Neeltje

16 november 2017

‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd’ – drie lessen.

‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd’. Jezus richtte deze woorden aan Zijn discipelen, maar ze zijn ook nog van toepassing in onze tijd. Je zou verwachten dat Jezus vredelievende woorden spreekt, maar de woorden die in het Bijbelgedeelte van vandaag staan zijn waarschuwend. Welke lessen kunnen wij eruit halen?

In Mattheüs 10:32-42 lees je:

32. Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort. 33. Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat Ik je niet ken. 34. Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. 35. Ik kom strijd brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, en tussen een vrouw en haar schoonmoeder. 36. De mensen met wie je in één huis woont, zullen je vijanden zijn. 37. Als je meer van je vader of moeder houdt dan van Mij, ben je Mij niet waard. En als je meer van je zoon of dochter houdt dan van Mij, ben je Mij niet waard. 38. En als je het kruis niet opneemt en Mij volgt, ben je Mij niet waard. 39. Iedereen die zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar iedereen die zijn leven verliest omdat hij van Mij houdt, zal juist leven krijgen. 40. Als mensen jullie ontvangen, ontvangen ze eigenlijk Mij. En mensen die Mij ontvangen, ontvangen eigenlijk Hem die Mij heeft gestuurd. 41. Als je een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zul je ook de beloning van een profeet ontvangen. Als je een goed mens ontvangt omdat hij een goed mens is, zul je ook de beloning van een goed mens ontvangen. 42. En luister goed! Ik zeg jullie dat als je aan één van deze eenvoudige mensen die door anderen niet belangrijk gevonden worden, ook maar een beker koud water te drinken geeft omdat hij een leerling van Mij is, dan zul je je beloning krijgen’.

Dit is een pittig stuk tekst. Vooral het Bijbelvers ‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd’ springt eruit. In dit gedeelte wordt vervolgens ingegaan op wat die strijd inhoudt, tussen vader en zoon, moeder en dochter, een vrouw en haar schoonmoeder.

In andere vertalingen wordt in plaats van ‘strijd’ ook wel ‘zwaard’ gebruikt. In deze context is dat een betere vertaling, omdat een zwaard scheiding aanbrengt. Het zorgt ervoor dat wat eerst bij elkaar hoorde, uit elkaar gehaald wordt.

Als ik het gedeelte lees vallen mij een aantal punten op:

1. Getuig van Jezus in jouw omgeving.
2. Het geloven in Jezus zorgt voor scheiding en vervolging, ook wel strijd genoemd in dit gedeelte.
3. Behandel anderen zoals ook jij behandeld wilt worden, of anders gezegd: behandel anderen alsof zij Jezus zelf kunnen zijn.

We beginnen met het eerste punt:

1. Getuig van Jezus in jouw omgeving.

Jezus verwacht van ons dat we van Hem getuigen, dat we over Hem spreken met anderen. Het is niet een opdracht zonder consequenties. Er staat namelijk: ‘Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat Ik je niet ken.’ God geeft ons Zijn liefde, maar verwacht ook wat van ons terug. Als iemand aan ons vraagt of we gelovig zijn, moeten we in staat zijn om te vertellen wie God voor ons is. En het goede nieuws is: dan zal Jezus ook over jou en mij getuigen tegen Zijn Vader.

2. Het geloven in Jezus zorgt voor scheiding en vervolging, ook wel strijd genoemd in dit gedeelte.

De boodschap van Jezus brengt aan de ene kant vrede, maar aan de andere kant het zwaard, of strijd. Maar wat houdt dat ‘zwaard’ in? Het gaat hier over scheiding en vervolging. God vraagt van ons liefde die boven de liefde voor je familie en vrienden uitgaat. Het getuigen daarvan kan strijd met zich meebrengen. Maar eigenlijk zegt dit gedeelte niet dat het kán gebeuren, maar dat het strijd zál voortbrengen. Maar is de boodschap echt wel zo kritisch als het er staat? Of kunnen we dit Bijbelgedeelte ook op een andere manier lezen?

Het is de ervaring van veel gelovigen dat hun relatie met familie en vrienden moeizamer gaat nadat ze tot geloof gekomen zijn. Als je tot geloof komt, zorgt het evangelie voor een nieuw fundament in je leven. In het Mattheüs-evangelie gaat het vaak over ‘het Koninkrijk van God’. Gelovigen horen bij dit Koninkrijk en niet meer bij het koninkrijk van de wereld. Dat zorgt voor verandering die mensen in je omgeving niet altijd zullen begrijpen.

3. Behandel anderen zoals ook jij behandeld wilt worden, of anders gezegd: behandel anderen alsof zij Jezus zelf kunnen zijn.

Je kunt jouw liefde voor Jezus praktisch maken door te laten zien hoe je omgaat met anderen. Gastvrijheid is een belangrijk onderdeel daarvan, en dan vooral voor degenen die geen goede positie hebben, of die je normaal gesproken misschien voorbij zou lopen. Joden geloven dat in ieder mens het beeld van God aanwezig is, dat elk mens een ‘heilig’ stukje in zich heeft. Met die wetenschap zou het weleens kunnen dat we mensen in onze omgeving anders gaan behandelen.

Aan de slag!

Welke van de drie punten spreekt jou het meest aan? Ga ze alledrie eens na. Wat zegt dat over jou? Schrijf op wat je hiervan vindt, wat dit met je doet. Lees dit nadat je het hebt opgeschreven nog eens na.

Denk verder na over wat je heeft geraakt, of wat je misschien ergerde. Welke gevolgen kan dit hebben voor de praktijk van alledag?

Download de dagtekst en deel ‘m op social media. Gebruik de hashtag #zijlacht, vinden we leuk!

leef bewust toe naar pasen met ons e-book 'kom en zie'

de veertigdagentijd start op 26 februari

ik doe mee!

laat een reactie achter

  1. Kim

    november 16th, 2017 at 10:40

    Dankjewel Neeltje! Ik vond (en vind) dit altijd een lastig stukje bijbeltekst. Dankjewel voor de uitleg ??

  2. Danielle

    november 16th, 2017 at 11:32

    Mooi uitgelegd bij zo’n moeilijk stukje bijbel. Dankjewel voor de uitleg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© zij lacht, 2019  |  foto's door inge kooiman