Waar bent U, God?

24

feb

Stefanie

Als God echt bestaat, waarom is er dan zoveel lijden? Waarom is er dan verdriet en pijn? Waarom is er nog steeds ruzie, haat en oorlog? Deze vraag heeft iemand je vast wel eens gesteld of misschien vraag jij je het zelf wel eens af en heb je het wel eens naar God uitgeschreeuwd: ‘Waar bent U God?’

11 Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. (Jeremia 29:11)

Dit is soms moeilijk te bevatten. Al helemaal als je een moeilijke periode doormaakt en er geen licht aan het einde van de tunnel lijkt te zijn. En laat dat nu juist de context van deze Bijbeltekst zijn. De Israëlieten zijn voor 70 jaar in ballingschap in Babel. Ze zijn weggevoerd uit Jeruzalem, de plaats die God voor zichzelf had uitgekozen om bij Zijn volk te wonen. Ondanks dat de Israëlieten afgoden hebben aanbeden en ontrouw waren tegenover God, heeft God hen niet losgelaten. Diep in hun hart weten de Israëlieten dat God met hen is, ook nu ze in Babel zitten. Hij heeft zichzelf aan Mozes en het volk Israël bekend gemaakt als IK BEN. God is Jahweh, de Ik ben die Ik ben en Ik zal er zijn! Hij is er altijd, in elke situatie. Hij kan soms ver weg lijken, maar dat betekent niet dat Hij dat ook daadwerkelijk is.

He promised He would share our sorrows and bear our heavy load
This road that we are traveling will one day turn to gold

There is hope, so hold on, there is hope
God has sent me here to tell you, “There is hope”
And He knows just what you’re going through
And what the future holds
As long as Jesus lives, there is hope

De boodschap van dit bovenstaande lied is zó krachtig. Er is hoop! God kwam ruim tweeduizend jaar geleden naar deze wereld om hoop te brengen. Jezus werd als klein baby’tje geboren en groeide middenin deze gebroken wereld op. Jezus, de Zoon van God, kent alle aardse imperfecties, de pijn en het verdriet die wij bij onszelf en in de wereld om ons heen zien. Maar Hij weet ook dat er hoop is. Hij was het die hoop bracht. Jezus werd geboren met maar één doel: God en de mensen herenigen. Hij stierf aan het kruis om voor ons de weg naar zijn Vader te openen, stond na drie dagen weer op uit de dood en leeft, waardoor ons een eeuwig leven en een hoopvolle toekomst te wachten staan.

Openbaring 21:1-5

En ik zag een nieuwe hemel

Met deze ‘hemel’ bedoelt Johannes niet de woonplaats van God, maar de hemel zoals wij die boven ons zien. De hemel die de woonplaats van God is, is eeuwig. Die wordt niet vernietigd en vervangen door een andere.

en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer.

Waarschijnlijk wordt hier met de ‘zee’ de ‘volkerenzee’ bedoeld: de volken die tekeer gaan tegen God en zijn Gezalfde (lees Psalmen 2). Ook is mogelijk dat met de zee het kwaad wordt bedoeld. In het Oude Testament is de zee vaak ook het symbool van het kwaad.

2 En ik (Johannes) zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze zag er uit als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. 3 Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen: “Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. 4 Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij.”

De volmaakte hemel en aarde laten nog even op zich wachten, maar in het visioen van Johannes kunnen we er alvast een glimp van opvangen. God en de mensen zullen eindelijk samen zijn, zoals het al die tijd bedoeld was. Er zal geen pijn en verdriet meer zijn, er is vrede. Alle aardse imperfecties die we nu kennen zijn verdwenen. Deze toekomst en het eeuwige leven beangstigde mij altijd een beetje en dat doet het soms nog steeds. Als ik te lang stil blijf staan bij de eeuwigheid word ik gek, omdat ik dit niet kan bevatten. Maar als het Bijbelgedeelte hierboven lees en zie hoe het zal zijn, kan ik niet anders dan ernaar verlangen.

God blijft dezelfde, nu en altijd! Zijn liefde en trouw naar ons toe zullen nooit veranderen, ondanks dat wij er op deze aarde soms een potje van maken en deze wereld soms een puinhoop kan lijken. Uiteindelijk wordt het meesterlijke plan van onze God uitgevoerd en mogen wij, door het geloof in Jezus, voor altijd met Hem leven en zal er vrede zijn.

Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Joh 16:33b)

Aan de slag!
Bid mee:

Dank U Jezus dat U de dood hebt overwonnen, dat U leeft en dat U hoop bracht voor de wereld. Help mij om op deze hoopvolle toekomst te blijven vertrouwen, ondanks de moeilijkheden in deze wereld! U bent dezelfde, nu en tot in eeuwigheid! Dank U wel! Amen.

Bron: Mark Lowry & Bruce Collins – There is hope

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Zo mooi omschreven Stefanie! Bedankt! Wat zal het ook voor God geweldig zijn om weer tussen de mensen te wonen en te wandelen net als bij Adam en Eva in het paradijs! Een geweldige mooie toekomst hebben we! En een geweldige God met zoveel geduld omdat Hij wil dat alle mensen bij Hem in de hemel komen! Prijs de Heer!?

  2. Betty schreef:

    Mooi Stefanie, bedankt!

  3. Ellen schreef:

    Prachtig Stefanie! Wàt heb jij toch een gave! Héél mooi verwoord!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap