Jij bent Ezechiël!

11

mei

Christa Noteboom

Gisteren vierden we dat Jezus teruggegaan is naar de hemel. Nog even en dan vieren we Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Het feest waarop veel mensen tot geloof kwamen. En ook het feest waarop veel jonge christenen in het openbaar belijden dat Jezus hun Heer is. Vanaf het moment dat je je leven aan Jezus overgegeven hebt en de Heilige Geest in je hart is komen wonen, vanaf dát moment ben je een ambassadeur van Jezus. Waar jij een ruimte binnenkomt, komt Jezus zelf binnen. Hoe bijzonder is dát?

Ezechiël was ook zo’n ambassadeur. Hij was door God aangesteld als ‘wachter’ voor het volk Israël, om hen te waarschuwen voor de gevolgen die hun zonden zouden hebben. God zegt tegen hem:

“Als ik het zwaard op een land afstuur, en het volk dat daar woont heeft iemand als wachter aangesteld,en die wachter ziet het zwaard op het land afkomen en blaast op de ramshoorn om het volk te waarschuwen,en als dan iemand het geluid van de ramshoorn hoort maar er zich niets van aantrekt, en het zwaard komt en doodt hem, dan heeft hij zijn dood aan zichzelf te wijten. Hij heeft het geluid van de ramshoorn wel gehoord maar zich er niet door laten waarschuwen, en dus heeft hij zelf de dood over zich afgeroepen. Had hij zich laten waarschuwen, dan had hij zijn leven gered. Wat de wachter betreft: als hij het zwaard ziet komen maar niet op de ramshoorn blaast om het volk te waarschuwen, en als het zwaard dan komt en iemand doodt, dan sterft die mens doordat hij zelf schuld heeft, maar de wachter zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen.”

Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens mij waarschuwen.
(Ezechiël 33:2-7, NBV)

Deze oproep aan Ezechiël is niet vrijblijvend. En eigenlijk ook niet helemaal vrijwillig. Hij was aangewezen als wachter voor het volk Israël. En waarom?

“Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?”
(Ezechiël 33:11, NBV)

God wees Ezechiël aan als wachter, omdat Hij oneindig goed en liefdevol is en niet wil dat zijn volk aan zijn rechtvaardigheid ten onder gaat. En dit geldt nog steeds. God geeft zóveel om jou en de mensen om je heen, dat Hij het niet kan aanzien als één van jullie verloren gaat.

Vertaalslag naar nu

Dit verhaal gaat in de eerste plaats over Ezechiël en het volk Israël. Maar wat kan jij ermee? Ik denk dat het ons even stil mag zetten in ons drukke bestaan, om ons na te laten denken over de mensen om ons heen. Ik wil jou (en tegelijk mijzelf) oproepen om dicht bij Jezus te leven en de mensen om je heen in het oog te houden. Jíj bent de Nieuwtestamentische wachter. Jíj bent de Ezechiël van nu, ambassadeur van Jezus. Jakobus zegt:

Broeders en zusters, als één van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit.
(Jakobus 5:19-20, NBV)

Wees Gods wachter voor de mensen om je heen. Vertel hen hoe goed, liefdevol en rechtvaardig God is en help zondaars van hun dwaalspoor terug te keren. Zoek de mensen op die je al een tijd niet in de kerk gezien hebt. Ga vriendschappen aan met mensen die Jezus nog niet kennen en vertel hen niet alleen met je daden, maar ook met je woorden wie God is en wat het Evangelie inhoudt. Laat je bij alles wat je doet inspireren door de Heilige Geest, Die weet welke mensen jou op welk moment nodig hebben. Je zult merken dat het je enorm veel vreugde geeft om te leven vanuit de aansturing van de Geest, zeker ook als je ziet dat iemand zijn zonden loslaat en (weer) in verbinding komt met zijn of haar Maker.

Een spannende uitdaging? Lees ter bemoediging deze woorden, die Jezus vlak voor zijn hemelvaart aan zijn leerlingen meegaf:

Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
(Mattheüs 28:18-20, NBV)

Aan de slag!

Lees op een rustig moment Ezechiël 33 door en beantwoord voor jezelf deze vragen:

  • Wat zegt dit gedeelte over het volk Israël?
  • Wat zegt het over Ezechiël?
  • Wat zegt het over God?
  • Welke gedeelte uit deze boodschap is alleen voor (de mensen uit de tijd van) Ezechiël?
  • Wat zou God vandaag tegen jou willen zeggen door dit gedeelte?

 

 

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Dankjewel Christa! Voor deze belangrijke en bemoedigende ‘herinnering’ :’) Het is inderdaad een voorrecht om het Woord van God door te mogen geven ; soms zo moeilijk, maar oh zo belangrijk! :’) voor al onze vrienden, familie, collega’s of andere mensen in onze omgeving; om Hem te mogen leren kennen en redding en genade te mogen ontvangen. Gelukkig mogen we ons gesterkt weten dat de Heilige Geest zelf ons daarin bijstaat, want soms weet ik zelfs niet eens waar te beginnen… Veel dank en Gods rijke zegen voor jou! 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap