Vrij!

25

mrt

Anna-Carina

In Christus hebben wij nieuw leven en zijn wij vrij, maar realiseren we ons waarvan we zijn bevrijd? Ik hoop je met deze overdenking te helpen stilstaan bij het grote cadeau van vrijheid dat we door Jezus hebben gekregen.

Onlangs werd tijdens een preek op zondag Deuteronomium 28 voorgelezen, van vers 15 tot en met vers 69. Hierin staan allerlei vloeken die over het volk van God zouden komen wanneer ze niet gehoorzaam zijn aan de wetten.

In vers 15 staat: ‘Maar als jullie niet luisteren naar de Heer God, en jullie niet gehoorzamen aan al zijn wetten en leefregels die ik jullie vandaag geef, dan zullen de volgende vervloekingen allemaal over jullie komen:’

En dan start de waslijst aan vervloekingen (straffen). Laten we eerst even een stap terug nemen. Wat is ‘de vloek van de wet’? De wet is in het oude testament te lezen. Dat zijn de regels en voorschriften waar het volk van God zich aan moet houden. Als het volk zich niet aan de wet hield en aan God ongehoorzaam was, werd ze gestraft of vervloekt. De vloek van de wet is dus het gevolg van ongehoorzaamheid.

Hier volgen een aantal verzen uit Deuteronomium 28:

(Vers 45-48) ‘Als jullie niet luisteren naar de Heer God en jullie je niet aan de wetten en leefregels houden die Hij jullie heeft gegeven, zullen al deze vervloekingen over jullie komen. Ze zullen jullie achtervolgen, totdat jullie helemaal zijn vernietigd. Al die rampen zullen voor altijd een bewijs zijn voor jullie en voor jullie familie ná jullie dat jullie God verlaten hebben. Want toen het goed met jullie ging, wilden jullie je Heer God niet met blijdschap dienen. Daarom zullen jullie de vijanden dienen die de Heer op jullie af zal sturen. Jullie zullen honger en dorst hebben, gebrek aan kleren en gebrek aan alles.

(Vers 58-65) Houd je dus ijverig aan deze hele wet die in dit boek opgeschreven staat. Heb diep ontzag voor onze heerlijke en ontzagwekkende Heer God. Anders zal de Heer jullie en je familie ná jullie verschrikkelijk zwaar straffen. Hij zal jullie straffen met de ene ramp na de andere en met de ene dodelijke ziekte na de andere. 

[…] De Heer zal jullie over de hele wereld verspreiden. Jullie zullen bij andere volken wonen. Daar zullen jullie andere goden aanbidden en dienen. Goden van hout en steen waar jullie voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob nog nooit van gehoord hadden. Jullie zullen onder die volken geen rust hebben, geen plek waar jullie rustig kunnen wonen. Jullie zullen er leven met een hart vol angst, ogen vol heimwee en een ziel vol verdriet.’

Als je alle verzen 15 tot en met 69 leest, word je bijna depressief van alle ziektes, lijden etc. die je tegenkomt. Wellicht maakt het je zelfs een beetje angstig. MAAR …… (tromgeroffel) …… wij zijn bevrijd van die wet en de vloek die eraan verbonden is! Jezus is voor ons aan het kruis gegaan om die vloek van de wet weg te nemen en ons vrijheid te geven. Al die nare dingen daar hoeven wij niet voor te vrezen, want Jezus heeft het op zich genomen. Realiseer je dat eens! Besef je waarvan je bent vrijgemaakt? In Deuteronomium worden hele akelige ziektes en straffen omschreven, daar zijn wij helemaal van bevrijd.

Helaas zie we in de wereld het gevolg van onze menselijke ongehoorzaamheid. We zien veel van de vloeken uit Deuteronomium terug in de wereld om ons heen. De wereld heeft een Redder nodig, iemand die hen bevrijd van die vloek. Gelukkig is die Redder er al, dat is Jezus! Hij wil ons redden uit deze wereld en ons vrijheid geven.

Hier volgen een paar verzen uit het nieuwe testament over onze vrijheid door Christus. Jezus is voor ons aan het kruis gegaan zodat wij in vrijheid mogen leven. Die wet en de straffen ervan zijn niet meer van toepassing voor ons.

(Galaten 1:4) ‘Vroeger waren we ongehoorzaam aan God. Maar Jezus is gekomen om ons te redden uit de macht van deze slechte wereld. Hij redde ons door Zichzelf te offeren aan het kruis. Want zo had onze God en Vader het besloten.’

(Galaten 1:19) ‘…want ik ben gestorven door de wet en leef niet lange voor de wet, maar voor God’

(Galaten 5:1) ‘Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels.

[…] Jullie denken dat jullie kunnen worden vrijgesproken van schuld door je aan de wet van Mozes te houden. Maar dan hebben jullie niets aan Christus! Want Hij vergeeft niet omdat je dat verdient met je goede gedrag, maar omdat je op Hem vertrouwt. Maar door Gods Geest weten wíj zeker dat we zullen worden vrijgesproken van schuld, omdat we geloven. […] Maar alleen geloof is belangrijk, geloof dat zichtbaar wordt door liefdevolle daden.’

 Aan de slag!
Lees bovenstaande verzen uit Galaten nogmaals en laat ze goed tot je doordringen. Besef jij je dat je vrij bent?

Als je het lastig vindt om die vrijheid te accepteren, ga er dan over in gesprek met God. Vertel Hem waar je moeite mee hebt en vraag Hem om helderheid hierover.

Lees de verschillende hoofdstukken in Galaten voor meer over deze vrijheid.

Deel deze overdenking

 1. Truus schreef:

  Anna Carina,
  Wat een leerzame overdenking.
  Ik heb het een paar keer gelezen!
  Wat is het offer van Jezus groot geweest,al onze zonden op Zijn schouders..om ons te bevrijden!
  Dat geeft VREUGDE EN BLIJDSCHAP.
  En onze toekomst……..?
  HEM zien en zorgen en moeiten zullen er NIET meer zijn.
  Alle tranen zal Hij van onze ogen wissen!
  Iedereen een fijne zondag!

 2. Anna-Carina schreef:

  Hoi Truus, wat een mooie reactie. Dank voor de bemoediging! Inderdaad heel bijzonder om daarover na te denken en wat een vreugde inderdaad!
  Ik wens jou ook een hele fijne zondag toe!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap