Heilig = zonder zonde?

05

sep

Charlotte Molenaar

Waar denk jij aan bij het woord ‘heilig’? Bij mij komt direct ‘zonder zonde’ naar boven. Ik moet zeggen dat dit woord mij altijd een beklemmend gevoel geeft. Hoe kan ik ooit heilig zijn met al mijn gebreken? Hoe kan Paulus het in Efeze 1:1 dan hebben over de heiligen in Efeze? Zeker als je bedenkt dat de gelovigen in Efeze onderling ruzie hebben en niet volgens het Evangelie leven. Dat blijkt wel uit de rest van de Efezebrief. Toch begint Paulus zijn brief met: ‘Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus’ (Efeze 1:1, HSV).  Wat betekent ‘heilig’ dan eigenlijk? 

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn.

Zonder zonde?

Mensen die het oneens zijn, die onderscheid aanbrengen, noemt Paulus ‘heiligen’. Paulus zat in de gevangenis in Rome, toen hij deze brief schreef. Hij had gehoord dat het niet goed ging in de gemeente waar hij drie jaar gewoond en gewerkt heeft (Handelingen 18:23-20:1). Er is onenigheid in de gemeente. De Joodse en heidense gelovigen vragen zich af hoe zij zich nu tot elkaar verhouden in de gemeente van God. Israël was toch het volk van God? Maar het evangelie is nu ook tot de heidenen gekomen. Ze kibbelen over hoe dat nu precies zit. De onderlinge liefde is ook ver te zoeken. Blijkbaar betekent ‘heilig’ dus niet dat je geen zonde meer doet. Dat was in ieder geval wel mijn eerste idee van de betekenis van ‘heilig’. De betekenis van ‘heilig’ hoeven we dus niet te zoeken in de daden van mensen. Als Paulus mensen die ruzie maken heiligen kan noemen, hangt het heilig zijn niet af van onze daden. Maar waar hangt het dan wel van af?

In Christus

Heiligheid heeft alles te maken met ‘in Christus zijn’. De oorzaak van heilig zijn ligt dus in Jezus. Het hangt niet af van onze daden, maar van wat Hij gedaan heeft. Dit wordt nog duidelijker als je 1 Korinthe 1:2b leest: ‘Aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen.’ Jezus roept je, je hoort bij Hem en daarom ben je geheiligd.

Duistere machten

Deze boodschap wordt nog krachtiger als je bedenkt dat Efeze het centrum van de afgodenverering was. In Efeze stond een gigantische tempel voor de godin Artemis. De plaatselijke economie draaide rondom dit centrum waar dagelijks magie werd bedreven. God heeft de gelovigen uit het duister geroepen om te leven in zijn licht. Alle dingen zijn aan Jezus Christus onderworpen en de gelovigen hoeven niets meer te vrezen. De kracht van God waarmee Hij Jezus uit de doden deed opstaan, werkt nu ook in de gelovigen, werkt nu ook in ons. Als we in Christus zijn hoeven we niets meer te vrezen (Efeze 1:15-23). 

Daden

Nu wil Paulus niet zeggen dat je daden er dus niet meer toe doen, aangezien je je heiligheid in Jezus vindt. Het feit dat wij in Christus geheiligd zijn, gaat ons leven bepalen. Het in Christus zijn, maakt je tot wie je bent: een heilige. De focus komt dus op Jezus te liggen en niet op jezelf. Je hebt alles te danken aan Hem. Door Hem ben je een nieuw mens. Dit bepaalt vanaf nu je leven.

Eenheid

De gelovigen leven vanaf nu niet meer onder de heerschappij van de duistere machten, maar onder Jezus, die het hoofd is van de gemeente:

En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is.
– Efeze 1: 22-23a

We zijn onderdeel van Christus’ lichaam. Daarom zijn wij heilig, we zijn van Jezus. Dat betekent ook dat Joodse en heidense christenen één zijn. Er is geen scheiding meer tussen de mensen die in Christus zijn (Efeze 2:14). Door de Geest hebben wij allen toegang tot de Vader, die ons bouwt tot één huis, op het fundament van de apostelen en profeten met Jezus als hoeksteen (Efeze 2:18-20). Eenheid komt dus ook niet voort uit onze poging tot samenwerking, maar ook eenheid komt voort uit Jezus en wat Hij voor ons gedaan heeft.

Heilig = in Christus

Heiligheid begint dus niet bij onszelf. Het begint allemaal bij Jezus. Net als alle andere dingen die van ons gevraagd worden. Eenheid is een opdracht voor ons als heiligen, maar is alleen mogelijk door in Christus te zijn. De focus ligt altijd op Jezus en niet op onszelf. In alle onderdelen van ons leven zijn we afhankelijk van Hem die ons het leven gegeven heeft. Als je weer struikelt en in zonde valt, hoef je niet wanhopig te worden. De gelovigen zijn namelijk in Christus. De Vader heeft ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde (Efeze 1:4). Onze zekerheid ligt vast in Jezus, daar hoeven we niet aan te twijfelen.  

Aan de slag!

  • Pak je Bijbel erbij en tel hoe vaak Paulus het in dit hoofdstuk over ‘heiligen’ heeft. Schrijft op wat hij schrijft over die heiligen.
  • Wat leer jij hierdoor over jouw heiligheid in Jezus Christus?

Deel deze overdenking

  1. T G Manuela schreef:

    Een eye-opener. Ik wist wel dat we in Christus geheiligd zijn, maar deze uitleg is heel duidelijk.
    Ook dat wij in Christus rechtvaardig zijn, vind ik heel bijzonder.

  2. Bert (A.) Hoorn schreef:

    Hele mooie en heldere overdenking!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap