Verscheurd… maar dan op een goede manier

26

jan

Nienke Alblas

Voel jij je wel eens verscheurd? Misschien van verdriet, misschien wel van twijfel. Vaak ervaren we het gevoel van verscheurd zijn als iets vervelends. Andere verscheurde dingen hebben een vervelende context zoals een kerkscheuring of misschien wel een verscheurd gezin of een verscheurde relatie. In de Bijbel zien we op een aantal plekken dingen tegenkomen die uit elkaar worden verscheurd. De Rode Zee voor de ogen van Israël, de Hemel bij de doop van Jezus, het voorhangsel toen Jezus zei: “Het is volbracht.” Dit zijn allemaal momenten dat de scheuring iets goeds symboliseert. Er wordt een barrière doorbroken en God toont zijn kracht, liefde en majesteit.

Wat zeggen deze drie splitsingen over Gods karakter en wat betekenen de ze voor jouw leven? Daar wil ik vandaag verder met jullie naar kijken. God opent namelijk wegen, die er eerder niet waren. Wat van grote waarde is voor jou en mij, elke dag opnieuw.

Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.
De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken.
En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan.
– Exodus 14:13-16 (HSV)

Open weg door de zee

God baant een weg. Niet zomaar een landweggetje door de polder of een stoep langs dat nieuwe fietspad in de buurt. Nee. Een weg dwars door de Rode Zee, ofwel de Schelfzee. Een weg waar wij geen weg zien. Wat een vertrouwen heeft Mozes in God. Hij heeft een levende relatie met God, als een vriend staat er ook wel. Aan de hand van hoe hij Jahweh kent, bemoedigt hij de Israëlieten: “De HEERE (Jahweh) zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.” Met andere woorden zegt hij: “Nu je mond houden. God zal het doen.” En God doet het.

Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten.
Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.
– Exodus 14: 21-22 (HSV)

Een splitsing. Een scheuring. Het water van de zee dwars door midden. Aan beide kanten een muur van water. In sommige films over deze gebeurtenissen zie je hoe het volk door het water heen trekt. Ik vind het prachtig om te zien hoe we met de technologie van vandaag in kunnen beelden hoe dat moet zijn geweest, door water heen lopen. Het moet overweldigend zijn geweest. En al helemaal toen de zee achter het volk zich sloot. God beschermde hen. Hij toonde niet alleen Zijn trouw en Zijn kracht, maar ook Zijn bescherming. Dwars door de scheuring, laat Hij het oude achter het volk. Zo mag het ook in jouw leven zijn. Door de scheuring heen, zal je in een nieuwe fase komen. God maakt het mogelijk en jouw oude leven, het oude, blijft achter. Je zal nog herinneringen hebben, het volk van Israël had denk ik ook meer dan één trauma aan de tijd van slavernij in Egypte om te verwerken, maar God laat zien dat Hij trouw is. Hij gaat met je mee.

Open weg tussen ons en de hemel

Wat ik zo mooi vind aan de scheuringen is dat ze allemaal laten zien dat God ernaar verlangt om met ons te zijn, om zich aan ons bekend te maken en Zijn kracht en liefde te tonen. Dit zien we opnieuw op een prachtige manier gebeuren in het Nieuwe Testament bij de doop van Jezus.

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
– Mattheus 3:16-17 (HSV)

Opnieuw een scheuring bij water, maar dit keer is het niet het water dat wijkt, maar de wolken van de hemel. Het licht breekt door en God zegt: “Zie hier mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.”

De open hemel laat het Vaderhart van God zien. Hij wil met ons zijn en daarom zond Hij Jezus. Hij wijst aan: Dit is Hem! Dit is mijn Kind! Die open hemel is niet alleen bijzonder door de woorden die God spreekt, maar ook de duif die op Jezus neerdaalt, een fysiek symbool voor de Geest van God die op Jezus neerdaalde en Hem vervulde. Vader, Zoon en Geest.

Een open Hemel. Woorden van Liefde. Voor jou en voor mij. Zo leggen veel mensen uit dat God dit ook tegen ons zegt, als kinderen door Jezus’ Naam. “Zie hier mijn geliefde kind, mijn dochter, in wie ik vreugde vind.” Daarnaast is door Jezus, die door de liefde van de Vader naar ons toe kwam zonder dat wij daar ook nog maar iets voor hadden kunnen doen, de Heilige Geest hier op aarde. Eerst werkt de Geest door Jezus heen. Maar als een duif, met gratie, mag de Geest ook op jou neerdalen, want ook jij bent een kind van God.

Open weg naar Gods hart

Die open weg wordt nog duidelijker zichtbaar nadat Jezus sterft. Wanneer Hij de laatste woorden zegt: “Het is volbracht!” (Je kan daar dus niets aan toevoegen of afdoen, altijd goed om te blijven benadrukken.)

Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.
En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; 

– Mattheus 27: 50-51 (HSV)

Wanneer Jezus sterft aan het kruis met open armen, scheurt het voorhangsel in de tempel. Het zware kleed dat ons beschermde voor het dodelijke effect van Gods heiligheid scheurt door tweeën.

Opnieuw een verscheuring. Een scheuring die de weg opent naar intimiteit met God. Want als God heilig, ver weg, achter een doek was gebleven, hoe hadden we dan ooit intiem met Hem kunnen zijn? Hoe hadden we dan ons hart kunnen luchten zonder angst voor afwijzing, zonder schroom? En hoe kunnen we zonder intimiteit Gods liefde echt in ons hart toelaten? Hoe kunnen we dat dan ook ooit delen met anderen, als we zelf niet eens Hem zouden kennen?

Aan de slag!

Wauw! Wat een prachtige God hebben wij. Terwijl ik dit schrijf ben ik verwonderd over wie God is. Jij ook? Denk na over de volgende vraag en schrijf eventueel het antwoord op:

 • Welke eigenschappen van God haal jij uit de besproken scheuringen?

Dank God voor wie Hij is. Hij is een God van de verhalen, maar óók voor jouw leven. Denk aan zijn Naam JAHWEH. Hij IS.

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

 1. Alien schreef:

  Het is zo bijzonder dat God al weet wat je nodig hebt! Dat Hij anderen laat schrijven wat ik vandaag nodig had… ik voel me ook “verscheurd”. Moet een keuze maken hoe ik verder wil, zowel in mijn gevoel naar mijzelf toe als in mijn werk.
  Dank je wel 🙂

 2. Iris schreef:

  Wat een mooie overdenking! Zijn de gratis overdenkingen die hier op de site te vinden zijn dezelfde als die in het Zij Lacht Dagboek?

 3. Astrid schreef:

  Wat mij zo bijzonder aansprak waren de volgende dingen. Ten eerste het woord scheuring die iets positiefs brengt.
  Ten tweede dat God wegen opent waar wij ze niet zien noch bedacht hadden.
  Zo toont God Zich als een verrassend God.
  Dan is er een heilig lachen zoals Sara deed. Een verwondering.
  Dank voor deze passende woorden, hoe troostend en we kunnen het verder met anderen delen.

 4. Anoniem M schreef:

  Mooie benadereing… Voor mij voelt het verscheurd zijn nu vooral negatief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap