Wat leer jij van Abigaïl?

15

mrt

Sarah Rokach

Van vrouw van een boer, naar vrouw van een koning. Volgens het Jodendom is ze één van de zeven profetessen. Ze toont moed en intelligentie. Abigaïl haar leven neemt een interessante wending en laat ons zien hoe een verstandige vrouw handelt.

Het verhaal van Abigaïl

De naam van de man was Nabal, en de naam van zijn vrouw was Abigaïl. De vrouw was goed van verstand en mooi van gestalte, maar de man was hard en slecht in [zijn] optreden. Hij was een nakomeling van Kaleb.
– 1 Samuel 25:3 (HSV)

In het Nederlands noemen we haar Abigaïl, in het Hebreeuws zeggen we Avigail. Ze was een mooie en intelligente vrouw en getrouwd met Nabal. Nabal was echter geen vriendelijke man. Zijn naam betekent letterlijk ‘dwaas’. Psalm 14:1 gebruikt hetzelfde woord ‘nabal’ om uit te leggen dat dwazen denken dat er geen God is. 

Nabal had wel veel vermogen in schapen en geiten. Op het moment dat Davids mannen bij Nabal aankloppen, is het feest van schapen scheren in volle gang. Dit was een publieke aangelegenheid waarbij gasten allerlei giften kregen. Davids vraag om eten voor zijn mannen is dus geen vreemde vraag. Zeker omdat David de herders van Nabal bescherming had geboden toen zij in Karmel waren. Daarom achtte hij de kans groot dat Nabal iets voor hem zou willen terug doen. Maar dat pakt anders uit… 

Abigaïl beschermt haar man

David krijgt in vers 11 een paar denigrerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Dit maakt hem zo boos, dat hij overgaat tot militaire actie.
En dan komt Abigaïl naar voren. Een knecht van Nabal komt naar haar toe om te vertellen dat Nabal de mannen van David heeft afgewezen. Hij vertelt ook dat deze David altijd goed is geweest voor de mannen van Nabal toen zij door de velden trokken (vers 16). Abigaïl begrijpt dat Nabal het kwaad over zichzelf heeft afgeroepen. Zonder iets tegen hem te zeggen, pakt ze een ezel en laadt die vol met giften voor David en zijn mannen. Ze ontmoet David, overlaadt hem met giften en probeert hem ervan te overtuigen dat Nabal het niet waard is gedood te worden. “Vergeef het hem, want hij heeft geen idee wat hij doet.” 
Ook laat ze David nadenken over zijn eigen toekomst als koning. Wil hij die carrière echt beginnen met bloed aan zijn handen? David kalmeert en besluit om Nabal niet te doden.

Wat leer ik van Abigaïl?

Gezegend is uw raad en gezegend bent u, dat u mij op deze dag verhinderd hebt tot bloedschuld te komen, en [dat] mijn [eigen] hand mij verlossing geschonken zou hebben!
– 1 Samuel 25:33 (HSV)

Abigaïl toont moed en laat zien dat ze een verstandige vrouw is. Allereerst beschermt ze de belangen van haar man, Nabal. Ze staat op om recht te zetten waar Nabal in gebreke blijft en verontschuldigt zich voor zijn gedrag. Nabals gedrag deugt niet, maar Abigaïl verliest zichzelf daar niet in. Ze behandelt Nabal met respect en houdt de waarheid voor ogen. Ook David benadert ze op een zeer respectvolle manier. Ze weet dat David koning zal worden. Abigaïl kent haar plek, valt op haar knieën en noemt zichzelf een dienares.

Verderop in het verhaal toont ze opnieuw haar wijsheid. Tegelijkertijd is Abigaïl heel duidelijk naar David. Ook hier houdt ze de waarheid scherp in het oog. Ze wijst David op zijn toekomst als koning en de grote plannen die God met hem heeft. “Wil je die carrière echt beginnen met bloed aan je handen?”, vraagt ze.

Een spiegel

Na de ontmoeting met David komt ze thuis om alles aan Nabal te vertellen. Nabel is dronken en Abigaïl begrijpt dat het niet de juiste tijd is om een gesprek aan te knopen. Ze wacht tot hij nuchter genoeg is om te begrijpen wat er gebeurt, maar de dwaze Nabal zegt niets.
Zo houdt Abigaïl niet alleen David een spiegel voor, maar probeert ze ook Nabal uit te leggen wat hier gebeurt.

Abigaïl: in haar doen en laten lijkt ze op Jezus. Haar dienende gedrag, haar loyaliteit, zelfbeheersing en haar oprechtheid sieren haar. Het zijn vruchten van de Heilige Geest. Ik vind Abigaïl een mooi voorbeeld van hoe we als vrouwen een belangrijke rol kunnen spelen in het leven van anderen. 

Aan de slag!

Wat zou je van Abigaïl willen leren? Welke eigenschappen zou je verder willen ontwikkelen?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap