Vier lessen die we kunnen leren van Maria Magdalena

10

mei

Inge Kooiman

Ik blijf Maria Magdalena een intrigerende vrouw vinden. En in de tijd voor Pasen ben ik dan ook veel met haar bezig geweest. Hoe zou zij zich hebben gevoeld? Wat zou er door haar heen zijn gegaan? In die tijd sprak een voorganger in mijn kerk ook over Maria Magdalena en hij sprak over vier lessen die we uit haar verhaal kunnen leren. Vandaag wil ik je daarin meenemen, of het nu al Pasen is geweest of niet. 😉 Wat mij betreft mogen we veel vaker per jaar over de opstanding nadenken! 

In de evangeliën worden verschillende situaties geschetst van het opstandingsverhaal. Vandaag zoomen we in op het gedeelte in Johannes 20.

Want wat een verhaal. Een tijd lang heb je Jezus gevolgd, je bent Hem achterna gegaan en hebt het hele land door gereisd. Uiteindelijk kom je in Jeruzalem aan, vol verwachting en Jezus wordt binnengehaald door de mensen. Wat een feest! En dan ineens draaien de gebeurtenissen zich om. De Jezus die je zó lief hebt, wordt gevangen genomen, gepijnigd, gekruisigd. En je staat erbij en je kijkt er naar. Je kunt niks. Op een afstandje kijk je toe en je helpt mee wanneer jouw geliefde Jezus wordt begraven.

En dan wordt het stil. De gebeurtenissen vallen langzaam op zijn plek. Hij is er echt niet meer. Nooit meer zul je zijn ogen zien lachen, naar zijn woorden kunnen luisteren. Het verdriet overvalt Maria en op de eerste dag van de week gaat ze naar het graf toe. Waar moest ze anders rouwen? Dit was de plek om nog zo dicht mogelijk bij Hem te zijn, Degene die haar verlost had en een nieuw leven had gegeven.  

En dan gebeurt er van alles… Moet je eens indenken dat jij daar staat, bij het graf van de Jezus die je zo liefhebt:

Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold. Snel ging ze naar Simon Petrus en naar de leerling die Jezus’ beste vriend was (Johannes). Ze zei tegen hen: “Ze hebben de Heer Jezus weggehaald uit het graf! En we weten niet waar ze Hem neergelegd hebben!”

Petrus en de andere leerling gingen toen ook naar het graf. Ze liepen allebei snel. Maar de andere leerling liep sneller dan Petrus en kwam het eerst bij het graf. Hij bukte zich om in het graf te kijken en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus kwam achter hem aan. Hij ging wel het graf binnen en zag de linnen doeken liggen. Maar de doek die om Jezus’ hoofd had gezeten, lag daar niet bij. Die doek was opgerold en lag apart. Toen ging ook de leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij Maria’s verhaal. Want ze wisten nog niet dat in de Boeken staat dat Hij uit de dood zou opstaan. En ze gingen weer naar huis.

Maria ziet Jezus
Maria stond buiten bij het graf te huilen. Huilend bukte ze zich om in het graf te kijken. Toen zag ze daar twee engelen in witte kleren zitten. De één zat aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteneinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Ze zeiden tegen haar: “Vrouw, waarom huil je?” Ze antwoordde: “Omdat ze mijn Heer hebben weggehaald. En ik weet niet waar ze Hem hebben gelegd.” Toen draaide ze zich om en zag Jezus staan. Maar ze herkende Hem niet. Jezus zei tegen haar: “Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?” Ze dacht dat het de tuinman was en antwoordde: “Als U Hem heeft weggehaald, zeg me dan waar U Hem heeft neergelegd! Dan zal ik Hem meenemen.” Toen zei Jezus: “Maria!” Ze draaide zich om en zei tegen Hem: “Meester!” Jezus zei tegen haar: “Raak Mij niet aan. Want Ik ben nog niet naar mijn Vader in de hemel gegaan. Maar ga nu naar mijn broeders. Zeg hun dat Ik terugga naar mijn Vader die ook jullie Vader is. Naar mijn God die ook jullie God is.” Maria Magdalena ging naar de leerlingen en vertelde hun dat ze de Heer Jezus had gezien en wat Hij tegen haar had gezegd.

(Johannes 20:1-18)

Vier lessen die we kunnen leren van Maria Magdalena

1. Wees voorzichtig met conclusies trekken

Vers 1 en 2. 1. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold. 2. Snel ging ze naar Simon Petrus en naar de leerling die Jezus’ beste vriend was (Johannes). Ze zei tegen hen: “Ze hebben de Heer Jezus weggehaald uit het graf! En we weten niet waar ze Hem neergelegd hebben!”

Maria zag dat de steen weg was en dat het graf leeg was. Ze draait zich om en rent weer weg naar de discipelen. Dit moet ze gaan vertellen: ze hebben Jezus meegenomen!

De les die we hieruit kunnen leren is dat we voorzichtig moeten zijn met conclusies trekken.

Je zou het kunnen vergelijken met de autocorrectie op je telefoon. Geef je telefoon een aantal letters en het maakt er een woord van. Soms is dat heel handig, maar je telefoon slaat de plank ook vaak mis.

Wij vrouwen hebben daar ook wel een handje van: geef ons een paar tekens en signalen en we baseren daar onze theorie én ons handelen op. Maar is dat altijd verstandig? Soms is het beter om niet direct conclusies te trekken en voorzichtig de situatie te onderzoeken voordat je gaat handelen. 

2. “Vrouw, waarom huil je?” – Door de verkeerde conclusies blijft Maria hangen in hopeloosheid

Vers 12 – 15. 12. Toen zag ze daar twee engelen in witte kleren zitten. De één zat aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteneinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13. Ze zeiden tegen haar: “Vrouw, waarom huil je?” Ze antwoordde: “Omdat ze mijn Heer hebben weggehaald. En ik weet niet waar ze Hem hebben gelegd.” 14. Toen draaide ze zich om en zag Jezus staan. Maar ze herkende Hem niet. 15. Jezus zei tegen haar: “Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?” Ze dacht dat het de tuinman was en antwoordde: “Als U Hem heeft weggehaald, zeg me dan waar U Hem heeft neergelegd! Dan zal ik Hem meenemen.” 

Door de verkeerde conclusie die Maria getrokken heeft (‘ze hebben Jezus meegenomen’ ), blijft ze hangen in hopeloosheid. Er is geen ruimte voor een nieuw begin. Door haar tranen heen, ziet ze de werkelijkheid niet meer. Ze is totaal ten einde raad en blijft hangen in haar eigen waarheid.

Herkenbaar? 😉

3. Bij Jezus draait het niet om status of afkomst

Vers 16: Toen zei Jezus: “Maria!” Ze draaide zich om en zei tegen Hem: “Meester!”  

Dan noemt Jezus haar naam! Hij had van alles kunnen zeggen: “Joh, kijk eens goed?” Maar dat doet Hij niet. Het enige wat Hij doet is haar naam noemen: Ik ken je, je bent geen nummer. Wauw!

In de tijd van de Bijbel werden de vrouwen ook niet gezien als de meest betrouwbare getuigen. Hoe tof is het dan dat Jezus zich als eerste laat zien aan vrouwen! En al helemaal aan Maria Magdalena. Ze is niet alleen vrouw, ze is ook de vrouw bij wie Jezus zeven demonen heeft uitgeworpen. De mensen zullen wel denken dat ze gek is geworden, dat ze totaal verward is. Toch is zij de eerste die Jezus ziet: bij Jezus draait het niet om status of afkomst. Het gaat om liefde, overgave en aanvaarding.

4. Soms is het nodig om een situatie los te laten

Vers 17 en 18. 17. Jezus zei tegen haar: “Raak Mij niet aan. Want Ik ben nog niet naar mijn Vader in de hemel gegaan. Maar ga nu naar mijn broeders. Zeg hun dat Ik terugga naar mijn Vader die ook jullie Vader is. Naar mijn God die ook jullie God is.” 18. Maria Magdalena ging naar de leerlingen en vertelde hun dat ze de Heer Jezus had gezien en wat Hij tegen haar had gezegd.

In andere vertalingen staat “Houd mij niet vast”. Het wordt niet meer zoals het vroeger was. Jezus vertelt aan Maria dat Hij een plek gereed gaat maken, zoals Hij ook al in Johannes 14 had verteld, waarin Hij vertelt over de woningen in het huis van de Vader.

Soms is het nodig om een situatie los te laten, zodat je een nieuwe situatie kunt zien. Een veel betere situatie. Houd jij je vast aan het verleden? Of kijk je vol verwachting vooruit? Klamp jij jezelf vast aan Jezus of mag je daarnaast ook van zijn liefde uitdelen?

Aan de slag!

Welke van de vier lessen kun jij vandaag meenemen? Is er een situatie waar je deze lessen op kunt toepassen? 

Ga nu naar zijlacht.nl/shop om onze nieuwe posters en kaartjes te bekijken! 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap