in hun leven is voor God. Een goddeloze leeft zonder God bij zijn leven te betrekken. Alles draait om hemzelf.
  • De zondaren zijn mensen die doen wat slecht is; mensen die niet het goede doen. Dit gaat over gedrag. 
  • De spotters zijn mensen die niet het goede spreken, maar God verwerpen en Hem zelfs bespotten. 

Al deze dingen leiden tot verderf. Daartegenover staat de godvrezende man; de persoon die dag en nacht Gods Woord overdenkt; de ideale Bijbellezer. Iemand die Gods Woord dag en nacht overdenkt. Het woord wat hier wordt gebruikt in het Hebreeuws is ‘haga’. Dit betekent zoiets als mediteren, nadenken, reflecteren, of zachtjes tegen jezelf herhalen. De ideale Bijbellezer is dus iemand die Gods Woord herhaalt tegen zichzelf en het zich eigen maakt. Het blijft niet bij eenmalig een stukje uit de Bijbel lezen, maar het gaat om het toepassen in je leven; het als het ware ‘herkauwen’ en erover blijven nadenken. 

Waarom dit de ideale Bijbellezer is, lezen we in Psalm 1:3-4 :‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.’ (HSV)

Een ideale Bijbellezer zijn

Degene die het Woord van de Heere overdenkt, wordt vergeleken met een gezonde boom; een boom die vrucht geeft. Door tijd te spenderen in de Bijbel, en door Gods woorden in je op te nemen en ermee aan de slag te gaan, draag je vrucht. De ideale Bijbellezer is geworteld in God. Zoals een boom geplant bij het water, zo ben je als je het Woord overdenkt: geworteld in Gods waarheid. Door Gods Woord te lezen en overdenken leer je wat goed en fout is, en hoe tegen zonden kunt strijden.

Romeinen 12:2 zegt hierover: ‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’ (HSV)

Kortom, om een ideale Bijbellezer te zijn, gaat het er niet om hoe lang je leest, hoe vaak je leest, hoe snel je leest of hoe veel je leest, maar het gaat erom dat je tijd doorbrengt in het Woord van God. Dat je er de tijd voor neemt en dat je het je eigen maakt; dat je eruit leert en dat je het toepast in je leven. Zoals een boom geplant aan een waterstroom dicht bij het water is voor toevoer naar de wortels, zo mag je als volgeling van Jezus tijd doorbrengen in het Woord!

Aan de slag! 

Lees in de ochtend een stukje in de Bijbel en probeer dat gedeelte te overdenken gedurende de dag. Een tip: de video’s van ‘The Bible Project’ kunnen je helpen om een Bijbelboek beter te begrijpen. Daarnaast zijn er ook leesplannen in de Bijbelapp te vinden die je helpen om meer te lezen over bepaalde thema’s. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap