Voor eens en altijd geheiligd

02

nov

Charlotte Molenaar

Vaak heb ik het gevoel dat ik zoveel dingen moet. Ik weet wel dat het christelijk geloof juist vrijheid betekent, maar heel vaak voelt het niet zo. Ik moet bijbel lezen en ik moet mijn naaste liefhebben. En ik moet dat doen om God tevreden te houden. Het voelt anders alsof God boos op mij is. Om van dat vervelende gevoel af te komen, ga ik dan weer ‘goede’ dingen doen. Meer bijbel lezen en meer bidden. Het voelt dan alsof ik God te vriend moet houden. Totdat ik Hebreeën 9 en 10 las. In dit gedeelte leerde ik iets wat mij bevrijdde van dat nare gevoel. En ik hoop dat dat bij jou ook zo is, als je hetzelfde gevoel herkent bij jezelf. 

Tabernakel

De tabernakel was de voorloper van de tempel in Jeruzalem. De tabernakel was een grote tent die uit twee delen bestond: het heilige en het heilige der heilige. Dit laatste gedeelte lag achter in de grote tent en werd door kleden van het voorste gedeelte gescheiden. In het heilige liepen de priesters dagelijks rond om offers te brengen en andere werkzaamheden te verrichten. Het heilige der heilige daarentegen mocht maar een keer per jaar bezocht worden en alleen door de hogepriester. Dit mocht alleen op de Grote Verzoendag. De dag waarop er een offer gebracht werd voor de zonden van het volk. Voordat de priester naar binnenging, moest hij ook eerst nog een offer brengen voor zichzelf. De weg naar het allerheiligste gedeelte was niet zomaar open. En zeker niet voor iedereen.

Niet genoeg

De offers en reinigingsrituelen waren maatregelen om van buiten schoon te worden, maar drongen niet door tot de kern. Iedere keer opnieuw moesten er nieuwe offers gebracht worden. Die offers brachten geen complete reinheid en heiligheid teweeg, anders zou één keer wel genoeg geweest zijn (Hebreeën 10:1-4). Het bloed van dieren kon ons niet volkomen reinigen van onze zonden. Het reinigde de Israëlieten op een uiterlijke manier. Het gold voor een dag of iets langer, maar uiteindelijk moest er iedere keer weer een nieuw offer gebracht worden.

Onze zelfgebrachte offers kunnen ons dus niet heilig maken. Je kunt jezelf nog zo veel dingen verbieden om te doen of opleggen om te doen, maar het zal je nooit bevrijden van zonden en schuldgevoel. Onze offers zijn niet genoeg. Je kunt jezelf nog zoveel dingen opleggen: gastvrij zijn, bijbel lezen, vrijwilligerswerk in de kerk, geen seks voor het huwelijk, elke zondag naar de kerk. Alleen kunnen deze dingen ons nooit volledig schoonwassen en heilig maken. Het zijn dingen die het uiterlijk schoonmaken, maar nooit genoeg zijn om je te bevrijden.

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.

Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.

Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!
– Hebreeën 9: 11-14 (HSV)

Voor eens en altijd

Het bloed van dieren bracht voor even reinheid teweeg. Jezus’ bloed is echter veel sterker. Hij heeft Zichzelf geheel smetteloos geofferd. Hij is het perfecte en eeuwige offer, omdat Hij niet in de aardse tabernakel geofferd is, maar in de hemelse. Zijn werk is dus voor eeuwig.

Er heeft bloed gevloeid. En het is noodzakelijk dat er bloed vloeit, anders kan er geen vergeving plaatsvinden (Hebreeën 9:22). Jezus’ bloed heeft gevloeid en omdat Hij Gods Zoon is, is het volmaakt. Wij zijn voor eens en altijd geheiligd. Er zijn geen nieuwe offers meer nodig. Je hoeft jezelf niet meer van alles op te leggen of te onthouden om God gunstig te stemmen. Jezus’ offer is genoeg. Door Hem mag je een geheiligd kind van God zijn.

Zekerheid

Dit offer van Jezus heeft ons op een nieuwe levende weggeplaatst (Hebreeën 10:20). De weg van Jezus Christus. Laten we daarom in zekerheid van geloof tot Hem naderen. Niet uit angst of schuld, maar met een gereinigd geweten. Gereinigd en geheiligd door Jezus. Wij hoeven God niet gunstig te stemmen of tevreden te houden. God heeft zijn eigen Zoon gestuurd om onze relatie met Hem te herstellen. Het bloed heeft gevloeid en we zijn door dat offer alleen geheiligd. Wij kunnen al onze zelfopgelegde wetten en voorschriften loslaten. We zijn al geheiligd door Jezus’ offer. Voor eens en altijd. 

Uit dankbaarheid hiervoor ga je je vanzelf anders gedragen, maar niet om God tevreden te houden. Dat kunnen wij helemaal niet, dus dat zou wel heel arrogant zijn als we denken dat te kunnen. Onze daden leveren ons geen betere positie tegenover God op. Alleen Jezus’ werk kan dat. Toch sluipt het er zo makkelijk in: als ik dit of dat doe, zal God toch wel iets meer tevreden met me zijn, dan wanneer ik dat niet doe. Dat denken moeten en mogen we loslaten. We zijn niet afhankelijk van onze eigen daden. We hebben zekerheid in Jezus’ offer. Door Hem zijn we voor eens en altijd geheiligd.

Aan de slag!

Deel deze overdenking

 1. Mar schreef:

  Dank je wel voor dit mooie blog. Inderdaad, heel herkenbaar. Zeker al er mensen zijn die je ook nog eens allerlei dingen op gaan leggen, waarvan zij vinden dat je dat moet doen. Zij doen dat ook en zo hoort het. Als je daar een beetje gevoelig voor bent, loop je zomaar jaren met een groot schuldgevoel rond, omdat je denkt dat je het nooit goed genoeg doet en je continue je best moet doen om ‘er te komen’. Dat vreet enorm aan je.

 2. Tineke Alblas schreef:

  Dankjewel,
  Het is zo waar, maar ook zo moeilijk te bevatten én aan te nemen….

  • Willemieke schreef:

   Herkenbaar. Heel moeilijk om dit aan te kunnen nemen. Het zelf willen doen zit er zo ingebakken bij mij. Volledige overgave is voor mij een levenslange strijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap