Niemand kon haar geven wat Hij haar heeft gegeven 

01

mei

Arjannàh Azodi Deylami

In mijn huis hangt een foto van een vrouw. Ze buigt zich neer voor twee paar voeten, één voet heeft zij vast. Tranen langs haar wangen. Met haar haren droogt ze de voeten af. Soms zeggen beelden meer dan duizend woorden, en dit beeld, van de vrouw met de albasten kruik, vertaalt een geestelijk verlangen vol van liefde, overgave, herkenning en bewustzijn.

En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares. (…) Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, wat zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.
– Lukas 7:36-49 (HSV)

De zondares

De vrouw die is binnengegaan, is een zondares; zij heeft vele zonden gedaan. De vrouw kent haar eigen zonde, ze is zich bewust van zichzelf. Ze is hierin geboren en naar de wet kan ze niet altijd leven. Ook weet ze dat zijzelf niets kan doen om dit te veranderen. Ze heeft een verlosser nodig. De mensen om haar heen zeggen niets, maar fluisteren over haar. Ze wordt geminacht, vernederd en gezien als onwaardig. Het is bijna logisch dat zij zichzelf ook zo is gaan zien. Maar er is er één anders dan alle anderen, en daar gaat ze heen.

Haar geestelijke verlangen

De zondares weet dat de man naar wie zij toegaat haar iets kan geven. Iets zo kostbaar, dat alleen Hij bezit. Datgeen wat Hij kan geven is iets waar ze met haar hele wezen naar verlangt. De zondares heeft de man gezien. Ze heeft Zijn woorden gehoord, Zijn aanwezigheid gevoeld en Zijn hart heeft tot haar hart gesproken. Haar ziel heeft deze man herkend en ze wéét het. Daarom gaat ze, zonder schaamte, naar de voeten van haar Maker.

Liefde en overgave

Ze geeft alles wat zij heeft. Ze giet haar liefde over Hem heen: een albasten fles met geurige zalf van grote waarde; zonde in de ogen van de anderen. Maar voor Jezus niet. Hij doorzoekt haar hart, vol van liefde, dankbaarheid en overgave. Niets is belangrijker voor haar dan het offer dat ze brengt. Ze kan Hem alleen maar liefhebben. Niet omdat zij liefheeft, maar omdat Hij haar eerst heeft liefgehad. Omdat Hij haar heeft gezien door alles heen. Ze heeft Zijn hart gevoeld, nederig en zachtmoedig. Hij is de enige die nooit heeft weggekeken. In plaats daarvan heeft Hij haar liefdevol aangekeken, Hij sprak haar aan. Hij wéét wat ze gedaan heeft en toch kijkt Hij daar doorheen. Hij ziet haar, zoals Hij haar gemaakt heeft. Zoals ze bedoeld is, door Hem. En voor het eerst in haar leven gelóóft ze… in Hem.

Het kostbaarste geschenk

Het kostbaarste geschenk, heeft Hij haar gegeven: haar waardigheid, haar identiteit in Hem, haar eeuwige leven. Van binnen was ze dood, maar door haar geloof is ze gaan leven. En ze weet het, want haar ziel is gemaakt voor Hem, gemaakt door Hem, gewild door Hem, verlost door Hem, voor eeuwig. De leegte was ondragelijk, totdat het Woord in levende lijve haar vulde met de waarheid. Wat zij zelf niet kon en nooit zou kunnen, heeft Hij voor haar gedaan. 

Hij vervangt de duisternis met het licht van Zijn genade. Daarom werpt ze zich voor Hem, haar tranen vloeiend, Zijn voeten zalvend, Zijn voeten kussend, met haar haren droogmakend. Want de zondares weet ten diepste hoe kostbaar hetgeen is dat haar is geschonken, en ze aanvaardt het. Ze voelt een liefde die niet van deze wereld is haar hart en ziel indalen. Ze weet dat ze het niet heeft verdiend en nooit had kunnen krijgen als het haar niet gegeven zou zijn. Ze gelooft in Hem. 

Haar zonden waren er velen. De woorden die Hij uitspreekt: je zonden zijn je vergeven. Het grootste liefdesgeschenk, onverdiend gekregen. Daardoor heeft zij de liefde leren kennen, heeft zij innig lief en begrijpt zij nu dat liefde geven is.

Die zondares… die zondares ben ik.

Aan de slag!

Herken jij je in het verhaal van de zondares? Sta vandaag eens stil bij het offer van Jezus. Hij heeft jou iets gegeven wat je nooit zelf had kunnen verdienen. Door Zijn genade ben je rechtvaardigt voor God. Jezus vraagt je om Hem lief te hebben en in Hem te geloven. Hoe kun je Hem vandaag jouw liefde en vertrouwen tonen?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap