Vier de vrijheid – wat is de prijs van Bevrijdingsdag?

05

mei

Jacomien van Urk

Vrijheid! Voor ons vaak zo ‘gewoon’, terwijl er een hoge prijs voor is betaald. Vandaag is het Bevrijdingsdag en vieren we de vrijheid. Vieren we de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945. In de Bijbel gaat het in Johannes 8 ook over vrijheid. En eigenlijk ook over bezetting. Bezetting vs. vrijheid. Leugen vs. waarheid. En weet je wie het daarover heeft? Jezus. Lees je mee wat Hij hierover te zeggen heeft?  

Johannes 8 begint met het verhaal van de overspelige vrouw. De Schriftgeleerden en Farizeeën hadden haar bij Jezus gebracht met de insteek om haar eens even flink te kijk te zetten. En niet alleen haar, maar ook Jezus, die oproerkraaier. Ze komen met mooie woorden vanuit de wet van Mozes, om Jezus in het nauw te drijven. Je weet vast wel hoe het afloopt. Eén voor één druipen ze af nadat Jezus hun de Waarheid heeft laten zien. En vervolgens laat Hij de overspelige vrouw de Waarheid zien. Hij spreekt haar vrij.  

Jezus maakt vrij 

Deze overdenking gaat niet over het verhaal van de overspelige vrouw, maar wel over het wonder dat Jezus, de Zoon van God, vrij maakt. Want verderop in Johannes 8, nadat Jezus heeft verteld dat Hij het Licht van de wereld is, raakt Hij in discussie met de Farizeeën. Jezus maakt de Farizeeën duidelijk dat Hij naar de wereld gezonden is door Degene die de waarheid is.  

“Ik heb veel over jullie te zeggen en Ik zou jullie kunnen veroordelen. Maar dat zal Ik niet doen. Ik vertel de mensen alleen wat Ik heb gehoord van Hem die Mij heeft gestuurd. En wat Hij zegt, is de waarheid, want Hij ís de waarheid.”
(Johannes 8:26, BasisBijbel) 

Vrijheid en waarheid 

Nadat Jezus deze woorden heeft gesproken, geloven er veel Joden in Hem. En aan hun gaat Jezus iets heel bijzonders uitleggen over vrijheid en waarheid. Iets waar wij vandaag, op Bevrijdingsdag, veel van kunnen leren! Hij begint de uitleg met de volgende woorden:  

Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”
(Johannes 8: 31-32, HSV)

Om de waarheid te kunnen kennen, zegt Jezus dat we in zijn woord moeten blijven. We gaan even terug naar Johannes 1. Wie is het Woord? Jezus. Jezus is het Woord van God. Waarheid die de eeuwen overspant!
Jezus zegt dus tegen deze Joden die in Hem geloven dat ze werkelijk zijn discipelen zijn als ze in Hem blijven. In zijn woord. Datgene wat Hij spreekt. De waarheid. Ze zullen daardoor de waarheid kennen. Het griekse woord wat hier voor ‘kennen’ gebruikt wordt is ginôskô, wat betekent ‘leren kennen’, (komen te) weten of begrijpen. Het is dus een proces. Jezus leren kennen als de Waarheid. En Hij roept de Joden in die tijd, maar ook vandaag jou en mij, op om Hem te leren kennen. Dit is zijn verlangen.  

Hoe neem jij vandaag tijd om Hem te leren kennen?  

Jezus noemt daarna het voorbeeld van een slaaf en een zoon. Als we in de zonde leven, zijn we een slaaf. En een slaaf is tijdelijk. Hij is in dienst van de vader van de leugen. En de vader van de leugen is een grimmige vader. Een dief. Denk maar aan wat er even verderop in Johannes 10 staat. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar een zoon, een zoon heeft de rechten van een kind. De Zoon is vrij om in en uit te lopen bij de Vader. Verzekerd van zijn positie. Verzekerd van alles wat de Vader Hem gegeven heeft. Eeuwige vrijheid.  

“Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.”
(Johannes 8:36)

Eeuwige vrijheid 

Een slaaf krijgt regelmatig te horen dat hij of zij het niet goed doet. Dat het beter moet. Sneller. Er moet van alles en er is totaal geen erkenning. Dat is het leven als slaaf van de zonde. Jezus zegt verderop in dit hoofdstuk dat dit betekent dat dit een leven met de duivel als vader is. Vreselijk. Je moet je hele leven rennen, maar rent uiteindelijk je eigen ondergang tegemoet.  

Het leven als Zoon van de Vader is zo anders. Zó anders. Het is eeuwig. Het is vrij. Het is waarheid. En Jezus heeft het voor jou verdiend. Hij heeft Zijn leven gegeven, zodat jij van slaaf een dochter kan zijn! Hij heeft de vrijheid voor jou verdiend.  

“Luister goed! Ik zeg jullie dat iemand die gelooft wat Ik zeg, nooit meer zal sterven.”
(Johannes 8:51)

Aan de slag! 

Hoe vier jij vandaag Bevrijdingsdag?  

De echte vrijheid is duur gekocht door de Waarheid. Hij heeft een hoge prijs betaald voor onze vrijheid. Net als de mensen die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog gestreden hebben, heeft Jezus een zware strijd gestreden om onze vrijheid te verdienen.  

Vier je vandaag dat in Hem de vrijheid is? Op welke manier doe jij dat? Deel het met ons! #vierdevrijheid 

Deel deze overdenking

 1. Reza schreef:

  Deze blog doet me denken aan het liedje dat mijn oma vroeger voor mij zong, voordat ik ging slapen;

  O, wij kinderen wij leven
  als de vogeltjes vrij.
  Want de Heer in de hemel
  zorgt voor jou en voor mij!

  Wat is vrijheid toch kostbaar.
  Een dag om dankbaar te mogen zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap