Vreugde scheppen: niet vanuit gevoel, maar als opdracht!  

30

apr

Arjannàh Azodi Deylami

God vraagt ons om verblijd te zijn in Hem. Vreugde is een vrucht van de Geest. We mogen ons verblijden in God. Dankbaarheid en tevredenheid zijn hieraan gekoppeld. Hoe scheppen wij vreugde in de Heere? God belooft ons, wanneer wij vreugde in Hem scheppen, dat Hij ons de verlangens van ons hart geeft. Over welke verlangens gaat dit precies?

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
– Psalm 37:4 (HSV)

Dit vers heeft een diepe betekenis. God vraagt ons iets te doen, namelijk vreugde scheppen in Hem. En Hij belooft dat Hij ons iets geeft wanneer we dit doen, namelijk de verlangens van ons hart.

Wat betekent ‘vreugde scheppen’?

Schep vreugde in de Heere: dit is een opdracht. Wanneer vreugde een opdracht wordt, dan wordt de opdracht een vreugde. Wat een liefdevolle God dienen wij, dat Hij dit voor ons tot een opdracht maakt. Vreugde is een overvloedige blijdschap. Een rust die ons toestaat de passie van onze ziel te volgen. Een vrede waarin we vol overgave in volledige dankbaarheid kunnen zijn, zonder dat we iets hoeven te doen. We mogen God bidden om ons hart in deze zachte gemoedstoestand te brengen.

Een zachte, vreugdevolle gemoedstoestand

De vreugdevolle gemoedstoestand bestaat uit een aantal ingrediënten:

  1. Een perfecte rust van al onze aardse zorgen
  2. Een perfecte berusting van jezelf in Gods hand
  3. Een grote zekerheid in Zijn liefde voor jou
  4. Een overvloedige liefde voor Hem

Hier hoef je alleen nog maar de vreugde in Hem aan toe te voegen. Wanneer je dit alles samenvoegt, dan schep je vreugde in de Heere, onze God.

Ervaar jij soms ook dat jouw aardse zorgen de vreugde wegroven? Er is toch geen enkele manier om vreugde te voelen met al deze zorgen? Stel je eens voor: vreugde scheppen als opdracht. (Vreugde) scheppen is een werkwoord. Iets dat je kunt leren door te oefenen. Vreugde scheppen kun je intentioneel integreren in je leven, door je gedachten te richten op alles waarin je vreugde kunt scheppen. Je zult zien dat je gevoel vanzelf verandert.

Waarin kun je vreugde scheppen?

Verblijd je in Gods bestaan. God is. Dit alleen is genoeg om voor altijd vreugdevol te zijn. Verblijd je in Gods heerschappij. De Heere regeert over hemel en aarde. Verblijd je in dat Jezus alles in Zijn hand heeft; het allergrootste, maar ook elk klein detail in jouw leven. Elk beetje van God mag een zonneschijn worden in ons hart.

Hij is wijs, verblijd je, omdat wij soms dwaas kunnen zijn. Hij is sterk, verblijd je, omdat wij vaak zwak zijn . God is onveranderlijk, zing en wees vrolijk, omdat ons gevoel elk uur kan veranderen en we nooit lang hetzelfde blijven. Hij is vol van genade en Hij geeft deze genade aan ons. Deze genade is ons gegeven om ons schoon te maken, te bewaren, te zuiveren, te vormen. Verheug je hierin.
Schep vreugde in Hem, want we kunnen geen vreugde scheppen in onszelf. Schep vreugde in de vele, wonderlijke daden van de Heere.

Laten we Zijn daden blijven herinneren, zodat Zijn daden, daden van genade worden in ons eigen hart.
Schep vreugde in alles wat de Heere nog gaat doen. Schep vreugde in de Heere, voor Zijn oneindige liefde voor jou. In Zijn troost, in Zijn kracht die Hij je geeft, de inzichten die Hij je schenkt en de trouw waarmee Hij je benadert.

Verblijd je in Jezus Christus als jouw Broer, jouw Bruidegom, jouw Herder, Priester, Koning, Beschermer en Verlosser. Verblijd je in Zijn glorie, in Zijn kruis, in Zijn opstanding en in Zijn kroon.

Het verlangen van ons hart

Wanneer wij ons verblijden in de Heere, legt Hij de verlangens in ons hart. Hij geeft ons de verlangens. Deze verlangens zijn altijd afgestemd op Gods verlangens. Zijn wil en ons verlangen zitten op één lijn; ze zijn samengesmolten en worden één. Deze samengesmolten verlangens van ons hart geeft Hij ons vreugdevol en Hij verblijdt Zich in ons. Wij verblijden ons in Hem. We mogen dankbaar zijn in alles wat Hij aan ons geeft en wat wij weer mogen doorgeven aan de mensen om ons heen.

Aan de slag!

Bedenk alles waarin je je mag verblijden in de Heere. Denk aan je verlangens, overeenkomstig de wil van God. Bid en vraag om deze verlangens en weet dat de Heere je de verlangens van je hart zal schenken, zoals Hij belooft. Dank de Heere!

Deel deze overdenking

  1. Naomi schreef:

    Wat een zegen is deze overdenking. Vreugde te mogen scheppen uit Zijn overvloed…wat een voorrecht om van U te zijn HEERE.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap