Waar woont God?

04

feb

Alina van Rijn

Weet jij waar God woont? In de hemel natuurlijk, denk je misschien hardop. Ja, God is in de hoogte. Mijlenver bij ons vandaag. Maar tegelijkertijd is Hij ook heel dichtbij en wil Hij woning maken in de diepte, bij de gebrokenen. Lees je mee?

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.
– Jesaja 57:15 (HSV)

In de hoge hemel

‘Ik woon in de hemel en in het heilige,’ zegt God hier door Jesaja tegen Zijn volk. Wij wonen nu niet in de hemel. Sterker nog, wij wonen verre van de hemel. Wij wonen op aarde. Ooit was het hier de hemel. Dat was ook Gods bedoeling. De hemel op aarde in het paradijs. Maar daar kwam een einde aan toen wij mensen besloten het zonder God te wagen. Een verdrietige gebeurtenis waardoor de hemel de aarde moest verlaten. Met alle gevolgen van dien. Zonde, verdriet, ziekte en de dood.

God woont daar in het heilige en wij hier op aarde. Dat is een probleem, want wij kunnen zelf niet naar boven klimmen om bij God te komen. Dat hebben we ook niet verdiend. En nu?

Gelukkig staat er in Jesaja 57:15 niet na de eerste regel een punt. Want het simpele woordje ‘en’ maakt hier het verschil tussen leven en dood. Want ja, God woont in de hemel en in het heilige. Én Hij woont bij de verbrijzelde en nederige van geest.

In de laagte

Want hoewel de Heere verheven is en in de eeuwigheid woont, woont Hij ook bij de verslagen en verdrukte mens hier beneden. Hij maakte een neerwaartse beweging, omdat wij die beweging omhoog niet konden maken. Heel letterlijk toen God zelf, in Zijn Zoon Jezus, naar de aarde kwam en mens werd. God woont in de hemel en in het heilige, maar Hij woont ook bij de verbrijzelde en nederige van geest.
Hoe is dit mogelijk? Hoe kan God bij deze 2 uitersten van elkaar woning maken? Alleen God kan dit. Want alles is uit Hem en door Hem. Hoe troostrijk is het om uit Gods eigen mond deze woorden te horen zeggen. Dat Hij Die heilig en eeuwig is, ook bij de zondige en bedrukte mens wil zijn? Je kunt niet zo diep zitten, of Hij is erbij. Met welk doel doet Hij dit? Het antwoord lezen we in het laatste gedeelte van dit vers: ‘…om levend te maken het hart van de verbrijzelden.’ Omdat Hij woning wil maken in jouw hart.

In jouw hart?

Heeft God al woning mogen maken in jouw hart? Heeft Hij jou verbrijzelde hart al levend gemaakt? Ik hoop en bid dat je nu volmondig ‘ja’ mag zeggen. Ja, deze grote heilige God, Die woont in de hemel en in het heilige, wilde afdalen om te wonen bij deze gebroken wereld om woning te maken in mijn zondige hart. Om daar de duisternis te verdrijven en mijn dode hart weer levend te maken. Hoe kunnen we dan niet in verwondering op onze knieën vallen en deze grote God aanbidden?

Misschien heb je daarstraks wel ‘nee’ geantwoord. Nee, God heeft nog geen woning gemaakt in mijn hart. Dan wil ik je zeggen dat deze tekst ook over jou gaat. Hij wil ook woning maken in jouw hart. Hij heeft ook jou op het oog, Hij Die vanuit het heilige wilde afdalen om jouw hart weer levend te maken.

Zullen we het dan mee belijden met Zacharias en met Johannes?

Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede.
– Lukas 1:78-79 (HSV)

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
– Johannes 1:14 (HSV)

Aan de slag!

Ik vind de Bijbeltekst uit Jesaja 57 zo teer en bijzonder. Het is een kijkje in Gods hart en ten diepste kan ik er met mijn verstand niet bij.
Zullen we met elkaar bidden vandaag voor al die harten die nog worden bewoond door zonde en duisternis? Ja, ook voor die harten waarvan het lijkt of de duisternis allang gewonnen heeft. Want als je mag ervaren hoe wonderlijk het is dat God woning heeft willen maken in jouw hart, gun je dat toch iedereen?

Deel deze overdenking

 1. Pieternella schreef:

  Goedemorgen. Dank Aline voor de bemoedigende overdenking. Voor ons verstand is het niet te bevatten. Dat God naar deze aarde kwam om gebrokenen van hart te verzoenen met Hem. In vuile mensen harten wil wonen en werken. Het is zo de psalmist zingt Hij heelt gebrokenen van harte en heel ze in hunne smarten. Zo tot Hem de toevlucht mogen nemen .
  Allen een gezegende zondag

 2. Gea schreef:

  Dankjewel Aline, wat een mooie overdenking

 3. Hanneke schreef:

  Heel mooi weer, Aline!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap