Prioriteiten stellen – Hoe doe je dat?

03

feb

Hanneke van der Galiën

Prioriteiten stellen: het kan soms behoorlijk lastig zijn. Werk, bijbellezen, familie, studie, bidden, vriendinnen… Hoe zorg je er nou voor dat je je prioriteiten op orde hebt? Vandaag lezen we uit Haggaï wat je kan leren over het stellen van prioriteiten.

Tempelopbouw

Haggaï is één van de kleinere profeten uit het Oude Testament. Zijn taak is het doorgeven van Gods Woord met betrekking tot de herbouw van de tempel. Kort na de terugkeer uit Babel was Gods volk begonnen met de herbouw van de tempel (Ezra 1-2). Dit duurde echter niet lang, want de werkzaamheden kwamen stil te liggen, nadat er tegenstand van de omringende volken ontstond (Ezra 3:1 – 4:5). Jaren later is de tempel nog steeds niet opgebouwd. Ditmaal niet vanwege tegenstand van buitenaf, maar door tegenstand van binnenin. Men was verdergegaan met het leven en had de prioriteiten veranderd.

Maar dan spreekt God. Dit volk zegt: De tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de HEERE te herbouwen. (Haggaï 1:2, HSV)
God ziet dat de prioriteiten van Zijn volk veranderd zijn en ze een smoesje gebruiken om het werk nog niet te hoeven hervatten. De tijd is nog niet gekomen. Het is wel belangrijk dat de tempel weer opgebouwd wordt, maar… nu nog niet. Dat komt later wel.

Prioriteiten stellen

Toen kwam het woord van de HEERE door de dienst van de profeet Haggaï: Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de HEERE van de legermachten: Let aandachtig op uw wegen. U zaait veel maar brengt weinig binnen. U eet maar niet tot verzadiging. U drinkt maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel.
– Haggaï 1:3-6 (HSV)

God drukt Zijn volk met hun neus op de feiten en laat hen zien dat ze hun prioriteiten volledig verkeerd stellen. Terwijl ze zelf in een comfortabel huis wonen, ligt het huis van God er verloren en verwoest bij. God attendeert Zijn volk erop dat ze na moeten denken over hun handelingen en het effect daarvan. Let aandachtig op uw wegen. Waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? Wat heeft prioriteit in het leven? Waar zwoegen jullie voor? Er wordt gezaaid, maar weinig geoogst. Er wordt gegeten, maar men raakt niet verzadigd. Het najagen van de verkeerde dingen, komt het volk duur te staan.

Gevolgen Gods volk

Zo zegt de HEERE van de legermachten: Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal Ik er behagen in scheppen, en verheerlijkt worden, zegt de HEERE. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies Ik in. Waarom? spreekt de HEERE van de legermachten. Vanwege Mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel u dauw, en het land onthoudt u zijn opbrengst, want Ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen.
– Haggaï 1:7-11 (HSV)

Weer attendeert God Zijn volk erop dat ze aandachtig op hun wegen moeten letten. Sloof je niet te veel uit voor je eigen huis, maar bouw dat van Mij. Al het gezwoeg van het volk voor eigen gewin had niks opgeleverd. God stopte met het zegenen van de oogst, waardoor al het zwoegen voor niets was geweest. Zodat het volk bij zichzelf zou nagaan welke wegen ze bewandelen en wat nou eigenlijk hun prioriteit in het leven was.

Aan de slag!

Net als Gods volk ten tijde van de herbouw van de tempel mag ook jij aandachtig letten op de wegen die je gaat. Volg jij Gods wegen of stippel je je eigen route uit? En waar liggen je prioriteiten? Bij jezelf of bij God? Neem vandaag de tijd om na te denken over:

  • De wegen die je gaat: zijn dit jouw wegen of Gods wegen?
  • De prioriteiten in jouw leven: welke prioriteiten heb jij in het leven? Zijn dit de juiste prioriteiten en staan ze in de juiste volgorde?

Deel deze overdenking

  1. Ine schreef:

    Een nadenkertje zeker in deze tijd waarin we nu leven. Bedankt.

  2. Isabella schreef:

    Voor mij een mooi scherphoudertje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap