Vreugdeolie en sieraden voor een gebroken wereld

11

mei

Marie Tulin van Ekeren

Ik verlang naar de vreugdeolie van God en naar Zijn sieraden voor mijn gebroken leven. Eens zal Hij alles nieuw maken en alle schotse en scheve puzzelstukjes omvormen en precies op de goede plek leggen. Tot die dag aanbreekt, wil ik op zoek gaan naar Zijn grazige, groene weides, naar Zijn schatten voor elke dag en naar het lachen, tussen de tranen door. Kom, ga mee! Laten we vandaag Zijn sieraden ontdekken.

Laten we vandaag onze aandacht richten op het verlossingswerk van Onze Heere Jezus Christus.

Hij is alles wat we nodig hebben. Hij is Degene die ons hele hart en ons hele leven verdient. De woorden Jesaja 61 maakten een diepe indruk op mij. Het gaat in dit Bijbelgedeelte over heling voor een gebroken mens. Over heling voor een gebroken wereld.

Onze Verlosser leeft  

Jezus Christus is de Gezalfde van God. Dat betekent dat Hij door God is aangewezen om de taak van  het verlossingswerk op zich te nemen. God heeft Hem gezonden om heling te brengen aan gebroken mensen. Luister hoe de profeet Jesaja in Jesaja 61 profeteert.  

‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gevonden zaten, opening van de gevangenis;’
– Jesaja 61:1 (HSV)

Later bleek dat deze woorden over Jezus gingen. In Lukas 4:18 leest Jezus deze woorden namelijk voor in de synagoge. Hij vertelt een blijde boodschap. Hij verbindt de gebrokenen van hart, Hij laat de gevangenen vrij! Is jouw hart gebroken? Voelt het leeg? Voelt het pijnlijk door de dingen die mensen je aan hebben gedaan? Hij weet het precies. En Hij weet ook hoe Hij gebroken harten weer heel kan maken.

Zit jij gevangen in je eigen gedachten? Voel jij de druk van anderen of van jezelf? Ben je gevangen in hopeloosheid of worstel je met verslavingen of andere gevangenissen? Luister! Jezus zoekt de gevangenen op! Hij laat je niet gevangen zitten, maar breekt de muren door om vrijlating uit te roepen.

Vreugdeolie en sieraden

Jezus roept het jaar van het welbehagen van de HEERE uit. Wanneer we verder lezen zien we wat dat welbehagen van God inhoudt:

‘… om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw een lofgewaad in plaats van een benauwde geest.’
– Jesaja 61:2-3 (HSV)

Gods welbehagen is dat er recht gedaan wordt op aarde. Zijn wraak komt over alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid die op de aarde plaatsvinden. Dat is beangstigend, want Onze God is een machtige God! Maar het is ook bemoedigend wanneer we Gods geliefde kind zijn. We hoeven de onrechtvaardigheid in deze wereld dan niet op onze schouders te nemen, en we mogen vertrouwen dat God zál ingrijpen.

Gods welbehagen is ook dat Hij voor Zijn kinderen zorgt. Hij troost de treurenden. Hij geeft ons sieraden, vreugdeolie en lofgewaad in plaats van as, rouw en een benauwde geest. Daar word je stil van.

Onze hoop en verwachting

Waar vinden we Zijn vreugdeolie? Waar vinden we Zijn sieraden? Deze zijn voor ons door de hele Bijbel heen geweven. Door de hele Bijbel heen vertelt God over Zijn verlossingswerk. Hij heelt een gebroken aarde. Hij heelt gebroken mensen. En Hij brengt verlossing wanneer er geen hoop meer lijkt te zijn.

Dát is onze hoop als christen. Dát is waar we op mogen vertrouwen.

Menselijke woorden schieten tekort wanneer gebrokenheid ons raakt. We hebben te kampen met leegte, moeite en het kan zo moeilijk zijn om Gods Verlossing daadwerkelijk in ons leven te zien. Maar je mag doorgaan, lieve vrouw. Je mag doorgaan met het vertrouwen op het verlossingswerk van Jezus Christus. Want Zijn verlossing komt over de hele aarde. Zijn verlossing komt in jouw hart en leven.

Wanneer? Elke dag, wanneer we kracht en hoop vinden in Zijn Woord.

Maar wanneer volmaakt? Bij Zijn wederkomst.

Dan is onze vreugde volmaakt. Dan bekleedt Hij ons volledig met een nieuw gewaad, en met nieuwe sieraden:

‘Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden.’
– Jesaja 61:10 (HSV)

Aan de slag!

Ik zou wel willen dat we samen door heel Jesaja 61 konden gaan. Lees dit Bijbelboek daarom voor jezelf en schrijf op welke vormen van heling en genezing er in dit hoofdstuk allemaal naar voren komen.

Deel deze overdenking

  1. Anna schreef:

    Deze overdenking vond ik erg mooi. Wanneer ik de mogelijkheid heb wil ik ook member worden. Nu geniet ik nog even van de overdenking. Deze had ik net nodig vandaag en aangezien ik dol op sieraden ben…. Heb ik nog veel te lezen 🤣

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap