‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd’ – drie lessen.

16

nov

Neeltje

‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd’. Jezus richtte deze woorden aan Zijn discipelen, maar ze zijn ook nog van toepassing in onze tijd. Je zou verwachten dat Jezus vredelievende woorden spreekt, maar de woorden die in het Bijbelgedeelte van vandaag staan zijn waarschuwend. Welke lessen kunnen wij eruit halen?

In Mattheüs 10:32-42 lees je:

32. Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort. 33. Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat Ik je niet ken. 34. Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. 35. Ik kom strijd brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, en tussen een vrouw en haar schoonmoeder. 36. De mensen met wie je in één huis woont, zullen je vijanden zijn. 37. Als je meer van je vader of moeder houdt dan van Mij, ben je Mij niet waard. En als je meer van je zoon of dochter houdt dan van Mij, ben je Mij niet waard. 38. En als je het kruis niet opneemt en Mij volgt, ben je Mij niet waard. 39. Iedereen die zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar iedereen die zijn leven verliest omdat hij van Mij houdt, zal juist leven krijgen. 40. Als mensen jullie ontvangen, ontvangen ze eigenlijk Mij. En mensen die Mij ontvangen, ontvangen eigenlijk Hem die Mij heeft gestuurd. 41. Als je een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zul je ook de beloning van een profeet ontvangen. Als je een goed mens ontvangt omdat hij een goed mens is, zul je ook de beloning van een goed mens ontvangen. 42. En luister goed! Ik zeg jullie dat als je aan één van deze eenvoudige mensen die door anderen niet belangrijk gevonden worden, ook maar een beker koud water te drinken geeft omdat hij een leerling van Mij is, dan zul je je beloning krijgen’.

Dit is een pittig stuk tekst. Vooral het Bijbelvers ‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd’ springt eruit. In dit gedeelte wordt vervolgens ingegaan op wat die strijd inhoudt, tussen vader en zoon, moeder en dochter, een vrouw en haar schoonmoeder.

In andere vertalingen wordt in plaats van ‘strijd’ ook wel ‘zwaard’ gebruikt. In deze context is dat een betere vertaling, omdat een zwaard scheiding aanbrengt. Het zorgt ervoor dat wat eerst bij elkaar hoorde, uit elkaar gehaald wordt.

Als ik het gedeelte lees vallen mij een aantal punten op:

1. Getuig van Jezus in jouw omgeving.
2. Het geloven in Jezus zorgt voor scheiding en vervolging, ook wel strijd genoemd in dit gedeelte.
3. Behandel anderen zoals ook jij behandeld wilt worden, of anders gezegd: behandel anderen alsof zij Jezus zelf kunnen zijn.

We beginnen met het eerste punt:

1. Getuig van Jezus in jouw omgeving.

Jezus verwacht van ons dat we van Hem getuigen, dat we over Hem spreken met anderen. Het is niet een opdracht zonder consequenties. Er staat namelijk: ‘Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat Ik je niet ken.’ God geeft ons Zijn liefde, maar verwacht ook wat van ons terug. Als iemand aan ons vraagt of we gelovig zijn, moeten we in staat zijn om te vertellen wie God voor ons is. En het goede nieuws is: dan zal Jezus ook over jou en mij getuigen tegen Zijn Vader.

2. Het geloven in Jezus zorgt voor scheiding en vervolging, ook wel strijd genoemd in dit gedeelte.

De boodschap van Jezus brengt aan de ene kant vrede, maar aan de andere kant het zwaard, of strijd. Maar wat houdt dat ‘zwaard’ in? Het gaat hier over scheiding en vervolging. God vraagt van ons liefde die boven de liefde voor je familie en vrienden uitgaat. Het getuigen daarvan kan strijd met zich meebrengen. Maar eigenlijk zegt dit gedeelte niet dat het kán gebeuren, maar dat het strijd zál voortbrengen. Maar is de boodschap echt wel zo kritisch als het er staat? Of kunnen we dit Bijbelgedeelte ook op een andere manier lezen?

Het is de ervaring van veel gelovigen dat hun relatie met familie en vrienden moeizamer gaat nadat ze tot geloof gekomen zijn. Als je tot geloof komt, zorgt het evangelie voor een nieuw fundament in je leven. In het Mattheüs-evangelie gaat het vaak over ‘het Koninkrijk van God’. Gelovigen horen bij dit Koninkrijk en niet meer bij het koninkrijk van de wereld. Dat zorgt voor verandering die mensen in je omgeving niet altijd zullen begrijpen.

3. Behandel anderen zoals ook jij behandeld wilt worden, of anders gezegd: behandel anderen alsof zij Jezus zelf kunnen zijn.

Je kunt jouw liefde voor Jezus praktisch maken door te laten zien hoe je omgaat met anderen. Gastvrijheid is een belangrijk onderdeel daarvan, en dan vooral voor degenen die geen goede positie hebben, of die je normaal gesproken misschien voorbij zou lopen. Joden geloven dat in ieder mens het beeld van God aanwezig is, dat elk mens een ‘heilig’ stukje in zich heeft. Met die wetenschap zou het weleens kunnen dat we mensen in onze omgeving anders gaan behandelen.

Aan de slag!

Welke van de drie punten spreekt jou het meest aan? Ga ze alledrie eens na. Wat zegt dat over jou? Schrijf op wat je hiervan vindt, wat dit met je doet. Lees dit nadat je het hebt opgeschreven nog eens na.

Denk verder na over wat je heeft geraakt, of wat je misschien ergerde. Welke gevolgen kan dit hebben voor de praktijk van alledag?

Download de dagtekst en deel ‘m op social media. Gebruik de hashtag #zijlacht, vinden we leuk!

Deel deze overdenking

 1. Kim schreef:

  Dankjewel Neeltje! Ik vond (en vind) dit altijd een lastig stukje bijbeltekst. Dankjewel voor de uitleg ??

 2. Danielle schreef:

  Mooi uitgelegd bij zo’n moeilijk stukje bijbel. Dankjewel voor de uitleg!

 3. Dr. h.c Wim Thibaudier schreef:

  Een mooi bijbelvers. Ik geloof dat veel christenen ervaren hebben dat sinds hun bekering ze veel strijd hebben. Voor de een is dat familie voor de ander collega’s en weer een ander beide.. Er wordt vaak de spot mee gedreven. Maar spotters zullen Gods koninkrijk niet beërven. Het is goed om over de betekenis van deze verzen goed na te denken..

 4. Korry schreef:

  ..misschien zijn we te bang om te getuigen maar Had staat achter ons en naast ons en gekleed in de wapenrusting die in de bijbel staat kunnen we de wereld aan.
  Weet dat Hij je strijd kent en je zwakheden maar Hij wil je bijstaan!!

 5. Lucia schreef:

  Ik vind alle 3 punten heel belangerijk en is ook leerrjjk en ik heb deze 3 punten zo’n beetje meegemaakt

 6. f. Oost schreef:

  Mij ergert dit stukje. Het doet me teveel denken aan de dreigende taal van veel sekteleiders. Waarom is het volgen en geloven in Jezus zelf zo belangrijk? Zijn leer kun je ook zonder persoonsverheerlijking volgen. Het komt erop neer dat je van je dierbaren vervreemd raakt en er strijd en oorlogen en vervolging ontstaat. Mee door deze uitspraak van Jezus hebben bv.

  kruisvaarders bloedbaden aangericht in Jeruzalem en Constantinopel. Ook werden slachtpartijen op Joden georganiseerd en op andere religies, zelfs afwijkend christelijke, zoals de wederdopers, waren niet veilig. Misschien een beetje cru, maar een godheid en wereldschepper zou zijn woorden toch wat anders kunnen kiezen. Dit lijkt een
  mooie tekst, maar het: “Jeruzalem, Jeruzalem “…etc. heeft vreselijke gevolgen gehad voor de Joden. En voor iedereen die volgens de mening van meer orthodoxe gelovigen niet juist in Christus geloofde of gelooft. Er zijn nu nog steeds mensen die daarom verbannen en gemeden worden.

  • Neeltje Bremmer schreef:

   Hoi,

   Dank voor je reactie! In de ‘aan de slag’ schrijf ik dat je je vragen en ergernis mag opschrijven, ook hier. Dankjewel daarvoor. Ik lees in jouw woorden iets van ergernis. Dat is denk ik logisch. De woorden ‘ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd’ roepen weerstand op. Ik kan me vinden in jouw ergernis. Want ja, deze en andere woorden in de Bijbel zijn vaak misbruikt. Dat is afkeuringswaardig.

   In de praktijk gebeurt het denk ik niet zo vaak dat er scheiding in families ontstaat omdat mensen tot geloof komen. Toch ken ik helaas situaties waarin dit wel is gebeurd. En dat komt (mijns inziens) omdat de relatie met God boven alles komt te staan. Dit kan strijd opleveren, zoals Jezus ook zegt. Dat mag nooit de reden zijn om ook daadwerkelijk die strijd op te zoeken of mensen te vermijden of te verbannen.

   Ik hoop dat dit je iets helpt!

   Gods zegen voor jou,
   Neeltje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap