Volg jij de regels van God of van mensen?

06

sep

Sanne van Heukelum

Jezus en de Farizeeën waren het vaak met elkaar oneens. Jezus hield zich, volgens de Farizeeën, niet aan de wetten. Maar was dat echt zo? Of hield Jezus zich niet aan de wetten van mensen?

In Markus 7 lezen we dat de discipelen zonder hun handen te wassen aan het eten beginnen. In die tijd werd dit als onrein gezien, volgens een van de regels van God. De Farizeeën spreken Jezus erop aan: waarom volgen zij niet de regels volgens overlevering van de oudsten?

God had Mozes de Tien Geboden gegeven, en daarnaast nog een hoop regels over wat rein en onrein is. Echter is er een hele tijd geweest waarin het volk van Israël zich niet hield aan deze regels. Het volk Israël is lange tijd in ballingschap in Babylon geweest en ook in de tijd van Jezus waren ze overheerst door de Romeinen. Iedere jood wist dat dat kwam omdat ze niet naar Gods geboden hadden geluisterd. Omdat ze geloofden dat gehoorzaamheid hun weer vrij kon laten zijn, wildenvde Farizeeën er alles aan doen om het volk aan de geboden te houden. Omdat ze niet bij de grens van goed en kwaad in de buurt wilden komen, werden er heel veel regels opgesteld, waardoor iemand niet eens in de buurt van overtreden van het gebod zou kunnen komen. Better safe than sorry, zeg maar. Zo ontstonden er tenminste 1500 wetten, die mondeling werden overgeleverd, die alle Joden gehoorzaamden1.

Begrijp me niet verkeerd: handen wassen voor het eten is zeer hygiënisch en goed om je kinderen aan te leren. Maar het is niet dat als je het een keer niet hebt gedaan, je meteen onrein bent, en de stad uit moet om weer rein te worden.

Jezus’ reactie

Jezus reageert boos tegen de Farizeeën: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.” (vers 6b) En Jezus vervolgt dat ze de geboden die door mensen zijn gemaakt onderwijzen. En zorgen dat mensen zich niet meer houden aan de wet van God. Uiteindelijk zouden de Farizeeën de regels van ‘de ouden’ belangrijker vinden, dan Gods eigen regels2

Moraal van het verhaal: let goed op en toets regels aan de Bijbel. Kijk naar de gewoontes en regels die jij toepast: komen ze van God of zijn het door mensen gemaakte regels?  

Wat is onrein?

De onderliggende vraag van bovenstaand verhaal is eigenlijk de vraag ‘Wat is onrein?’
Jezus zegt hierover:
“Er is niets van buitenaf dat de mens kan verontreinigen. Alleen de dingen die vanuit binnenuit gaan.”
– Markus 7:15

Gelukkig legt Hij dit later zelf uit: alles wat van buitenaf komt, komt in iemands maag en gaat er vanzelf weer uit. Het voedsel komt niet in het ‘innerlijk’ van jou en mij. Maar wat vanuit ons innerlijk zelf komt, uit het hart, dat kan iemand onrein maken. ‘Een boos hart’ wordt het ook wel genoemd. Slechte gedachten en slechte daden. Daarvan moet je je schoon wassen en jezelf weer reinigen. Gelukkig kun je dat doen door te bidden, vergeving te vragen en jezelf weer te laten hernieuwen door Gods Geest.

Aan de slag!

  1. Bedenk een regel waar jij je aan houdt. Is het een regel vanuit Gods principes, of vanuit de gewoontes van mensen?
  2. Ben jij rein? Is jouw hart rein? Zo niet: reinig het, door het bij God te leggen.

Bronnen

1. ‘Paradijs Stad’, John Mark Comer.

2. Studiebijbel Online.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap