Waar vinden we vrijheid en vreugde in deze wereld? 

05

mei

Marianne de Bart-van der Lee

Vandaag vieren we Bevrijdingsdag. We vieren dat er 79 jaar geleden een einde kwam aan die wrede oorlog waarin zoveel Joden omkwamen. We vieren vrijheid. Bevrijdingsdag koppel ik ergens altijd aan feest, aan vreugde. Er is tenslotte geen oorlog meer, toch? Eerlijk is eerlijk, ik had moeite met een richting zoeken voor een mooie boodschap op deze 5 mei.  

Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik hoorde laatst ‘we leven in een vreemde wereldtijd’ in een podcast van Dit is de Bijbel*, en ik dacht: ja, dat is wel de spijker op zijn kop. Vrijheid en geluk staan hoog op het prioriteitenlijstje van deze wereld, maar er lijkt nooit genoeg van te zijn. Soms lijkt het of er meer haat dan liefde is, meer verdriet dan vreugde, meer angst dan vrijheid. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de oorlog in onder andere Oekraïne en Gaza. Hoe kunnen we vandaag dan vreugdevol zijn en vrijheid vieren?

De overdenkingen voor Zij Lacht worden een paar weken van tevoren geschreven, en op dit moment is het nog winter. De afgelopen weken waren grijs, grijs en nog eens grijs; om over de regen maar niet te spreken. Het maakte me somber. Tot afgelopen weekend de zon begon te schijnen! Opeens vielen de krokussen me op, die er ook in dat grijze weer al waren. De fluitende vogels, de prachtige wolkenluchten, de knoppen aan de bomen; dit alles was er eerder ook, maar ik had het niet gezien. Alsof het licht van de zon ineens mijn ogen opende voor wat er allang was.  

Waar richt jij je blik op?  

De vraag is dus: waar richt jij je blik op? David schreef een prachtige psalm op het moment dat hij in een zeer angstige en levensbedreigende situatie zat: 

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.  
Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.  
Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen. 
Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.  
Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet rood van schaamte.  
Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. 
De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. 
Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. 
– Psalm 34:2-9 (HSV)

In het eerste vers zegt David dat Zijn lof voortdurend in zijn mond is. Kortom, zijn oog is voortdurend gericht op God. En ondanks – of misschien wel juist – vanwege zijn situatie, kan hij God daardoor te allen tijde loven.  

God bevrijdt 

David zocht God toen hij intens bang was. God antwoordde door hem te verlossen. Wat voor David geldt, geldt ook voor jou. Misschien maakt deze wereld je wel bang. Je mag hiermee naar Hem toegaan. Hij wil je verlossen en jouw blikrichting veranderen. In dezelfde podcast die ik eerder noemde werd gezegd: ‘Ontvangen is goed kijken naar de goedheid die er wel is.’ En dat is dus de uitdaging voor vandaag, of beter gezegd: elke dag. Niet voor niets roept Paulus in Filippenzen 4:4 op: ‘Laat de heer uw vreugde blijven, ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.’ (NBV)
Paulus schreef dit vanuit de gevangenis en was verre van vrij volgens menselijke maatstaven. Toch is hij vol vreugde. Hoe kan dat?  

God geeft vreugde 

Die vreugde komt niet van hemzelf. De vreugde zit in Gods Naam. Zijn Naam is ‘Ik ben’. Juist in deze ‘vreemde wereldtijd’. Door Zijn Naam belooft God dat Hij trouw is; dat Hij goed en genadig is. En dat Hij naar ons omziet. Ons geluk en onze vrijheid vinden we in Hem. Niet omdat er iets afhangt van ons, maar doordat God éérst Zijn oog op ons liet vallen. Daarom roept David ook op om tezamen Zijn Naam te roemen.  

Proef en zie dat de Heere goed is 

Met Pasen vierden we dat Jezus de dood overwon, om ons bevrijding te kunnen geven. Vanuit die vreugde en vrijheid kun je proeven en zien dat de Heere goed is, zoals David dat zo mooi zegt in vers 9 van Psalm 34. Het enige wat je hoeft te doen, is je oog te richten op Hem en je toevlucht bij Hem te zoeken. Zelfs op zo’n grijze ochtend kun je dan zeggen: Halleluja! Het is een nieuwe dag! 

Aan de slag!

Maak de Heere met mij groot, laten wij tezamen Zijn naam roemen!’ We zijn vrij! 

*Podcastaflevering #83 – Vreugde in de Bijbel (en waarom dat anders is dan geluk) van ‘Dit is de Bijbel’ – December 2023

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap