Volg vandaag Mirjam in haar aanbidding voor de Strijder!

06

jan

Jacomien van Urk

Als ik je zou vragen waar je Mirjam van kent, dan kan ik het antwoord denk ik al raden. Natuurlijk vanuit het verhaal van Mozes, waar ze tussen de rietstengels door naar haar broertje gluurde en zag hoe de vrouw van de Farao hem vond. Waarop ze naar hun toe snelde, om ze samen bij haar moeder te brengen. Wat een moed! Deze Mirjam komen we ook tegen in Exodus 15, waar God het volk door de Rode Zee leidde. We zien daar een zingende en dansende Mirjam!

Het overwinningslied van Mozes en het volk

Mozes zet het lied in. Het lied van de overwinning! God heeft het volk door de Rode Zee geleid! Waar niemand een weg zag, was God in het verborgene aan het werk. Weet je dat Hij dit meestal doet? God doet zoveel meer dan wij ons kunnen voorstellen. Alleen zien we het vaak niet. God baande een weg door de Rode Zee. En het héle volk kon veilig naar de overkant. Niemand bleef achter, iedereen werd door God gered. En Mozes kan niet anders dan het lied wat opborrelt in zijn binnenste laten jubelen:

Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik. De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam.
– Exodus 15: 1-3 (HSV)

Je kunt het hele lied zelf verder lezen in Exodus 15:1-20. Het is een prachtig lied waarin Mozes en het volk de machtige HEER loven en prijzen. Is dat niet wat er altijd gebeurt? Als we Gods almacht zíén, gaan we zingen. Als we echt met de ogen van ons hart zien wie Hij is, dan gaat het borrelen van binnen.

Het antwoord van Mirjam en de vrouwen

Mirjam geeft antwoord op het overwinningslied. Ze kan niet anders. We lezen dit in de volgende verzen.

Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, nam een tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in een reidans. Toen zong Mirjam hun ten antwoord:

Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en de ruiter heeft Hij in de zee geworpen.
– Exodus 15: 20-21 (HSV)

Zie je het voor je? Ik denk dat het er prachtig uitzag. Mirjam, en al de vrouwen van het volk Israël, met tamboerijnen in hun hand, zingen en dansen! Zie je de vreugde in hun ogen en de lach op hun gezicht? Ze kunnen hun blijdschap niet op! De HEER heeft het gedaan! Hij heeft de overwinning gegeven!

Mirjam, de zus van Mozes en Aäron, was de eerste vrouw die in de Bijbel een profetes wordt genoemd. Als profetes mocht ze Gods boodschappen overbrengen. Hierdoor had ze een prominente positie in het volk. En nu neemt ze de rest van de vrouwen mee in haar aanbidding! Haar aanbidding werkt aanstekelijk. Moet je je voorstellen dat je in die slinger van reidans meedeed! Wat een heerlijk moment moet dit geweest zijn!

Het gevaar van trots

Later, in Numeri 12, mopperen Mirjam en Aäron op Mozes. Ze nemen een afgunstige houding aan tegenover hun broer. God spreekt zelf tot hun in de tent van ontmoeting, en Mirjam wordt melaats. Waarschijnlijk omdat zij de aanrichter van de kritiek naar Mozes was, zoals we kunnen lezen in vers 1 van Numeri 12. Mozes smeekte God om genezing voor Mirjam, en na een week quarantaine mocht ze weer in het kamp van Israël komen.   

Ook krachtige aanbidders van God kunnen zomaar afgunst of jaloezie in hun hart en gedachten hebben. Misschien herken jij dit. Die ene zus uit jullie gemeente kan zó mooi zingen. Met jaloezie luister je naar haar. Of die ene broer uit de band die uit elk instrument een zuiver geluid kan toveren. Zomaar kun je met een blik van afgunst naar hem kijken. Daarom is het ontzettend belangrijk om jezelf steeds opnieuw te zuiveren en je hart rein te bewaren voor God. God verlangt naar aanbidders in Geest en waarheid. Hij kan het niet dulden als we Hem aanbidden, terwijl we trots of hoogmoedig zijn. God heeft aandacht voor hoe zijn aanbidders leven in relatie met anderen.

Aan de slag!

Volg jij vandaag Mirjam in haar aanbidding? Vanuit de overdenking van vandaag kun je 2 dingen leren van haar.

1. Oprechte aanbidding werkt aanstekelijk.
Mirjam nam alle vrouwen uit het volk Israël mee in haar zang en dans. Hoe is dit voor jou? Steek jij andere vrouwen aan om mee te gaan in je aanbidding?

2. Pas op voor trots, wat leidt tot afgunst.
Mirjams kritiek op Mozes was geboren vanuit jaloezie. Let op dat je in je aanbidding zuiver blijft. Richt je in aanbidding op God, en leef vanuit zijn liefde in relatie met de ander.

Wil jij dit nieuwe jaar intentioneel beginnen met aanbidding?

Meld je dan nú aan voor onze nieuwe online training ‘Zij aanbidt’. In deze vijfweekse cursus leert Jannica van Barneveld jou meer over aanbidding en lofprijzing, aanbidding in de eredienst, aanbidding in het dal en aanbidding in je éigen leven. 

Deel deze overdenking

 1. Aleida de Paus schreef:

  Een mooi en waar stukje !
  Dankjewel !
  Ik zit een dal door ernstige ziekte van onze
  Dochter, het aanzien van de pijn is heel
  moeilijk, ook de Alzheimer van mijn Man,
  De Heer helpt mij steeds weer er bovenop
  Daar reken ik nu ook weer op !
  In Christus verbonden, Lijdie de Paus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap