Vriendelijk zijn onder alle omstandigheden… Hoe dan?!

14

mrt

Paola Don

Paulus roept de christenen in Filippi op om in alle omstandigheden vriendelijkheid te laten zien. Deze oproep geldt ook voor ons! Maar hoe kunnen we dat volhouden, altijd blij en vriendelijk zijn? Gelukkig geeft hij ook op die vraag antwoord.

Vriendelijkheid als kenmerk

“We are one in the Spirit, we are one in the Lord
And we pray that our unity will one day be restored
And they’ll know we are Christians by our love
We will work with each other, we will work side by side
And we’ll guard each man’s dignity and save each man’s pride
And they’ll know we are Christians by our love.”

Dit lied, ‘They’ll Know We Are Christians by Our Love’ van Jars of Clay, beschrijft hoe we als christenen bekend zouden moeten staan. Jarenlang heb ik evangelisatie- en recreatiewerk gedaan op campings in Nederland. Daar heb ik dit ook vaak gehoord: mensen merkten op dat hoe we als leden van het evangelisatieteam met elkaar en met anderen omgingen, anders was dan zij op andere plekken zagen. Het is prachtig om dat terug te krijgen! Maar ook een wake-up call: is het iets wat we als christenen altijd laten zien? Of was het in ons geval puur omdat we met een doel op die campings stonden?

Paulus roept ons in Filippenzen 4 ook op om anderen met vriendelijkheid, mildheid en liefde te behandelen:

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend.
– Filippenzen 4:4-5a (HSV)

Verblijd u altijd!

‘Welwillendheid’ kan ook vertaald worden met ‘mildheid’ of ‘vriendelijkheid’. Deze zin schrijft Paulus in de gebiedende wijs, alsof hij hier een gebod oplegt aan de christenen. Dat is best wel een opdracht! Paulus lijkt ermee te willen zeggen dat we als christenen altijd blij en vriendelijk moeten zijn. Ongeacht de omstandigheden dus!

Gelukkig is het vanuit Paulus geen geval van ‘de beste stuurlui staan aan wal’. Terwijl hij dit schrijft zit hij namelijk in de gevangenis vanwege het verkondigen van het Evangelie. Daarmee geeft hij zichzelf als het ware meer autoriteit om zijn medechristenen iets op te dragen.

Maar toch is het best een uitdaging: hoe blijf je altijd blij en vriendelijk tegen anderen? Omstandigheden kunnen flink roet in het eten gooien, bij elk welwillend mens. Moeten we onze omstandigheden dan maar altijd lijdzaam ondergaan en ondertussen een masker van vriendelijkheid en blijdschap opzetten?

Hoe blijf je altijd vriendelijk?

Gelukkig geeft Paulus ook een antwoord op deze vragen. In vers 11-13 schrijft hij over zijn eigen ervaringen met het omgaan met moeilijke omstandigheden:

…want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
– Filippenzen 4:11-13 (HSV)

Paulus haalt zijn kracht niet uit een masker, noch uit zichzelf of uit de mensen om hem heen: hij haalt zijn kracht uit Christus! 

In 1 Timotheüs 6:6 staat geschreven: “Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.” (HSV)
En in 2 Korinthe 12:9 staat: “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.” (HSV)

Door de kracht van Christus!

Juist wanneer wij als mensen zwak zijn en in moeilijkheden verkeren, dán komt Christus’ kracht in ons naar voren, waardoor we alles aankunnen. Daardoor kon Paulus vreugde vinden in zijn omstandigheden en daardoor kunnen wij ook vriendelijk en mild blijven in onze omstandigheden.

Als je Filippenzen 4:5 nog eens leest, zie je dat Paulus al vóór hij dit alles uitlegt, een aanwijzing geeft over hoe de christenen in Filippi zijn ‘gebod’ kunnen uitleven: “Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.” (HSV)

Paulus wenst de Filippenzen, en ook ons, toe dat zij door de kracht van de Heere, Die met hen is, als welwillende, vriendelijk en milde mensen gezien zullen worden. Niet uit eigen kracht, maar uit de kracht van Christus.

“And they’ll know we are Christians by our love.”

Aan de slag!

Bid de Heere vandaag om kracht om in jouw omstandigheden vriendelijk en mild te kunnen blijven!

Bron: “They’ll Know We Are Christians by Our Love” – Jars of Clay, 2005

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap