Een ongekende stilte in de hemel: God zal recht doen!

04

mei

Marije Brandwijk

Vanavond zijn we twee minuten stil. 120 seconden die aftikken, terwijl we denken aan alle slachtoffers en betrokkenen in oorlogsgebieden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook nu. Het is niet onder woorden te brengen wat oorlog in de wereld doet en heeft gedaan. Misschien is het daarom goed om er twee minuten bij stil te staan.

Twee minuten stilte, dat is tegenwoordig met alle geluiden om ons heen zeldzaam. Bevind jij je af en toe nog wel eens in de stilte? In de stilte kunnen er vragen en gebeden in je opkomen. Zeker als het gaat over heftige dingen die hier op aarde gebeuren, zoals oorlogen en geweld. Misschien hebben die gebeden voor al het onrecht in deze wereld voor je gevoel geen nut. Lijkt het alsof jouw “Heer, waarom?” zo weer de leegte ingaat. 

Het is stil in de hemel

Maar in Openbaring 8 zien we dat alle gebeden ertoe doen. Elk gebed om recht, om vrede, om het stoppen van oorlogen: ze worden door Hem gehoord en bewaard. Net zoals onze tranen (Psalm 56:9). Ze worden gebruikt als een offer, waarna God ook recht zal doen over de wereld. Voordat de gebeden worden gebruikt als een offer, is er eerst een stilte. Geen twee minuten, maar zelfs een halfuur.

En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur.
– Openbaring 8:1 (HSV)

Voor de stilte wordt er een boekrol geopend met zeven zegels. Alleen Jezus is waardig om die te openen (Openbaring 5:5). Met het openen van de zegels wordt het proces van oordeel en recht in gang gezet. God zal de geschiedenis naar een goed einde brengen. De hele Bijbel klinkt het door: “Hoelang nog Heere, voor er recht komt?” In Openbaring 6:10 klinkt deze vraag voor de allerlaatste keer. Na het openen van het zevende zegel is het een halfuur stil in de hemel. Daar waar er normaal gesproken 24 uur per dag een lofzang van aanbidding klinkt, is het nu stil. Het is als een soort stilte voor de storm die nog gaat komen. Het is stil, zodat God de gebeden van de gemeente, jouw gebeden, kan horen.

De gebeden worden uitgestort in de hemel

En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.
– Openbaring 8:2-4 (HSV)

Als ik denk dat mijn gebed om vrede, troost en recht niet gehoord of gebruikt wordt, heb ik het dus bij het verkeerde eind. Ze worden gebruikt als offer voor God. Ze worden voor Hem uitgestort in de hemel. Het geeft mij troost te weten dat ondanks dat sommige gebeden nu nutteloos voelen, ze er wel toe doen, en dat God ze uiteindelijk hoort. Daarvoor is er zelfs een stilte van een halfuur.

God zal recht doen

Hetzelfde wierookvat als waarin de gebeden uitgestort worden in de hemel, wordt later gevuld met vuur (Openbaring 8:5). Elk gebed om recht en vrede dat op aarde woorden heeft gekregen, zal dan beantwoord worden. De gebeden tot God zetten het oordeel over de wereld in gang. 

God zal eens recht doen op deze aarde. Ook al zie je daar misschien nu nog weinig van en lijkt het alsof je gebeden niet gehoord worden. Wanneer je vandaag twee minuten stil bent en stilstaat bij alle onvrede en oorlog, hoop ik dat je je vast mag houden aan de God die eens recht zal doen.

Aan de slag!

Sta vandaag eens stil bij de oorlogen die hebben plaatsgevonden, maar nu ook nog plaatsvinden. Stort je hart uit voor God, bid om vrede en recht. Weet dat jouw gebeden ertoe doen!

Bronnen:
‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’, geschreven door Bart van Nes
‘Zie ik kom spoedig’, geschreven door Wim Grandia
StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

  1. Harrie schreef:

    Vandaag mag ik een overdenking houden op de dodenherdenking van het Nederlandse Consulaat. De gedachten op deze pagina hebben mij geholpen om goede woorden te vinden.
    Dankjewel hiervoor!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap