Voel je je niet bijzonder? In Gods wereld telt bovenal je bereidheid

22

mei

Mandy

Eens of oneens? De stelling luidt als volgt: ‘De discipelen waren bijzondere mensen.’ Cast your votes. In eerste instantie zou ik zeggen: eens! God wist wie Hij uitkoos en wat Hij met hen wilde bewerkstelligen. Toch ben ik na het lezen van de Evangeliën hierin wel iets genuanceerder geworden en ben ik anders over de apostelen na gaan denken. Lees je mee? Hint: het antwoord heeft meer met hun bereidheid dan hun bijzonderheid te maken.   

Kort nadat Jezus met zijn verkondiging op aarde begon, zond Hij zijn twaalf discipelen uit. Hij gaf ze uitgebreide instructies over waar Hij wilde dat ze heen zouden gaan en wat ze konden verwachten. Bovendien gaf Hij ze iets heel concreets mee: de macht om duivelse geesten uit te drijven en zieken te genezen.  

Daarna riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij Zich. Hij gaf hun de macht om duivelse geesten uit de mensen weg te jagen en om alle ziekten en kwalen te genezen.
– Matteüs 10:1 (BasisBijbel) 

Je hebt het waarschijnlijk al vaker gelezen. Dat herken ik en ik lees er dan ook vaak simpelweg overheen. Maar wat hier gebeurt, is natuurlijk heel bijzonder! De discipelen kregen bijzondere, bovennatuurlijke krachten. Dus, logische conclusie: deze mannen moeten wel heel bijzonder zijn geweest. Anders zou Jezus ze deze mogelijkheid helemaal niet gegeven hebben, toch?  

De discipelen kregen een heilig ambt, maar waren gewoon dit: mensen 

Toch ligt het misschien wel íetsje genuanceerder. Ja, deze mannen kregen een heilig ambt, maar ze waren nog steeds dat wat ze ervoor ook waren: mensen. En dat blijkt ook wel, uit dit vers dat chronologisch gezien ná de tekst uit Matteüs 10 plaatsvond.  

De leerlingen waren geschokt en verbaasd. Want ook al hadden ze gezien wat er met de broden gebeurde, toch hadden ze nog steeds niet begrepen wie Jezus was. Ze konden het gewoon niet begrijpen.
– Marcus 6:52 (BasisBijbel) 

De leerlingen hadden een heilig ambt gekregen, maar dit betekende niet dat ze – als bij toverslag – opeens andere mensen waren. En óók niet dat ze van tevoren bijzonder genoeg waren, alsof ze ‘waardig’ genoeg moesten zijn om deze taak op zich te kunnen nemen. Bovenal waren ze mensen – door Jezus geroepen, in hun bereidheid om Hem te volgen.  

In Gods wereld staat bereidheid bóven bijzonderheid 

Vaak zet ik de discipelen op een soort voetstuk. Denk ik: dat moeten wel écht bijzondere mensen geweest zijn. Maar uit deze teksten blijkt dat ze niet meer waren dan wat wij zijn: mensen die door Jezus geroepen werden. Hun bereidheid om achter Jezus aan te gaan maakte hen gekwalificeerd. Jézus maakte hen gekwalificeerd, ondanks hun menselijke tekortkomingen. 

Lees het maar in Marcus 6: ze begrepen het niet volledig, ze waren geschokt en verbaasd. Hun onzekerheden en tekortkomingen waren er nog volop. Zó bijzonder waren ze in andere opzichten dus ook weer niet. Hun bereidheid om met Jezus op te trekken was voor Hem voldoende criteria om hen dit heilig ambt op te leggen.  

Is dat geen bemoediging? Dat we niks méér bij God hoeven te brengen dan ons hart vol bereidheid? Dat we geen ellenlange lijst aan kwalificaties nodig hebben? Dat we onze gaven en talenten mogen gebruiken, maar we niet hoeven te wachten totdat we denken dat we iets uit te delen hebben? God Zelf maakt ons gekwalificeerd en beslist wat Hij voor ons in petto heeft. In zijn wereld staat bereidheid boven bijzonderheid. Het betekent bovendien ook niet dat we perfect hoeven te zijn op het moment dat Hij ons gaat gebruiken. Onze tekortkomingen sluiten ons niet uit. 

Aan de slag! 

Dus ga deze dag aan, ook als je twijfelt over je capaciteiten. Geef wat je kunt en geloof dat God er iets onmogelijk groots of iets kleins van onschatbare waarde van kan maken, simpelweg doordat je jezelf ter beschikking stelt.
Geloof dat het niet in jóuw handelen, maar in zíjn handen ligt.
Bid voor vandaag dit ‘simpele’ gebed: ‘Heer, ik wil door U gebruikt worden. Ik geef U mijn open handen en vraag of U ermee wilt doen wat U goed acht. Maak mij beschikbaar: open mijn hart en ogen voor de plekken waar U mij hebben wilt en zend mij.’
Een gevaarlijk gebed, want Hij zál het doen. Maar stel je voor dat je onderdeel mag zijn van zoiets als de discipelen waren? Hoe bijzonder zou dat zijn. Wat mag jouw bereidheid voor verschil maken?  

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Dankjewel Mandy voor deze aanmoediging ❣️

  2. Stefanie schreef:

    Wat mooi geschreven, Mandy! Precies wat ik nodig had om te horen. Dank je wel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap