Waar vriendschap en liefde heersen, daar is God

12

aug

Gastblogger

Een van de voornaamste lessen die de Bijbel ons leert, is om elkaar lief te hebben. Klinkt simpel, toch? Maar hoe liefhebbend ben jij op de vroege ochtend wanneer je je bed uit wordt getrommeld? Kan jij volledig uit liefde handelen wanneer die ene auto of fietser jouw weg blokkeert? Of hoe liefdevol ben jij in situaties waar mensen op wat voor manier dan ook het figuurlijke bloed onder je nagels vandaan halen? Soms is het op het ene moment wat makkelijker om liefdevol naar anderen te zijn dan op andere momenten. Toch roept de Bijbel ons op om elkaar lief te hebben, zoals in Mattheüs 22:39. En in de eerste brief van Johannes schrijft hij over de liefdevolle houding die we als christenen naar elkaar mogen hebben. In deze brief leert Johannes ons drie lessen.

Johannes, waarschijnlijk dezelfde persoon als die het Evangelie heeft geschreven, richt zich in zijn brieven tot een niet nader genoemde gemeente. Dit maakt het mogelijk om de brief te lezen als toepassing op onze eigen gemeentes. Deze gaan verder dan kerkmuren, maar hebben betrekking op alle christenen bij elkaar. In zijn eerste brief staat Johannes onder meer stil bij de manier waarop christenen met elkaar om moeten gaan.  

God heeft ons liefde geleerd 

Het ultieme voorbeeld van liefde leren we van God. Hij gaf Zijn enige Zoon voor ons, zodat wij voor eeuwig zouden leven. De liefde van God is een volledige liefde: de enige Zoon die God had, heeft Hij voor ons gegeven. Vanuit die inspiratie, namelijk God die ons álles geeft om Zijn kind te zijn, mogen wij anderen liefhebben om ons heen.   

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.
– 1 Johannes 4: 10 (HSV) 

Wij delen de liefde van God uit, …

Vriendschappen met anderen kunnen zo ontzettend krachtig zijn. Maar tegelijkertijd zijn we ook ontzettend kwetsbaar naar onze vrienden. Om die kwetsbaarheid te waarborgen, is het van belang om God te betrekken bij je relaties met anderen. Het voorbeeld van de vriendschap tussen David en Jonathan is sprekend hierbij, omdat ‘de HEERE tussen hen was tot in eeuwigheid‘ (1 Samuël 20:23, HSV).   

Johannes spoort ons in zijn brief aan om elkaar lief te hebben. Door elkaar als medechristenen lief te hebben is God erbij. Hij is immers de bron van liefde. En deze actie gaat twee kanten op!
In 1 Johannes 3 schrijft Johannes de opdracht die wij van God hebben gekregen. Het is de Geest van God die in ons werkt, zodat we elkaar lief kunnen hebben. Als gevolg van het liefhebben, blijft Zijn Geest in ons, omdat we Hem gehoorzaam zijn.  

En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. Wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.
– 1 Johannes 3: 23-24 (HSV) 

Tot nu toe heb ik regelmatig de begrippen ‘liefde’ en ‘liefhebben’ genoemd, maar eigenlijk is dat een ontzettend breed begrip. Als we zeggen dat God liefde is, dan moeten we daaruit concluderen dat alles wat liefde is, ook God is. Maar wat is die liefde? Een voorbeeld dat gaat tot het uiterste is: is het liefde om een ander te vermoorden, omdat diegene een bedreiging vormde voor jouw geliefde? Of kan je vreemdgaan, ‘uit liefde’? De liefde van God is de liefde overeenkomstig Zijn Woord, namelijk zuivere en heilige liefde. Het hoofdstuk in 1 Korinthe 13 is volledig gewijd aan de zuivere en heilige liefde van God.  

…, zodat Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt 

De manier waarop wij dus met elkaar als gelovigen om gaan, geeft ons een inkijkje in de liefde van God. Niet alleen in Zijn liefde, maar in het Koninkrijk waarin Zijn liefde centraal staat. Wij kunnen een stukje van dat Koninkrijk op aarde brengen in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Het lied ‘Ubi caritas et amor’ is het lied dat van oorsprong werd gezongen voor de voetwassing op Witte Donderdag. Het gaat precies over de liefde van God en van ons naar elkaar toe. Het eerste couplet, vertaald, is als volgt:  

Waar vriendschap en liefde heersen, daar is God. 
De liefde van Christus heeft ons bijeengebracht,  
laten wij juichen en daarvan genieten.  
Laten wij de levende God vrezen en liefhebben,  
en met een oprecht hart elkaar beminnen.

Aan de slag!

Luister naar een moderne uitvoering van het originele ‘Ubi caritas et amor’ en laat het je inspireren om met liefdevolle ogen en handen te kijken en handelen met je mede-gelovigen.

Deze overdenking verscheen eerder op Zij Lacht en is geschreven door oud-schrijfster Vivian Straver.

Deel deze overdenking

 1. Kim schreef:

  Ontzettend bedankt voor deze ontzettend mooie overdenking !! Er staan zoveel wijsheden in waar ik al zo lang naar op zoek was :’) God spreekt door jullie heen 🙏 Dankjewel!! ❤️

 2. Anne schreef:

  Mooi! Op onze bruiloft vorig jaar heb ik het lied Welkom in ons hart van JES Music gezongen. Gaat in eerste instantie om het huwelijk maar past heel goed bij deze overdenking!

 3. Wilhelm schreef:

  Waarom moeten wij God vrezen?
  God is liefde en voor die liefde hoeven wij ons niet bang te maken en te vrezen.
  Onvoorwaardelijke liefde is er om volledig bij de Vader te zijn in woord en gedachte in doen en laten, want hij is altijd bij ons en in ons aanwezig.
  In liefde en licht want: Ik Ben de liefde
  Ik Ben het licht
  Ik Ben

 4. Vivian schreef:

  Hi Wilhelm,

  Ik ben het helemaal met je eens dat God een God van Liefde is, en dat we door die liefde dichtbij Hem mogen zijn. Maar naast die liefdevolle en persoonlijke God, is onze God ook een ontzettend machtige God. ‘Vrezen’ heeft hier meer de betekenis van ‘ontzag hebben voor’ of ‘respecteren’ dan ‘bang zijn voor’.

  Hoe mooi is het dat die twee kanten samenkomen in een God die een relatie met ons aan wil gaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap