Jezus de Messias: geloof jij in Hem?

09

mei

Hadassa

Op een dag in 1979, toen Álvaro Theiss aan het vasten was, ontving hij een goddelijke boodschap. Een stem in zijn hoofd vertelde hem dat hij de herboren Messias Jezus Christus is. Inmiddels heeft hij zijn naam veranderd en heeft hij een groep volgelingen. Samen met hen woont hij in een complex dat omgeven is door prikkeldraad en hekken op stroom. De plek heeft hij omgedoopt tot ‘Nieuw-Jeruzalem’. Samen met zijn volgelingen probeert hij de wereld via internet te bereiken met zijn boodschap: dat hij Jezus Christus is, de teruggekomen Messias. Een gek verhaal, vind je ook niet? Wat moet je nu met zo’n man die gelooft dat hij Jezus Christus is? Waarom zou je zo’n man geloven die zichzelf uitroept als Messias?

Na een lange reis vanuit het noorden, komen Jezus en zijn discipelen vlakbij Jeruzalem. Het is hun eindbestemming en tegelijkertijd de plek waar Jezus zal moeten lijden. Voordat ze de stad binnengaan, geeft Jezus twee van zijn discipelen de opdracht om een ezel in het dorpje verderop te halen. Hij vertelt hen precies hoe ze het veulen aan zullen treffen en wat ze dan moeten doen.

De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’
(Lucas 19:32-38)

De discipelen begeleiden Jezus de berg af, Jeruzalem in. Dit is hún koning. Hier hebben ze al zo lang naar uitgekeken. Hun koning zal orde op zaken stellen. Hij zal een einde maken aan de macht van de Romeinen en een nieuw koninkrijk stichten. Ze zijn door het dolle heen en roepen Hem toe. Maar niet iedereen is zo enthousiast als zij.

Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’
(Lucas 19:39)

De Farizeeën staan tussen de menigte klaar om Jezus, de hooggewaardeerde leraar, te ontvangen in de stad. Ze zien hoe Hij door zijn discipelen binnengehaald wordt als koning. Maar dat is niet alles. Jezus wordt niet alleen als koning binnengehaald, maar ook als Messias! Wat hier voor hun ogen gebeurt, is zoals de profetie in Zacharia:

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
(Zacharia 9:9) 

De Farizeeën weten precies over wie deze profetie gaat: over de Messias. Zo roepen de discipelen Jezus ook toe. Alsof de profetie over Hem gaat. Alsof Hij de Messias is. Maar dat kan niet! Dat is Godslastering! Daarom spreken de Farizeeën Jezus erop aan. Hij moet zijn discipelen berispen. Dit mogen ze niet over Hem roepen! Dan geeft Jezus een bijzonder antwoord:

‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’
(Lucas 19:40)

Jezus is niet echt onder de indruk van hun berisping. Hij is er niet echt door van zijn stuk gebracht. Want Jezus weet precies wat er gaande is. Hij weet precies wat Hij aan het doen is. Daarom doet Hij ook deze uitspraak. Hij zegt: “Jullie kunnen mijn discipelen de mond snoeren. Je kunt doen wat je wilt. Maar als zij het niet roepen, zal iemand anders het wel doen. En als niemand het doet, dan doen de stenen het wel. Want het is waar: Ik ben de Messias.” Jezus weet dat het waar is wat zijn discipelen roepen. Of de Farizeeën het nu geloven of niet. Of de discipelen het nu helemaal begrijpen of niet. De waarheid zal uiteindelijk duidelijk worden.

Stel je voor dat jij daar ook tussen de menigte staat. Je ziet het allemaal voor je ogen gebeuren. Een man op een ezel. Een groep mensen die van alles roept. Een andere groep mensen die afkeurend kijkt. Hoe reageer jij op Jezus? Geloof je Hem? Waarom wel of waarom niet? Wat maakt Hem anders dan een man als Álvaro Theiss?

Aan de slag!

Denk na over de volgende vragen:

  • Wat maakt dat jij wel/niet gelooft dat Jezus de Messias is?
  • Rikkert Zuiderveld schreef dit lied over deze uitspraak. Elk couplet eindigt met dezelfde zin: Maar zolang de stenen zwijgen, zal ik spreken. Wat zegt deze zin jou, nadat je dit verhaal hebt gehoord? Hoe kun jij over de waarheid spreken?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap