Word jij aan de kant geschoven? Jezus zoekt je op!

31

jan

Corline Hoefnagel

“Daar is ie weer. Die vuile leugenaar.” “Moet je hem zien lopen, in zijn nieuwe kleren. Heeft ie vast weer gekocht van ons geld.” In de straten van Jericho stoten de mensen elkaar aan. Afkeurende blikken worden er geworpen op een rijk uitziende, kleine man. Zacheüs heet hij. Het is de hoofdtollenaar en iedereen, werkelijk iedereen, heeft de pik op hem. Tollenaren zijn dieven. Dat is algemeen bekend. Ze staan langs de tolwegen en eisen tol van de mensen. Maar van het geld wat ze ontvangen, steken ze de helft in hun eigen zak.

“Die vent gaat toch zeker niet naar Jezus toe?”, fluistert een vrouw in het oor van haar man. Die fronst zijn wenkbrauwen. “Ik mag hopen van niet. Dat zou een schande voor die profeet zijn.”

Verscholen achter bladeren

En Zacheüs?

Ach, hij hoort het misschien wel allemaal. Hij begrijpt de mensen wel. Hij is een zondaar. Maar hoe erg de mensen hem ook haten, hij móet Jezus zien. Vandaag komt Jezus in de stad. Morgen is Hij er misschien niet meer. Nee, het is niet slim om in het openbaar op de profeet te wachten. Dan zou hij tot een ergernis zijn voor alle mensen. Daarom heeft Zacheüs een plan bedacht. Hij klimt in een boom. De bladeren vallen voor zijn kleine silhouet. Zo. Nu heeft hij precies uitzicht op de weg. Maar hijzelf? Hijzelf is onzichtbaar.

Misschien lijk jij op Zacheüs. Je voelt je afgewezen en je wordt gemeden als een tollenaar. De mensen roddelen over je. En misschien wéét je ook dat je het fout hebt gedaan. We kunnen ons soms net als Zacheüs zo goed verstoppen. We kunnen onszelf onzichtbaar maken als we weten dat we toch niet graag gezien worden. Maar Jezus ziet ons wel. Hij prikt dwars door onze beschermingsbladeren en maskers heen.

Jezus zoekt op

Want wat gebeurt er bij Zacheüs? Ineens is Jezus daar!

“En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in huis verblijven.”
– Lukas 19:5 (HSV)

Dit raakt mij zo erg. Ik zie het voor mijn ogen gebeuren. Zacheüs, verscholen in de boom. En Jezus blijft precies onder die boom staan. Hij kijkt op, expliciet, alsof Hij allang alles weet van Zacheüs. En waar de andere mensen bij het opkijken alleen maar bladeren zien, ziet Jezus hem, Zacheüs. Hij noemt Zacheüs zelfs bij zijn naam. Hij wil, ja, moet zelfs in Zacheus’ huis verblijven.

Jezus ziet jou ook niet over het hoofd. Laat dit even tot je doordringen. Lees er niet overheen.

God kent jouw naam.

God weet waar je op dit moment zit, of staat, of ligt.

God draait Zijn hoofd expliciet naar jou toe.

God ziet je.

Jezus komt op bezoek

Zacheüs heeft geen tijd om nette kleren aan te trekken, zijn huis te poetsen of zijn oneerlijke geld weg te stoppen. Jezus komt gewoon, spontaan en onaangekondigd. Zo komt Hij ook bij jou op bezoek. En het geeft niet waar je nu bent. Op een plek waar je verdrinkt in je zonden of ergens verslagen bent door de twijfel.

Hij moet bij je zijn. Bij jouw thuis. Hij moet naar mensen toe die verloren zijn, mensen zoals Zacheüs. Omdat Hij juist gekomen is voor zulke mensen, om hen te zoeken. Hij is gekomen om ook jou te zoeken. Je wordt vandaag door Hem gevonden.

Jezus verandert

Maar op het moment dat Jezus je huis binnenstapt, ziet Hij wel alles. Hij ziet welke pagina jij het laatst hebt opgezocht op internet. Hij ziet je overvolle agenda. Hij ruikt de sfeer die er hangt. En Hij verandert altijd iets. Hij kan de bende in je hart niet zomaar bende laten. Kijk maar naar wat er gebeurt bij Zacheüs. Als Jezus op bezoek is, zegt Zacheüs:

“Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.”
– Lukas 19:8-10 (HSV)

Ik lees woorden van Ann Voskamp, woorden van rijkdom, die haarfijn bij deze geschiedenis passen: “Jezus verbindt wie gebroken is, draagt wie ontheemd is, noemt wie ongewenst is de zijne en houdt wie bloedt dicht tegen zich aan. Wie aan de kant worden geschoven, kennen de tederheid van Zijn omhelzing. Wie in de rug worden gestoken, ontdekken hoe Hij hun hart in zijn handen neemt.”

Prachtig hè?!

Het verschil tussen Jezus en mensen

En de andere mensen uit de stad Jericho? Die morren onder elkaar en zeggen: “Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen.” (Lukas 19:7, HSV)

Is dat nou niet precies het verschil tussen mensen en Jezus? Mensen kijken naar de buitenkant. Mensen gaan af op roddels. Jezus niet. Hij ziet je binnenste. En Hij gaat nooit zomaar af op roddels en praatjes. Jesaja had al over Hem voorspeld:


“Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.”
– Jesaja 11:3 (HSV)

Aan de slag!

Bid mee:

Heere Jezus, geef mij vandaag Uw ogen.
Zodat ik verder zal kijken dan wat ik op het eerste gezicht zie.
Geef mij vandaag Uw oren.
Zodat ik niet vonnis naar wat ik van anderen allemaal hoor.
Leer mij om echt te zien en echt te luisteren,
Om door de buitenkant heen te prikken,
En om te kijken naar het hart.
Geef mij bovenal Uw geur
De geur van liefde,
Van genade en wijsheid.
Ik bid dat die geur achter zal blijven op de plaatsen waar ik vandaag kom.
En dat die geur zo aangenaam zal zijn, dat andere mensen erdoor tot verandering komen.
In Uw Naam, Jezus, bid ik dit

Amen

Naar: Ann Voskamp – Dagboek gebroken leven

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap