Voorbereid als een smetteloze bruid, verlangend uitziend naar de Bruidegom

11

nov

Tirza Rots

In de tijd van de Bijbel was het gebruikelijk dat een huwelijksfeest zeven dagen duurde. Je zou denken dat de bruid en de bruidegom deze dagen samen vierden, maar dat was niet het geval. De bruidegom vierde deze dagen zijn ‘vrijgezellenfeest’ met mannen onder elkaar. Op de laatste avond van het feest was het de gewoonte dat hij samen met zijn vrienden richting het huis van de bruid ging om haar op te halen en haar mee te nemen naar zijn eigen huis.

Dit is de context van het verhaal over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden (Mat. 25: 1 – 13). Tien jonge meisjes waren als ‘bruidsmeisjes’ gevraagd en zij moesten zorgen voor een feestelijk onthaal van de bruidegom. Zeer waarschijnlijk droeg elk van deze tien meisjes een fakkel. Dit was een stok waar vlas of doek omheen werd gewikkeld. Deze doek werd in olie gedrenkt waarna de fakkel kon branden.*

De komst van de bruidegom laat op zich wachten, de nacht valt ondertussen in. Alle meisjes vallen in slaap in het huis van de bruid. Rond middernacht klinkt er geroep: de bruidegom is in aantocht! De meisjes willen hun fakkels weer in orde brengen, maar slechts de helft van de meisjes kan dit doen. Zij hebben namelijk extra olie bij zich. De meisjes met brandende fakkels gaan de deur uit en bereiken hun bestemming: het huis van de bruidegom.

Wijs of dwaas

Natuurlijk is het gemakkelijk om een oordeel te vellen over die dwaze meisjes die er niet aan hadden gedacht om extra olie mee te nemen. Maar let op: álle meisjes hadden lampen, álle meisjes stonden paraat. Álle meisjes vielen in slaap. Ook de zogenaamde ‘wijze’ meisjes. God roept ons op om te ontwaken en om de tijd die we nog hebben goed te benutten, of zelfs uit te buiten. Tot het moment dat de Bruidegom terugkeert om Zijn bruid op te halen.

Daarom zegt Hij: ‘Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.
– Efeze 5:14-18 (HSV)

Olie staat vaak symbool voor de Heilige Geest. De Bijbel leert ons dat wij als gelovigen de bruid van Christus zijn. Een bruid verlangt er naar haar toekomstige man te behagen. Wees dus voorbereid op het bruiloftsfeest. Hoe meer jij vervuld wordt van Zijn Geest, hoe meer je gaat leven zoals de Bruidegom verlangt. Hij houdt al van je, omdat je met Hem bent omkleed. In Hem ben je rein (het beeld van een maagd). Maar hoe méér wij als bruid van Christus gaan leven naar Gods maatstaven, hoe mooier wij voor Hem worden.

Licht en donker

In deze wereld is er continu een strijd tussen licht en donker. Tussen God en satan. Het is geen gelijkwaardige strijd. God is de grote overwinnaar. Maar Hij heeft nog niet de grote overwinning opgeëist. We leven in een duistere tijd. Maar de dag dat Jezus terug zal komen en de eindoverwinning gevierd gaat worden, komt steeds dichterbij.

God roept ons op om ons te bekleden met de Heere Jezus, om alles wat duister is af te leggen en ons te wapenen met de wapens van het licht (Rom. 13:11 -14). Wij hebben ook in onze persoonlijke levens te maken met de strijd tussen goed en kwaad. Er is een strijd tussen onze oude natuur en onze nieuwe (geestelijke) natuur. Net zoals de wijze meisjes met hun fakkels licht brachten in de donkere nacht en zo de bruidegom een warm onthaal gaven, zo mogen wij licht verspreiden in deze donkere wereld uit liefde voor de Bruidegom. Dit kunnen wij doen door te leven vanuit Gods Geest. Laten we ons dus gereed maken, zodat we onberispelijk voor Hem kunnen verschijnen. Niet door eigen verdienste, maar door Gods Geest die ons woont.

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.
– Openbaringen 19:7-9 (HSV)

Aan de slag!

Ben jij, als bruid van Christus, voorbereid op de komst van de Bruidegom? Waarom wel of waarom niet? Probeer deze vraag voor jezelf te beantwoorden en praat erover met Jezus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap