Vertrouw je God? Wacht niet, maar kom in actie!

07

okt

Marije Brandwijk

Keuzes maken, lastig soms he? Je bent al dagen bezig met het bedenken welke keuze je moet maken, of dat je het überhaupt wel moet doen. Verschillende mensen hebben al hun advies gegeven, je hebt allerlei onderzoek gedaan, maar je komt er echt niet uit. Uiteindelijk maak je zelfs de keuze om er niet meer verder over na te denken. Af en toe is het dan beter om dan iemand te zijn die iets te impulsief keuzes maakt. Want soms zijn de keuzes die je in een split second maakt, degene die je leven totaal ten goede veranderen.  God vraagt ons ook om soms ´gewoon´ te vertrouwen en direct in actie te komen, niet te blijven hangen in de grote vraag: wat als…?  In Gods Woord gaan vertrouwen en in actie komen vaak hand in hand. Kijk je mee?

Op verschillende plekken in de Bijbel zien we dat mensen om écht te vertrouwen op God wel in actie moeten komen. Ze hebben geen keuze, want anders missen ze iets van wat God hen wilt geven.

Vertrouwen van de melaatse

….  En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen.  En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het , word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid.  Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u dit tegen niemand zegt; maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen. Mattheüs 8:14 (HSV)

Wat een bijzonder verhaal van iemand die ziek is. In die tijd was het heel ernstig als je melaats was. Je hoorde eigenlijk niet meer bij de samenleving.  Toch ziet Jezus naar de melaatse om en geneest hem, uit liefde, niet omdat Hij om Zijn wonderen bekend wilde staan. Het vraagt vertrouwen van de melaatse om te geloven dat hij wel écht helemaal genezen is; hij moet meteen in actie moet komen en naar de priester gaan. De priester moet namelijk vaststellen dat de melaatsheid genezen is, zoals de Joodse wetten voorschreven (Lev 14:2), Jezus dringt erop aan dat het moet gebeuren. Maar de melaatse vertrouwt op de woorden van Jezus en komt in actie. Hij is genezen!

Vertrouwen van de bloedvloeiende vrouw (Markus 5:24-34)

Ik raad je aan om het hele gedeelte over deze vrouw te lezen. Ze geneest namelijk op een heel bijzondere manier, terwijl ze al 12 jaar last had van bloedvloeien. Ze vertrouwde erop dat Jezus haar kon genezen. Maar ze moest er nog wel iets voor doen, in actie komen. Ze moest namelijk het kleed aanraken van Jezus.

Jezus merkt dit. Hij vraagt zich af wie het was. De vrouw dacht misschien dat ze er ongemerkt vanaf kon komen. Maar ze moet nog iets moedigs doen. Dat lijkt mij heel ongemakkelijk, aangezien ze op een plek is waar het enorm druk is. Ik zie mezelf al staan met een rood hoofd en hartkloppingen, al die ogen op je gericht. We lezen daar:

Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had.  En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid.   Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Markus 5:3234 HSV

Ze moet bekennen dat zij het was die het kleed van Jezus heeft aangeraakt. Wanneer ze dat doet prijst Jezus haar om haar geloof en ze is genezen.

Vertrouwen bij de wonderbare visvangst

Stel je voor : je bent al de hele nacht aan het vissen, maar je hebt nog steeds niks gevangen. Dan komt er iemand aan die zegt: Anders moet je het daar even proberen, daar vang je vast wel iets. Zou je dan vertrouwen hebben en in actie komen? Of zou je denken, ja die persoon die kan mooi praten, maar ik geloof niet dat ik daar nog wat vang. Dit is wat Simon (Petrus) ook meemaakt; we lezen in de Bijbel welke keuze hij maakt:

Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen.  Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.  En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Lukas 5:46 (HSV)

Wauw, wat een uitkomst heeft het vertrouwen dat Simon had in Jezus. Hij vangt zoveel vis dat de netten scheuren. Als hij niet vertrouwd had op de woorden van Jezus en niet in actie was gekomen, had hij waarschijnlijk de hele nacht kunnen vissen, zonder met iets thuis te komen.

Wat willen deze gebeurtenissen ons leren?

Als ik voor mijzelf spreek vind ik het lastig om soms meteen in actie te komen, om écht te vertrouwen. Dan wacht ik soms toch liever met het maken van een keuze totdat er een ´briefje uit de hemel´ komt vallen. Ik denk dat we van deze verhalen kunnen leren wat er gebeurt als we wel direct in actie komen en vertrouwen hebben. Dan kunnen we opeens zoveel vis vangen dat onze netten scheuren.

Aan de slag!

  • Welke knopen zou jij eigenlijk gewoon vandaag moeten doorhakken? Vraag het aan God!

Deze blog is geïnspireerd door Hour of Power, de aflevering van 2 augustus 2020. Luister hier!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap