Discipel van Jezus, durf jij het aan?

15

nov

Stefanie

Vanaf het moment dat Jezus zijn discipelen geroepen heeft om Hem te volgen, leefden zij dicht bij Jezus. Ik stel me zo voor dat ze Hem nauwlettend in de gaten hielden en alles wat Hij deed goed observeerden. Het doel van een discipel is worden als de rabbi. Dat betekent eigenlijk dat je een kopie van Hem wordt. Dat kan alleen maar door zoveel mogelijk tijd met Hem door te brengen en alles wat Hij weet, doet en zegt, goed op je in te laten werken.


De roeping van de discipelen vind ik altijd weer bijzonder om te lezen:

Op een keer liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag Hij twee broers: Simon, die ook Petrus wordt genoemd, en Andreas. Ze gooiden een visnet uit in zee, want ze waren vissers. Hij zei tegen hen: “Volg Mij. Dan maak Ik van jullie vissers van mensen.” Ze lieten onmiddellijk hun visnetten liggen en gingen met Hem mee. Verderop zag hij nog twee broers: Jakobus en Johannes, zonen van Zebedeüs. Ze waren in hun boot met hun vader de visnetten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze lieten onmiddellijk hun boot en hun vader achter en gingen met Hem mee.
(Matteüs 4:18-22, BasisBijbel)

Jezus was een rabbi met ‘schmiga’, dat betekent dat Hij een rabbi met autoriteit was. (Als je daar meer over wilt lezen, raad ik je aan om deze blog te lezen.) Rabbi’s met ‘schmiga’ hadden het recht om een groep discipelen mee te nemen tijdens hun reizen. Alleen de studenten die het tot de hoogst haalbare fase van het Israëlitische onderwijs hadden geschopt, kwamen in aanmerking om te solliciteren op de functie van discipel. In het geval van Jezus gebeurt er echter iets opmerkelijks. Hij wacht niet af tot er mensen voor de functie van discipel komen solliciteren; Hij gaat zelf op zoek naar discipelen. Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes hoefden de sollicitatieprocedure niet te volgen. Jezus koos hen uit. Ze mochten met Jezus meegaan, in zijn voetsporen treden en worden zoals Hij. Op het moment dat Jezus tegen hen zegt: “Volg Mij!”, spreekt Hij daar zijn vertrouwen in hun capaciteiten mee uit. De reactie van Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes is enerzijds rigoureus, maar anderzijds ook heel logisch. Wat een eer om zo’n uitnodiging te krijgen! Ze leggen dan ook zonder aarzelen hun visnetten aan de kant en gaan achter Jezus aan. Hun hele toekomst is in één klap veranderd.

Een kopie van Jezus

Vanaf het moment dat Jezus hen heeft geroepen om Hem te volgen, leefden de discipelen dicht bij Jezus. Ik stel me zo voor dat ze Hem nauwlettend in de gaten hielden en alles wat Hij deed goed observeerden. Als discipel wil je worden als de rabbi. Dat betekent eigenlijk dat je een kopie van Hem wordt. Dat kan alleen maar door zoveel mogelijk tijd met Hem door te brengen en alles wat Hij weet, doet en zegt, goed op je in te laten werken. De discipelen van Jezus maken veel met Hem mee, ze zien de hemelse autoriteit die Jezus heeft door de wonderen die Hij doet. Ze vieren samen feest, eten samen en delen ook verdriet. Ze zien hoe hun Rabbi sterft aan het kruis, maar staan een paar dagen na zijn dood weer oog in oog met Hem, waaruit blijkt dat Hij de dood heeft overwonnen. Tot slot zijn ze er ook bij als Hij naar de hemel gaat en daar krijgen ze hun laatste opdracht.

De elf leerlingen vertrokken naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus hun genoemd had. Toen ze Hem daar zagen, vielen ze voor Hem op hun knieën en aanbaden Hem. Maar sommigen twijfelden nog. Jezus kwam naar hen toe en zei: “Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.
(Matteüs 28:16-20, BasisBijbel)

“Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij.” Oftewel, ‘jullie hebben de afgelopen jaren veel geleerd, jullie zijn geworden zoals Ik ben. Het is tijd dat jullie datgene wat jullie hebben geleerd, doorgeven aan de rest van de wereld.’ Ik zie dit als een indirecte oproep voor ons. Een oproep die ook vandaag de dag voor ons geldt, waar Jezus zegt: “Volg Mij!”

Aan de slag!

Wat is het eigenlijk bijzonder dat wij discipelen mogen zijn van een Rabbi met zoveel autoriteit. Dat we onszelf mogen ontwikkelen om steeds meer te worden zoals Hij is. Hoe reageer jij op deze oproep van Jezus? Durf jij het rigoureuze besluit te nemen om alles achter te laten en Jezus te volgen?

Gedeeltelijk naar Jezus Leven van Henk Stoorvogel

Download de dagtekst en deel ‘m op social media. Gebruik de hashtag #zijlacht, vinden we leuk!

Deel deze overdenking

  1. Wies Rebel schreef:

    Wat schrijf je mooi Stef!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap