Vertrouwen op God voor de toekomst – hoe geeft het verleden ons garantie?

02

nov

Elise de Vries

Herken jij deze uitspraak: ‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’? Het moet ons eraan herinneren dat de toekomst onvoorspelbaar is en we ons op alle mogelijkheden moeten voorbereiden. Ik merk dat ik zelf redelijk vaak op deze manier denk. Bij elk beoordelingsmoment op stage kan ik mij bijvoorbeeld druk maken over het halen van mijn stage, ondanks dat mijn begeleider door het jaar heen positief over mij was. Daarmee bezorg ik mijzelf eigenlijk onnodige zorgen. Misschien herken je het wel dat je je over van alles druk kan maken, ook wanneer dat niet nodig lijkt te zijn. Ben jij benieuwd naar een sleutel uit de Bijbel over het hebben van zekerheid voor de toekomst? In deze overdenking wil ik samen kijken naar hoe we kunnen vertrouwen op God voor de toekomst. 

Het is je misschien wel bekend dat in de psalmen positieve eigenschappen van God beschreven staan: zijn goedheid, zijn trouw en zijn hulp in nood. Ook de schrijvers van Psalm 46 besteden hier aandacht aan. Ze beginnen de psalm met het benoemen dat God ons een plek biedt om te schuilen en dat Hij ons hulp biedt.  

God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. 
– Psalm 46: 2 (HSV). 

Het verleden als garantie voor de toekomst 

Het is een aantal weken geleden dat ik deze psalm las en er voor mij twee woorden uit sprongen – alsof ze ‘gehighlight‘ waren: ‘hoge mate’. Als God iets doet, doet Hij dat goed. In deze psalm worden niet alleen Gods eigenschappen bezongen, we worden ook herinnerd aan datgene wat God gedaan heeft. Het drong opeens tot mij door dat God in het verleden, tot op de dag van vandaag, al bewezen heeft wie Hij is en wat Hij doet. We kunnen daardoor vertrouwen op God voor de toekomst en hoeven niet in spanning te zitten of Hij ons wel gaat bijstaan. Het is namelijk al gebleken dat God ons hulp biedt in onze nood. En niet een beetje hulp, nee, hulp in hoge mate

De schrijvers gaan verder: ‘Daarom zullen wij niet bevreesd zijn.’ Met dit lied zongen ze uit naar God dat het feit dat God in het verleden hulp had geboden, genoeg vertrouwen had gegeven om nooit meer bang te zijn. Het verleden had garantie gegeven voor de toekomst! Het is eigenlijk net als bij mijn stage: als mijn begeleider het hele jaar door zegt dat ik het goed doe, geeft dat een bepaalde garantie voor een goede beoordeling. Wij mensen maken daarin nog wel eens fouten, maar God staat boven elke situatie, ook als wij dat niet zien. Bij Hem is de garantie geheel. 

Actief herinneren vergroot je vertrouwen op God

Ook in het Nieuwe Testament lezen we de oproep om actief in herinnering te brengen wat God voor ons heeft gedaan. De donderdag voor Pasen introduceert Jezus het vieren van het avondmaal. Hij presenteert aan zijn discipelen de wijn als zijn bloed dat zou vloeien en het brood als zijn lichaam dat Hij zou geven. Wanneer Hij heeft gedankt en het brood wordt rondgedeeld om het te nemen, geeft Jezus daarbij de instructie: 

Doe dat tot Mijn gedachtenis.  
– Lukas 22: 19b (HSV). 

Jezus roept zijn volgelingen op om Hem actief te herinneren. Wanneer we onszelf en elkaar herinneren aan wat Hij voor ons heeft gedaan, bouwt dat namelijk ons vertrouwen op God voor de toekomst. Net zoals de schrijvers van Psalm 46 het verleden zagen als garantie voor wat nog komen zou. Ik kan mij zo voorstellen dat Jezus het avondmaal instelde vóór zijn dood, om zijn discipelen op het hart te drukken Hem niet te vergeten tíjdens zijn dood. Met het sterven van Jezus was het misschien makkelijk geweest om te doen alsof ze toch al niet geloofden dat Hij kwam om te redden. Een dode man kan immers niet zoveel doen voor een ander. Jezus bereidde hen echter voor door hen van tevoren op te dragen actief te bedenken wie Hij is. 

Ook wij kunnen in ons leven gedenken wat God voor ons heeft gedaan. Het avondmaal helpt ons bijvoorbeeld gezamenlijk de grootste daad van liefde te herinneren. Daarnaast kunnen we zelf herinneren wat God in ons persoonlijk leven gedaan heeft. Als we dat doen, zijn onze gedachten gevuld met hoop en rust. We zullen dan niet bang zijn als de aarde schudt, zoals zo mooi in de psalm staat. We kunnen dat zien als een letterlijke aardbeving, maar ook als een beeld voor alles wat ingaat tegen wat God schiep en wat God doet. We weten dan wel niet wat de dag van morgen brengt, maar met de wetenschap dat Jezus ons heeft vrijgemaakt is onze toekomst zeker! Dat is hoe ons vertrouwen op God voor de toekomst gebaseerd kan zijn op het verleden. 

Aan de slag! 

Probeer eens in je alledaagse gesprekken met vrienden te bespreken waar jij God ziet of voelt bewegen, of met welke tekst of lied Hij je de laatste tijd heeft geraakt. Dat kan heel laagdrempelig in een gesprek als je vraagt hoe het met de ander gaat. Zo kan je de ander vragen ‘Wat heeft God gedaan in jouw leven?’ of: ‘Wat heeft God jou de laatste tijd geleerd?’ Naast dat je elkaar bemoedigt, heb je dan ook gelijk een diepgaand gesprek! 

Luistertip: Do it again, Elevation Worship

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Ik moet denken aan het prachtige lied, Jezus overwinnaar! Omdat Jezus dood en graf heeft overwonnen mogen we staan in Zijn overwinningskracht in elke situatie! Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, daarom ook kunnen we elke dag vol vertrouwen onze weg gaan! Bedankt Elise voor deze mooie blog🙌🏻

 2. Sanne schreef:

  Mooie blog! Ook ik moest aan een lied denken; Hindsight- Hillsong Young and Free.

  ‘My God isn’t finished yet.
  If He did it before, He will do it again.
  So I trust Him with what comes next.
  ‘Cause my God is a God of faithfulness.’

 3. Renske schreef:

  Wauw! Mooie blog, dankjewel Elise! En wat leuk dat je voor zijlacht schrijft!!

 4. Nina schreef:

  Mooi!! Wat een heerlijke eerste post van jou! Zeker goed om weer eens over na te denken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap