Waar hoor jij bij? (deel 2)- Door de Ware Wijnstok verbonden met elkaar

30

jan

Yael Juch

De laatste tijd heb ik vaak de vraag om mijn oren gekregen: Bij wie hoor jij? De gevaccineerden of de ongevaccineerden? Wees gerust, deze blog gaat hier niet over deze vraag. Wel over wat deze vraag voor effect heeft op jouw omgeving. Om mij heen zie ik veel verdeeldheid ontstaan in kerken, families en vriendengroepen. Allemaal een andere overtuiging met verschillende argumenten. Jarenlange vriendschappen, kerkrelaties en huwelijken raken verdord of raken verwilderd, door onbegrip over het standpunt van de ander.

Toen ik hier op een avond voor het bidden was, viel mijn oog op de tros druiven die ik op tafel had gezet. Deze druiven deden mij denken aan de gelijkenis van de ware Wijnstok. In mijn vorige blog hebben we het gehad over wat het betekent om bij ‘de Jezus club’ te horen. Maar de ware Wijnstok leert ons dat wanneer we ons verbinden met Jezus, we ook verbonden zijn met elkaar. Laten we samen de wijngaard van Johannes 15 in lopen.

Wijn; teken van verbinding

Jezus vertelt deze gelijkenis wanneer het voor hem bijna tijd is om lijfelijk afscheid te nemen van zijn discipelen. Hij kiest voor een gelijkenis die de discipelen doet denken aan het avondmaal. Waarin de wijn als teken staat van het verbond van de discipelen met hem en met elkaar als zijn lichaam. 

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij opdat zij meer vrucht draagt.
– Johannes 15: 1,2 (HSV)

De wijngaardenier

God de Vader is de verzorger van de wijnstok. Hij zorgt voor ons. Dit houdt soms ook in dat hij ons moet bijsnoeien. Dit is niet altijd leuk, maar wel nodig om de vruchten te dragen die hij voor ogen heeft. Ook wanneer je al vrucht draagt, heb je het nodig om door God de Vader gereinigd te worden. Wat we leren van dit stuk is dat wij gelovigen ook soms nodig hebben om bijgestuurd te worden door God. Het horen bij de Wijnstok (oftewel ‘de ik-volg-Jezus club’ uit de vorige blog) betekent ook dat je openstaat voor het perspectief van God op je handelen en overtuigingen. Uit je handelen en de keuzes die je maakt, komen immers de vruchten voort die je ziet in je leven.

De ware Wijnstok

Ik ben de Wijnstok, u de ranken, wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen.
– Johannes 15:5 (HSV)

Zonder Jezus zijn wij nergens. We moeten daarom af en toe even stil staan en kijken of we nog wel achter hem aan wandelen. Wanneer we in Hem zijn, betekent dit dat je Jezus als spiegelbeeld ziet wanneer je in de spiegel kijkt. Je hem zoekt in alles wat je doet. Zijn wil boven alles zet. Het is daarom goed om Gods wil te zoeken in de Bijbel voor jouw situatie of in relatie met de ander. Dit kan door in gebed te gaan, eventueel met de ander.

Het woord van God in jou voor de ander

Als U in mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.
– Johannes 15: 7,8 (HSV)

Wanneer wij in Jezus zijn, betekent dit dat wij bekend zijn met zijn Woord. Wat zegt Jezus in de Bijbel over in relatie zijn met de ander? Wanneer je bid wat er in zijn woord staat, mogen we geloven dat het op Gods tijd werkelijkheid wordt. Niet om jouw verlangens of ideeën eer te geven, maar om God de eer te geven voor wie hij is.

Zijn liefde in jou

Blijf in mij, en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
Johannes 15:4 (HSV)

Verderop in vers 17 benadrukt Jezus datgeen wat hij van ons vraagt: dat we elkaar liefhebben. Dit is niet een liefde die past bij de wereld waarin we leven. Jezus wil dat wij kiezen voor het liefhebben van de ander boven de verschillen uit. De vrucht van Jezus’ liefde is liefde. Wanneer jij je afvraagt of je met Jezus’ liefde de ander liefhebt, kijk naar wat de vruchten zijn van de relatie. Het liefhebben van de ander zoals Jezus jou liefheeft, is niet altijd makkelijk. We hebben daarom het nodig om verbonden te zijn met de ware Wijnstok; Jezus. Hij kan ons dwars door alles heen liefde geven voor de ander. Liefde drijft iedere angst uit. Zijn liefde verbindt en brengt goede vruchten voort. Blijf in zijn liefde, ook wanneer dit vraagt om voorbij je eigen overtuigingen de ander lief te hebben. 

Zoals de Vader mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad, blijf in Mijn liefde.
Johannes 15:9 (HSV)

Aan de slag!

  1. Wellicht zit jij in een situatie waarin je afstand hebt genomen van een ander door zijn of haar overtuiging. Sprak deze blog tot je maar heb je geen idee wat de eerste stap is? Begin te bidden voor diegene. Dit brengt je in verbinding met Jezus en in verbinding tot de ander. Zoek een tekst uit het woord die je kunt uitbidden over de relatie die je met de ander hebt. Is de afstand gekomen door angst; bid 1 Johannes 4:18 uit. Is er een oorlogsveld gekomen tussen jullie of zijn er muren opgetrokken. Bid Psalm 18:30 uit over de situatie.
  2. In verbinding met Jezus blijven; wat betekent dit voor jou vandaag? Praat erover met iemand in je omgeving.

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

  1. Zoë schreef:

    Wow! Bedankt. Zoals je al zegt soms is het nodig om weer even teruggeroepen te worden en het besef te creëren wat nu écht belangrijk is! Dankjewel voor de passende tekst bij deze lastige tijd waar we ons in bevinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap