Zonder stress het nieuwe jaar door – is dat mogelijk?

07

jan

Marijke Gootjes-Verhoeve

Het nieuwe jaar is begonnen en waar de één misschien hoopt dat we eindelijk weer meer mogelijkheden zullen krijgen om erop uit te gaan en af te spreken met vrienden en familie, ziet de ander er misschien wel tegenop als het leven weer vol gas vooruit gaat. We ‘moeten’ vaak zoveel. Met welke blik we het nieuwe jaar in kijken, of we van veel actie houden of liever iets minder, we willen geen van allen stress doordat we zoveel ‘moeten’. Is het mogelijk om het nieuwe jaar in rust en zonder stress door te komen?

Lang geleden sprak Jezus tot een grote groep mensen, die ook van alles ‘moesten’. Ze leefden met de wet, waarbij ze zich aan allerlei regels en voorschriften moesten houden, maar die ze nooit volledig konden naleven. Joodse leiders wreven dat nog eens in, waardoor ze geen rust hadden en waarschijnlijk behoorlijk gestrest waren; ze schoten altijd tekort. En dan spreekt Jezus:

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.

– Mattheüs 11:28 (NBV)

Jezus was een Rabbi (geestelijk leraar) die zo anders sprak dan hun eigen leiders en leraren. Zij legden de nadruk op het naleven van de wet, op het ‘moeten’ en het was als een juk van slavernij geworden op hun schouders, terwijl Jezus is gekomen om vrij te maken, om rust te geven.

Wij leven in een vrij land, waarin we zelf keuzes mogen maken, maar hoe vaak voelen wij niet de druk van het ‘moeten’. Zowel in het geloof: een goed christen moeten zijn, stille tijd moeten houden, getuigen moeten zijn, als in het alledaagse leven: moeten presteren, moeten genieten, niets moeten missen. Het is bijna als een slavenjuk geworden waaronder wij gebukt gaan. Het ontneemt ons de rust en geeft ons stress.

Heere U doorgrond en kent mij, […] U begrijpt van verre mijn gedachten.
U bent met al mijn wegen bent U vertrouwd.

– Psalm 139: 1, 2b, 3b (HSV)

Jezus ziet onze buitenkant, hoe druk en gestrest we kunnen zijn, maar Hij ziet ook ons innerlijk. Hij weet dat we zoveel ‘moeten’ en zegt dan liefdevol: ‘Kom naar Mij, dan zal Ik rust geven.’

Als jij niet komt, kan Hij niet geven

Het woordje ‘dan’ geeft aan dat ‘het komen naar Jezus’ essentieel is: als jij niet komt, kan Hij niets geven. Misschien vraag je je af: ‘Maar hoe zit dat dan, ik ben er toch al? Ik heb mijn hart toch al aan Jezus gegeven? Ik ga toch regelmatig naar de kerk?’ Wat bedoelt Jezus nou precies met komen?

Jezus is naar de aarde gekomen, maar dat ‘komen’ was niet genoeg. Hij moest komen in de hof van Getsemané en ervoor kiezen om Gods wil te doen. Hij moest komen naar Golgotha om voor onze zonden het kruis te dragen. Om de last van het ‘moeten’ te doorbreken en ons vrijheid te brengen. En Hij moest komen uit het graf, als Overwinnaar over leven en dood, om ons de rust te kúnnen geven die we zo hard nodig hebben.

Zoals het voor Jezus niet genoeg was om alleen naar de aarde te komen, is het voor ons ook niet genoeg dat we alleen maar naar Jezus komen om zijn verhalen te horen en zijn wonderen te zien. Om alleen maar naar de kerk te komen op zondag. Het gaat erom dat je werkelijk komt, aan de voet van het kruis, waar jij dagelijks belijdt: ik kan het niet zelf, ik heb Jezus nodig. Ik wil leven vanuit zijn genade, vanuit de rust en vrijheid die Hij geeft.

Neem míjn juk op je en leer van Mij…
– Mattheüs 11:29a (NBV)

Jezus heeft ons vrijgekocht van slavernij, het is volbracht! Het juk van het ‘moeten’ is verbroken. We mogen zijn juk op ons nemen; een juk dat zacht is en een last die licht is! Zacht en licht, omdat Hij niet eisend is als een slavendrijver of zoals de Joodse leiders uit die tijd, maar omdat Hij juist gevend en helpend is.  Het is zo de moeite waard om ons eigen juk van het ‘moeten’ af te werpen en die van Jezus op ons te nemen. Hij wil ons leiden door het leven, in rust en zonder stress, zonder dwang. En weet je hoe ik mij zijn juk voorstel? Als een nekkussentje waarop je tijdens je reis door het leven kunt rusten.

Een driestappenplan

Stap één is dus komen, stap twee is van juk wisselen en stap drie is leren van Jezus. En wat zullen we dan leren? Zachtmoedigheid en nederigheid! Ai, het antwoord is misschien niet helemaal wat we zouden verwachten… Toch is dit de weg naar werkelijke rust, zegt Jezus.

Zachtmoedig en nederig zijn, betekent niet dat je soft bent en over je heen laat lopen. Het is juist een bewuste keuze om een andere weg te gaan, met het oog op een hoger doel: door zachtmoedigheid en nederigheid tonen we immers wie Jezus is. Als je zachtmoedig bent, weet je dat God recht zal spreken en deze houding geeft innerlijke rust. Het neemt namelijk zoveel stress weg als je niet zelf telkens hoeft op te komen voor je eigen rechten. Je kunt je berusten je in een moeilijke situatie, je aanvaardt het omdat je weet dat alles in Gods hand is. In berusting zien we ook weer het woord rust.

Aan de slag!

Probeer de komende week dagelijks het drie stappen plan uit:
1. Komen;
2. juk wisselen;
3. leren van Jezus;
en kijk welk effect het heeft op je stresslevel.

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Dankjewel Marijke voor deze mooie, duidelijke blog.
  Juk klinkt soms zwaar, alhoewel het juk van Jezus licht is, maar nekkussentje, geweldig!
  En wat heerlijk om elke dag met alles wat ons bezighoudt naar Jezus te kunnen gaan zodat de last lichter wordt! Samen dragen!
  Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil! 🙌🏻

 2. Dagmar schreef:

  Bedankt!

 3. Jeanine schreef:

  Al jaren worstel ik (als beelddenker) met het beeld van het juk van Jezus. Dat lichte juk en die zachte last voelde nog steeds als gebonden zijn. Ik heb maanden geleden gebeden om een antwoord / een uitleg die ik met mijn beelddenkende brein kan snappen. Bedankt voor jouw geweldige verfrissende kijk, ik heb gelachen maar met tranen in mijn ogen. Ik heb mijn antwoord gekregen! Gebedsverhoring en een hele mooie opdracht waar ik mee aan de slag kan! 🧡

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap