Waar zal ik eens voor bidden? – deel 2

10

aug

Christa Noteboom

Ken je die momenten waarin je rustig wilt bidden, maar niet zo één, twee, drie weet wat je wilt zeggen? Sommige vrouwen kunnen van nature hun verhalen goed verwoorden, of iemand nu zichtbaar aanwezig is of niet. Ik kan daarvan genieten. Zelf zit ik anders in elkaar: ik stel liever vragen om een ander aan het woord te laten en naar zijn of haar ervaringen te luisteren. Als jij ook zo in elkaar zit weet je wat ik bedoel. Grote kans dat bidden voor jou ook niet altijd vanzelf gaat. Heerlijk vind ik het dan, om in de Bijbel gebeden tegen te komen. Ze vormen een inspiratiebron voor de momenten dat bidden niet vanzelf gaat – en die doen zich vermoedelijk ook wel voor bij vrouwen die het makkelijk vinden om hun gedachten onder woorden te brengen.  

In de overdenking van gisteren vind je een uitwerking van een gebed van Paulus voor de gemeente van Efeze. Het gebed lijkt een beetje op het gebed dat ik in Filippenzen tegenkwam en waar ik vandaag dieper op in wil gaan. Het legt de nadruk op groei in liefde, met als doel dat je zult inzien wat er echt toe doet in het leven en als uitwerking dat God alle lof en eer krijgt. Laten we het eens lezen: 

En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.
– Filippenzen 1: 9-11 (HSV) 

Een liefdevolle band 

Door de Filippenzenbrief heen kun je voelen dat er een liefdevolle band is tussen Paulus en deze gemeente. Paulus bidt veel voor de gemeente en hij doet het met blijdschap.  

Om zijn gebed goed te kunnen begrijpen, heb ik er aan de hand van een aantal vertalingen een overzicht van gemaakt: 

1.Paulus’ gebed: Dat jullie liefde blijft groeien in kennis en diep inzicht 

2.Doel:  

 • zodat jullie kunnen onderscheiden wat er echt toe doet  
 • en jullie bij Jezus’ terugkomst oprecht en onberispelijk zullen zijn
 • vol van de vruchten van de gerechtigheid, dankzij Jezus Christus

3.Uitwerking: tot lof en eer van God 

1. Paulus’ gebed om overvloedige liefde 

In het gebed dat we vandaag lezen zie je dat Paulus bidt of de liefde die de Filippenzen hebben steeds overvloediger zal worden. Liefde mag altijd méér zijn! Opvallend vind ik wat Paulus zegt over de manier waarop de liefde van de Filippenzen zal groeien. Ik zet een paar vertalingen onder elkaar: 

– in kennis en alle fijngevoeligheid (HSV) 

– door inzicht en fijnzinnigheid (NBV) 

– in knowledge and in all judgment (KJV) 

– in knowledge and depth of insight (NIV) 

Paulus geeft aan dat liefde groeit met meer kennis en beoordelingsvermogen, ofwel diepte van inzicht, zoals de NIV zo mooi weergeeft. Door dat inzicht zullen we als het ware met ons verstand aanvoelen wat God goed, mooi en belangrijk vindt. Hier ligt een mooie link naar Efeze 3:16-19, waar Paulus laat zien dat de Heilige Geest ons laat begrijpen hoe groot God is in zijn liefde in Christus Jezus. De Geest laat onze liefde dus niet alleen groeien via ons gevoel, maar gebruikt daar voor de volle honderd procent ons verstand bij. Liefde is iets dat samenwerkt met ons verstand en met een diep geestelijk inzicht. Andersom is ook waar: meer kennis en begrip van God leidt als het goed is tot een grotere liefde voor God en de mensen om ons heen. Het één kan niet zonder het ander. 

2. Het doel van Paulus’ gebed 

Wat gebeurt er als we meer lief gaan hebben en een groter geestelijk inzicht krijgen? We zullen gaan ontdekken wat er echt toe doet in ons leven. Onze grootste westerse geloofsvijand is niet die brullende leeuw, maar veel meer een overdaad aan goede dingen, die ons afhouden van het meest wezenlijke in ons leven: Jezus Christus, die gekruisigd is voor onze zonden en voor de zonden van de hele wereld. We zijn op weg naar een eeuwige toekomst: ofwel ten goede, ofwel ten kwade. En niet alleen wij, ook de mensen om ons heen. Wat betekent dit inzicht voor onze keuzes van elke dag? 

Als we vanuit dat wezenlijke doel leven, zullen we op de dag dat we onze Heer ontmoeten oprecht en onberispelijk zijn, schrijft Paulus. Hoe bijzonder is dat! Iets, dat we zelf misschien niet zo goed kunnen, maar wat de Geest wel in ons kan werken. Dat wordt zichtbaar door de dingen die we doen: vruchten van gerechtigheid, die we dankzij Jezus Christus zullen voortbrengen. Goede (echte, Bijbelse, goede) daden, voor God en de mensen om ons heen.  

3. De uitwerking van Paulus’ gebed 

Waar dit alles op uitdraait?  Op de lof en eer van onze grote God. Zoals Paulus in weer een andere brief zegt:  

Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
– Romeinen 11:36 (NBV).

Aan de slag! 

 • Wat spreekt je aan in dit gebed van Paulus? Zijn er ook dingen die je tegenstaan of die je liever anders zou zien?  
 • Wat is het meest wezenlijke in jouw leven?  
 • Hoe bepaalt dit jouw keuzes als het gaat om tijds- en geldinvestering, je omgang met vriend(inn)en, je partner- en beroepskeuze, de manier waarop je voor je gezin of andere naasten zorgt etc? 
 • Neem de tijd om te bidden. Tip: schrijf een gebed op basis van het gebed van Paulus en lees dit voor. Of gebruik onderstaand voorbeeldgebed: 

Vader in de hemel, 

Uit U is alles ontstaan.  

Door U is alles geschapen.  

Alles heeft in U zijn doel, ook mijn leven.  

Wilt U mijn liefde steeds meer laten groeien,  

samen met meer kennis over U en wat U belangrijk vindt.  

Geeft U mij een diep geestelijk inzicht,  

zodat ik zal kunnen onderscheiden wat écht belangrijk is in mijn leven.  

Maakt U mij door Uw Heilige Geest oprecht en onberispelijk,  

tot op de dag dat Uw Zoon Jezus terugkomt.  

En maakt U mijn handen vol met vruchten van Uw gerechtigheid;  

laat mij de goede – écht goede – daden doen  

die U dankzij Jezus Christus door mij heen wilt doen  

voor U en de mensen om mij heen. 

Ik bid dat U daardoor geëerd zult worden  

en dat ik U, samen met alle mensen om mij heen,  

mag loven om Uw grootheid.  

Want aan U komt de eer toe,  

tot in alle eeuwigheid. 

Amen.

Deel deze overdenking

 1. Carola schreef:

  💛 Amen!
  Liefs Carola

 2. Stefanie schreef:

  Prachtig, Christa!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap