Vertrouwen: een grote worsteling of soepele overgave?

25

sep

Gastblogger

Sommige vrouwen vertrouwen een ander snel, anderen houden eerst wat afstand en proberen in te schatten hoe betrouwbaar de ander is en sommigen zijn eerder wantrouwend: de ander moet eerst bewijzen dat hij of zij het vertrouwen waard is. Als je dit leest kun je jezelf waarschijnlijk wel in één van de categorieën plaatsen, alhoewel het natuurlijk niet altijd zo zwart-wit is en het afhankelijk is van de omstandigheden en de mate van vertrouwen. Het maakt nogal uit of je een dokter moet vertrouwen die jouw diagnose stelt of een weerkundige die jou zegt wat het weer morgen gaat worden.

Vertrouwen & geloven       

Vertrouwen en geloven liggen dichtbij elkaar. Als je iemand vertrouwt, hecht je geloof aan wat diegene zegt of vindt, je vindt het geloofwaardig, je gaat ervan uit dat de ander eerlijk is en dat je op hem/haar kunt rekenen. Als vertrouwen en geloven zo met elkaar verweven zijn en wij in God geloven, lijkt het mij belangrijk dat we onszelf de vraag stellen of we God in alles durven te vertrouwen zelfs als we door een moeilijke of onzekere tijd gaan. Waar zit jij op de schaal van vertrouwen in God, als aan de ene kant achterdocht/wantrouwen staat en aan de andere kant volledig vertrouwen?

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw!
– Psalm 91:2 (HSV)

Kennen & vertrouwen

Wat een krachtige zin heeft de schrijver neergezet in Psalm 91. Blijkbaar heeft hij niet alleen een groot vertrouwen, hij kent God ook persoonlijk. Hij spreekt erover dat God zijn toevlucht en zijn burcht is. Hij weet dat hij bij God kan schuilen en dat hij bij God veilig is. Dat is een belangrijk gegeven. Hoe beter je de ander immers kent, hoe beter je kunt inschatten of diegene te vertrouwen is, of hij of zij jouw vertrouwen waard is.

Hoe beter je God kent, hoe meer jouw vertrouwen in Hem kan groeien.

De vraag is dan hoe je God kunt leren kennen! Ik denk dat dat op drie manieren mogelijk is:

 1. In de schepping: De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. (Psalm 19:2-3, NBV)
  In de schepping zien we niet alleen Gods schoonheid, humor,  creativiteit  en macht, Hij laat ook zien dat er altijd weer een nieuwe morgen is, dat zelfs de nacht niet pikkedonker is en dat er na een winter weer  een lente komt.
 2. Door Gods Woord: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. (Johannes 1:1, NBV)
  Johannes spreekt in dit vers over Jezus als Gods Woord. Jezus zegt zelf vervolgens: Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen… (Johannes 14:7a, NBV) Als wij Gods Woord lezen ontdekken we steeds meer wie Jezus is en wie de Vader is.
 3. In persoonlijke relatie: God wil zich laten kennen en Hij wil een relatie met ons hebben. Dat was ook waarom Hij zijn Zoon naar de aarde zond en waarom Hij ons zijn Geest heeft gegeven.
  Alleen de Geest van God is in staat om God te kennen. Wij hebben de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in Zijn goedheid heeft geschonken. (1 Korintiërs 2:11b-12, NBV)
  Dan zullen wij Hem kennen, ernaar jagen om de HEERE te kennen. (Hosea 6:3, NBV)

Eigenlijk vraagt vertrouwen dus om een investering. Een investering in je relatie met God. Tijd uittrekken om te genieten van de schepping en tijd nemen om Gods Woord te lezen en daarin te ontdekken wie Hij is en voor jou persoonlijk wil zijn. Tijd apart zetten om met God in gesprek te zijn en naar Hem te luisteren, om jouw geest met Gods Geest te verbinden.

Geschaad vertrouwen?

Misschien is het een worsteling voor jou om God te vertrouwen omdat een ander jouw vertrouwen geschaad heeft. Je rekende op de ander, maar de persoon heeft je laten zitten. Je had liefde nodig, maar de ander was er niet voor je. Of je stelde je vertrouwen op iemand, maar diegene stelde teleur.
Dan mag je het volgende weten: ‘God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat Hij zegt. Hij houdt Zich altijd aan wat Hij heeft beloofd. (Numeri 23:19, BasisBijbel).
Het is zelfs nog sterker uitgedrukt in het Nieuwe Testament: Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. (2 Timotheüs 2:13, HSV)

Vertrouwen in God is een proces van groei en de ene zal daarin sneller groeien dan de ander. Onze persoonlijkheid, onze relatie met God, maar ook onze ervaringen en omstandigheden zullen hierbij een rol spelen.
Zelf heb ik in een moeilijke, onzekere periode ontdekt hoe belangrijk het voor mij was dat ik God kende. Dat ik Hem kon vertrouwen ook al zag ik geen uitweg en leek Hij soms ver weg. Ik wist niet wat de toekomst mij zou brengen, maar wel dat Hij mij nooit alleen zou laten – dat staat immers in Zijn Woord?! 

Vertrouwen op God betekent niet dat je gelooft dat alles goed komt, maar dat je weet dat God goed is.

We zoeken allemaal naar houvast in het leven, we hebben allemaal iemand nodig die we onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen. En door de eeuwen heen is gebleken dat God te vertrouwen is.

Gezegend is de vrouw die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Zij zal zijn als een boom , die bij water geplant is, en die haar wortels laat uitlopen bij een waterloop. Zij merkt het niet als de hittekomt, haar blad blijft groen. Een jaar van droogte deert haar niet, en zij houdt niet op  vrucht te dragen.
– Jeremia 17: 7-8 (HSV)

Aan de slag!

Hoe beter je God kent, hoe meer jouw vertrouwen in Hem kan groeien.

Ik wil je uitdagen om Psalm 91 te lezen en daarbij op te schrijven wat de woorden voor je betekenen. Durf jij je vertrouwen naar God uit te spreken? Is het nodig dat je God beter leert kennen? Welke investering wil je daarvoor doen? Maak voor jezelf concreet hoe je dat gaat aanpakken.

Lauren Daigle zingt het prachtige lied I will trust in You.
Durf je het aan om het uit volle borst mee te zingen, in overgave aan Degene die te vertrouwen is?


Schrijfster
Deze overdenking is geschreven door Marijke Gootjes. Zij geniet van haar gezin en het leven met God. Ze houdt van de natuur, de loungebank in de tuin, gezelligheid en aanbiddingsmuziek. Op het moment is ze bezig met het schrijven van haar tweede boek, ze doet op freelance-basis mee aan het videodagboek van New Faith Network en is actief in de kerkelijke gemeente. Zij lacht als de zon schijnt of als er kaarsjes branden!

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Dankjewel voor deze mooie blog Marijke!
  Wat geweldig om te weten en te ervaren dat God te vertrouwen is! Maar soms is het denk ik ook een wilsbesluit om God te vertrouwen. Ons gevoel kan met ons op de loop gaan, maar als je op dat moment naar God toe uitspreekt: Ik vertrouw U! Geeft dat rust en komt het goed! Want inderdaad God is getrouw! Hij die beloofd heeft zàl het doen❣️, God vertrouwen op Zijn Woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap