Vriendschap, een waardevol geschenk

27

apr

Joanne van de Vendel

Wat is vriendschap? En wanneer is deze waardevol? Heb je vrienden of vriendinnen om je heen? Ik wens het je toe, dat je omgeven bent door waardevolle relaties. God heeft ons geschapen om met elkaar in verbinding te staan. God heeft ons de vriendschap geschonken, omdat het ons versterkt en beschermt. Wat een bijzonder geschenk! 

Wat is vriendschap? 

Na op Google te hebben gezocht, kom ik op de website ‘woorden.org’. Daar wordt vriendschap als volgt omschreven: ‘Een persoonlijke band tussen mensen die elkaar leuk vinden en vertrouwen.’ 

God heeft ons vriendschap geschonken, omdat Hij weet dat mensen de behoefte hebben zich te binden aan een ander. Familie ontstaat door de bloedband. Bij vriendschap daarentegen heb je de keuze aan wie je je bindt. In een waardevolle vriendschap kun je jezelf zijn, mag de ander zichzelf zijn en kun je lief en leed delen. 

Bijbelse vriendschap 

De vrienden David en Jonathan zijn een inspirerend voorbeeld voor ons. Kijk hoe zij hun waardevolle vriendschap in de praktijk brengen:

Sauls zoon Jonatan zocht David in Choresa op om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn,’ zei hij, ‘mijn vader Saul zal je niet te pakken krijgen. Jij zult koning van Israël worden en ik zal de tweede man zijn. En dat weet mijn vader zelf ook.’ Nadat ze samen ten overstaan van de HEER hun vriendschapsverbond hadden bevestigd, ging Jonatan terug naar huis; David bleef in Choresa.
– 1 Samuel 23:16-18 (NBV21) 

David is de gezalfde toekomstige koning van Israël, maar hij is op de vlucht voor Saul. Hij is vastberaden om Saul niets aan te doen, want Saul is nú Gods gezalfde koning. Jonathan is de zoon van Saul. Hij en David beschermen elkaar nu Saul, Davids schoonvader en Jonathans vader, jacht maakt op David.
Saul voelt zich in zijn positie bedreigd door David. Hij neemt het heft in eigen hand en probeert David te doden. In tegenstelling tot Saul neemt David zijn toevlucht tot God. In voorgaande hoofdstukken lezen we dat David en Jonathan niet alleen elkaar beschermen, maar ook dat ze elkaar beloven om elkaars familie te beschermen mocht één van hen iets overkomen. 

Jonathan komt zijn vriend bemoedigen in het vertrouwen op God. God heeft David immers aangewezen als de nieuwe koning van Israël. Gods plan staat vast. Deze mannen vertrouwen op Gods plan en zij vertrouwen elkaar. Hun vriendschap is verbonden in het vertrouwen op de Heer. 

Wat een geschenk als wij, net als David en Jonathan, een vriendschap hebben waarin we verbonden zijn in het vertrouwen op de Heer. 

Drievoudig snoer 

God schenkt ons in onze relaties een drievoudig snoer; een snoer dat uit drie strengen bestaat. Namelijk twee personen en God Zelf. Denk aan David, Jonathan en God. Zij zijn hierin als een drievoudig snoer. Dit maakt hun vriendschap bijzonder waardevol. 

Twee zijn beter dan één, want [samen] krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. (…) En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.
– Prediker 4:9-10,12 (HSV) 

Wanneer er druk op een vriendschappelijke relatie ontstaat, is God Degene die dit snoer sterkt. Hij is de verbindende factor die hierin beschermt. Daarom is het zo bijzonder dat er in vriendschappen, in kwetsbaarheid en liefde, lief en leed gedeeld kan worden. De ene persoon kan voor de ander een spiegel zijn en eerlijk zijn, omdat de onderlinge relatie in liefde geworteld is. 

Jezus, onze Vriend

Jezus geeft Zijn leven niet alleen voor Zijn vrienden, maar ook voor Zijn vijanden. Wij zouden mogelijk ons leven geven voor de mensen om ons heen; de mensen van wie we van houden en die ons trouw zijn. Maar Jezus koos ervoor om de straf van de zonden te dragen aan het kruis, om de relatie met de Vader en álle mensen – vriend en vijand – weer te herstellen. Dit deed Hij uit liefde! (Romeinen 5:7-11)
Dit deed Hij voor jou! Jezus wil jouw Vriend zijn. Wat een waardevol geschenk! 

Aan de slag! 

Neem vandaag een moment om in dankbaarheid naar een vriend of vriendin uit te spreken hoe waardevol je diegene acht en hoe dankbaar je bent voor jullie waardevolle vriendschap. Dank God in gebed, samen of alleen, voor deze waardevolle vriendschap. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap