Leer van Paulus over toewijding en leven voor Christus!

20

jul

Marije Brandwijk

Door bepaalde gebeurtenissen in je leven kan je gaan nadenken over moeilijke vragen, die heel je leven in een ander daglicht kunnen zetten. Je vraagt je af waarvoor je leeft. Waar draait het nu eigenlijk allemaal écht om? Diepere vragen over God komen aan de oppervlakte, ‘Zou ik bereid zijn om alles, om mijn hele leven over te geven aan God?’ Voor Paulus is het helder! Wat leert hij ons vandaag?

Wanneer je door een fase van rouw gaat, kan het zijn dat je soms je eigen leven eigenlijk ook niet meer zo ziet zitten. Nu zijn dit heftige gevoelens, die er zeker ook bij rouw kunnen zijn. Ook kun je zelf meer gaan verlangen naar de eeuwigheid door gebeurtenissen in het leven.

Ik denk inderdaad dat het goed is om soms na te denken over de vragen: Waarom en waarvoor leef ik? Stel ik zou komen te overlijden, wat zijn dan mijn gevoelens hierbij? Ben ik bereid om alles over te geven aan God? Zelfs als dit betekent dat ik ervoor moet sterven? Terwijl ik hier wat over nadacht, las ik op meerdere momenten een tekst waarin Paulus zijn kijk hierop deelt. 

Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.
– Filippenzen 1:19-22 (HSV)

Paulus’ toewijding gaat zelfs tot aan de dood

Paulus schrijft deze woorden wanneer hij vastzit in de gevangenis. Met ‘dit’ in vers 19 bedoelt hij zijn gevangenschap en de moeilijkheden die het met zich meebrengt. Hij is er zeker van dat Christus altijd trouw zal blijven en hem niet in de steek zal laten of hem zal beschamen.

In het gedeelte waar deze teksten staan, heeft Paulus het meerdere keren over bevrijding en verlossing. Aan de ene kant bedoelt hij hier zijn letterlijke vrijlating uit de gevangenis, maar aan de andere kant ook de verlossing in de zin van het eeuwige leven.

Zoals we verder ook lezen in de Bijbel, geeft hij zijn leven hier op aarde aan God, om Hem te dienen. Het gaat Paulus ten diepste niet om het feit of hij zal leven of sterven, maar hoe hij een trouwe dienaar van God kan zijn én blijven. Hij is zelfs bereid om hiervoor te sterven. Dat gaat ontzettend diep. Proef je zijn toewijding?

Paulus leeft voor Christus

Paulus laat zien dat hij met zijn leven, maar ook met zijn sterven, God groot zal maken. Hij zegt: ‘zoals altijd’, alsof het niets is dat Paulus dat altijd al deed in zijn leven. Ik vind het ook zo bemoedigend dat wanneer iemand sterft, daar veel van uit kan gaan. Ook daarin kan God groot gemaakt worden.

Eigenlijk schetst Paulus voor zichzelf twee opties om God groot te maken: als hij wordt vrijgesproken van zijn gevangenisstraf en weer verder kan met het verkondigen van het Evangelie, of wanneer hij sterft als martelaar en daarmee ook God verheerlijkt (zie ook Filipenzen 2:17). Paulus kende de eventuele gevolgen van het trouw volgen van Christus, maar bleef dat toch standvastig doen. Hij is niet bang voor de dood, want hij weet dat hij dan bij Christus zal zijn en dat het dus winst is (vers 21).

Toen ik deze woorden las, werd ik diep geraakt door zijn trouw en toewijding aan de Heer. Paulus schetst hier totale overgave aan Gods wil en plan. Hij weet dat hij er niet over beslist, omdat God alles leidt in het leven. Wat hij boven alles wil, is God dienen. Dat is ook waarom hij zegt: ‘Wat ik verkiezen zal weet ik niet.’ Hij geeft het in Gods handen. Want die weten waar ze Paulus uiteindelijk hebben willen. 

Aan de slag!

  • Hoe kijk jij naar de woorden van Paulus in Filippenzen 1:21: ‘Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.’
  • Wat kun jij leren van de toewijding die Paulus laat zien vandaag?

Bronnen: HSV Studiebijbel en Online Studiebijbel

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap