PRAY op biddag!

13

mrt

Joanne van de Vendel

Lieve vrouw, je staat op het punt om een overdenking te lezen over biddag en met name over gebed. Ik heb geen idee wat jouw achtergrond is als het aankomt op biddag. Ben je er net als ik mee opgegroeid? Kreeg je de dag erna zelfs ‘s ochtends vrij van school? Ging of ga je ’s avonds naar de kerk om biddag te vieren? Eén ding weet ik wel: biddag is een dag van gebed. En bidden, dat gaan we vandaag doen met de gebedsstrategie van Priscilla Shirer: PRAY! 

Biddag van oudsher

Hoe is biddag ontstaan? Op de website van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) vind ik verhelderende informatie over biddag: “Biddag is een dag waarop traditioneel in het voorjaar speciaal gebeden wordt om Gods zegen voor de oogst en het werk, maar in bredere zin ook voor het welzijn in de familie en gemeente, de economie, de samenleving en de wereld.” 
Naast vragen om zegen heeft belijden dat God de bron is van alle zegen, en dat de mens hiervan afhankelijk is, een essentiële rol. 

Jezus spreekt over gebed 

In Mattheüs 6:5-8 geeft Jezus instructie over gebed. Vers 6 en 7 wil ik graag onder je aandacht brengen:

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik [dan] geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 
– Mattheüs 6:6-7 (HSV) 

In de StudieBijbel Online las ik een uitleg die neerkomt op het volgende: het bidden was, in de tijd van Jezus, een gewoonte. Dit werd minimaal drie keer op een dag gedaan: het ochtend-, middag- en avondgebed. De bazuin bij de tempel werd geblazen en het was de gewoonte om het werk even te laten voor wat het is, het Joodse gebed op te zeggen en stil te zijn voor God. Ongeacht de plaats waar je was. Dus dit kon ook midden op straat zijn.

De Farizeeërs wilden pronken en laten zien hoe goed zij wel niet waren. Zij baden uitbundig op straat. Dit ‘showgebed’ is niet wat God behaagt. Hij kijkt naar ons hart. God wil niets liever dan dat we Hem oprecht zoeken en met Hem in gesprek gaan. 

Jezus spreekt specifiek over het terugtrekken in een binnenkamer. Hier is geen sprake van show of pronken met het gebed. Priscilla Shirer, een Amerikaanse theologe, schrijft in haar boeken niet over een binnenkamer, maar over een ‘warroom’. Dit kan een kast, een klein kamertje of een hoekje zijn, waar je je terug kunt trekken om strategisch met God in gebed te gaan. 

Gebed opschrijven

Priscilla noemt ook dat het heel waardevol is om het gebed op te schrijven. Schrijf jij weleens een gebed op? Ik doe dit nu met regelmaat. Het is zo tof om te zien welke gebeden God de afgelopen jaren al heeft verhoord. Daarnaast blijf ik voor de onverhoorde gebeden onophoudelijk en vastberaden bidden. Want we mogen met al onze zorgen en wat ons bezighoudt heel specifiek bij God blijven komen. 

PRAY

Nu is het jouw beurt! Ga even zitten en overdenk wat je net hebt gelezen of gehoord over bidden. Priscilla Shirer heeft een gebedsstrategie beschreven in haar boek ‘Vurig – Gebruik je gebed als krachtig wapen’. Haar strategie heet ‘PRAY’, oftewel: bid. Ik leg het je uit:

P: Praise 
Begin je gebed met lofprijzing in dankbaarheid naar God, om wie Hij is en wat Jezus voor jou geeft gedaan. 

R: Repentance 
Breng je fouten en tekortkomingen in het licht. Vraag God om je zonden te vergeven. 

A: Asking 
Kom met al je vragen bij God. Vraag Hem wat er op je hart ligt en wees specifiek in wat je vraagt. 

Y: Yes & Amen
Sluit je gebed af met Gods beloften in Christus. Niets is krachtiger dan het bidden van Gods Woord! Priscilla zegt hierover: “Laat je gebed benadrukt worden door Gods eigen Woord, door Zijn beloften aan jou die overeenkomen met wat jij nodig hebt.”

Aan de slag! 

We gaan bidden! Schrijf jouw PRAY-gebed uit. Leg deze op je nachtkastje. Misschien heb je wel een plekje in huis voor een ‘warroom’, zodat je jouw gebed met regelmaat biddend bij God mag brengen. Er gaat kracht uit van gebed. Dit ga je ervaren! 

Bronnen:
Shirer, P. 2020,Vurig Gebruik je gebed als krachtig wapen, 5e druk
‘Biddag vieren in de protestantse kerk in Nederland’
StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap