Vrijmoedig naar God: écht vergeven!

18

aug

Vivian Straver

‘Ik moet even dit regelen, anders kan ik zo écht niet aankomen.’ ‘Nee joh, op die manier kan je je echt niet buiten vertonen hoor!’ Herken je deze gedachtegang? Vaak hebben we het idee dat anderen bepaalde verwachtingen van ons hebben waar we aan moeten voldoen. Wanneer we dat niet doen, dan zal dat op wat voor manier dan ook negatieve gevolgen voor ons hebben. Ik bewonder het als mensen zich geen fluit aantrekken van wat anderen verwachten. Zelf ben ik daarentegen geneigd in te vullen wat anderen denken, en mijn doen en laten naar die verwachtingen te schikken. In deze maatschappij lijkt het haast onvermijdelijk, maar naar God toe zijn er geen verwachtingen waar we aan moeten voldoen. We mogen vrijmoedig tot Hem naderen. Hij veroordeelt ons niet, maar Hij staat met open armen klaar.

De joden in het Oude Testament konden niet zomaar in contact komen met God. God woonde in de tempel, in het heilige der heilige, en daar mocht slechts één persoon naar binnen. Dat voorrecht was er slechts voor de Hogepriester. De Hogepriester bracht offers, zodat de band tussen God en het volk weer goed werd. Door het offer van Jezus is die barrière tussen God en ons verdwenen, en mogen we ‘vrijmoedig’ tot God naderen. ‘Vrijmoedig’ betekent dat we ‘vrij van gemoed’ mogen naderen, dat we ons op geen enkele manier hoeven laten tegenhouden om tot God te naderen.

God wil niet…

God wil niet dat we dingen van Hem verbergen. Soms zijn er dingen in je leven die je liever voor God verborgen houdt, omdat je ergens weet dat het niet goed zit. Wanneer je dingen verborgen houdt, loop je de kans dat het alleen maar groter wordt. Als je iets verborgen houdt voor je familie, voor vrienden, dan merk je dat het aan je gaat knagen en dat het je band met hen belemmert. God verlangt ernaar dat we met een open houding bij Hem komen en alles durven te delen. Aan het begin van de brief aan de Efeziërs schrijft Paulus een lofzang op God. Uit deze lofzang wordt voor ons duidelijk hoe God ons bedoeld heeft:

Vóór de grondlegging van de wereld heeft Hij ons in hem uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
– Efeze 1: 4-6 (HSV)

God wil wel…

God wil wel dat we vrijmoedig naar Hem naderen. Uit Efeze 1:4-6 leren we dat God ons als zijn kinderen heeft gemaakt. Doordat we zijn kinderen zijn, behoren we tot zijn familie. Een familie is een plek waar je thuis mag komen, en waar je niets hoeft te verbergen. God weet als geen ander hoe het is om de neiging tot zonde te doorstaan: Jezus zelf heeft dezelfde weg bewandeld. God is onze Hogepriester en Hij leeft met ons mee. Hij is degene die ons genezing wil geven.

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
– Hebreeën 4: 14-16 (HSV)

Aan de slag!

Als christen kun je jezelf veroordelen voor de dingen die je gedaan hebt. Je bent je bewust van de dingen die je hebt gedaan, en je ziet in dat het niet overeenkomt met wat God van je vraagt. Deze zonden wegen vervolgens zó zwaar, dat het haast onmogelijk lijkt om naar God te gaan. Maar God roept je, Hij ziet je en Hij wil vergeving geven. Hij staat met open armen klaar om jouw toenadering te beantwoorden.

Luister: ‘Boldly I Approach’ (Rend Collective) en bid de woorden mee in je hart.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap