Verneder je onder Gods hand?!

23

jan

Maartje Kok

Woordjes zoals ‘onderdanig’ of ‘nederig’ zijn, en alles wat te maken heeft met het jezelf ónder gezag van iemand stellen, geeft ons vaak wat de kriebels. “Het is niet van deze tijd, we zijn toch allemaal gelijkwaardig?!”, wordt er dan verontwaardigd gezegd. Toch schrijft Petrus in 1 Petrus 5 over deze termen. Wat bedoelt hij hiermee en welke bevrijdende boodschap ligt hierin?

Petrus spreekt in 1 Petrus 5 onder andere de jongeren in de gemeente aan. Dit zijn de leden van de gemeente tot ongeveer 30 jaar. Zij worden onderwezen in het onderdanig zijn aan de ouderen in de gemeente, en ze moeten respecteren dat er leiding aan hen wordt gegeven. Daarna wordt héél de gemeente aangesproken:

‘Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’
– 1 Petrus 5:5 (HSV)

Nederigheid

Het bekleed zijn met nederigheid, wijst heen naar de kleding van een slaaf, maar het wijst ook heen naar het moment dat Jezus knielde, om in alle nederigheid de voeten van Zijn discipelen te wassen. Het beste voorbeeld van op een goede manier nederig zijn. De ander te dienen en daarbij te knielen. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Wat wordt hiermee bedoeld?

In eerste instantie is het hoogmoedig als jij het evangelie afwijst, het geschenk van God aan de kant zet en het bloed van Jezus verwerpt. Nederig is het juist, als je ziet dat je het niet van jezelf moet verwachten, maar van Hem. Dat je niets anders kan dan Hem te ontvangen en dat je ziet dat Hij degene is die jouw zonden kan én wil vergeven. Vanuit die houding mag je dan ook leren om nederig te zijn naar de mensen in je gemeente. Wetend dat ook jij mag leven van genade en dat Jezus is gekomen om jou te dienen. Nederigheid krijgt zo een diepere dimensie en zou een vreugde moeten geven omdat je daarin Jezus mag navolgen.

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.’
– 1 Petrus 5:6 (HSV)

Nederigheid is niet een houding van ‘kleineren’, maar het getuigt juist van een actieve houding van afhankelijkheid van God, erop vertrouwend dat er niets in jouw leven is wat buiten Hem omgaat.
In het leven van Jezus werd duidelijk dat Hij zich volkomen afhankelijk van zijn Vader opstelde. De krachtige hand van God komt vaak terug in het Oude Testament. Je ziet hierin dat Gods hand voor twee dingen kan staan:
1. Gods hand die mensen heiligt
2. Gods hand die mensen bevrijdt

Het is dus een goede hand om je onder te vernederen. Om onder te bukken en in liefde te knielen. Het is niet een hand die slaat, maar een hand die leidt. Niet een hand die kleineert, maar een hand die jou op zijn tijd zal verhogen.
Wat wordt er met verhogen bedoeld? Jezus zal als koning terugkomen en zal gelovigen de plek geven die ze dankzij Hem hebben verdiend. Ze mogen met Hem regeren op de nieuwe aarde en mogen leven in zijn nabijheid. Hoger kunnen we het niet zoeken dan bij Hem.

Hij zorgt

‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’
-1 Petrus 5:7 (HSV)

Het Griekse woordje voor ‘zorgen’ is ‘merimnaο’, dit betekent: ongerustheid, angstige bezorgdheid. Het stamwoordje wat hierin zit, betekent ‘verdelen’. Bezorgdheid verdeelt dus jouw gedachten. Het haalt ze uit elkaar, en brengt ze in verwarring, zodat je het heldere zicht op God verliest. Deze tekst roept ertoe op om al die zorgen op Hem te werpen. De liefdevolle Vader. Want? Hij zorgt voor je. Een schitterende reminder om soms tegen jezelf te zeggen, jezelf toe te roepen: wérp je zorgen op Hem! Wat inhoudt dat je heel je hart gewoon voor Hem uit mag storten, niet in mooie volzinnen, maar gewoon. Alles waar jij je zorgen over maakt.

En jij?

Hoe vond je deze lessen uit dit gedeelte uit 1 Petrus 5? Misschien stuitte het je tegen de borst, omdat je het woordje ‘vernederen’ verschrikkelijk vindt. Dat kan ik me goed voorstellen, want wij verbinden er vaak een negatieve betekenis aan. God echter bedoelt dit dus nooit in de verkeerde en kleinerende zin, maar juist in de verhogende zin.

Wanneer ben jij voor het laatst op je knieën gegaan en heb je gezegd: ‘God, hier ben ik. Hier zijn mijn zorgen, mijn hoogmoed, mijn gedachtes dat ik het beter denk te weten dan U’? Want juist die gedachtes dat wij het beter denken te weten dan God maken ons zo hoogmoedig en maken ons vol zorgen. Het is onze trots die soms onze eigen zorgen wil vasthouden, terwijl de beste plek bij Hem is.

Mij kan het helpen als ik hoogmoed in mijn hart voel groeien, om letterlijk op mijn knieën te gaan en mij klein te maken voor God. Niet voor de God waarvoor ik angstig ben, maar voor wie ik ontzag heb én de God die heilig is en aan wie ik moet belijden hoe hoogmoedig ik was. De God die niets liever wil dan dat ik mijn zorgen op Hem werp, omdat Hij in alle volmaakte liefde voor mij wil zorgen. Hij zórgt voor mij. Aan zo’n God wil ik mij geven en mijn afhankelijkheid van Hem belijden.

Aan de slag!

– Als het mogelijk is, ga dan letterlijk op je knieën. Vertel God je zorgen, écht alles wat er ook maar in je opkomt en belijd Hem waarin je hoogmoedig was.
– Zoek 1 Petrus 5 op in je Bijbel en lees deze nog een keer door. Waar kom je in de Bijbel nog meer deze tekst tegen? Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5:7, HSV)

Wil je gebruik kunnen blijven maken van onze gratis overdenkingen? Steun ons werk dan met een eenmalige gift! Onze dank is groot.

[paytium name=”Zij Lacht” description=”Donatie” button_label=”Yes, ik steun Zij Lacht!”]
[paytium_field type=”dropdown” label=”Bedrag” options=”5/10/15/20/50/100″ options_are_amounts=”true” /]
[paytium_total /]
[/paytium]

Deel deze overdenking

  1. Anoniem M schreef:

    Mooi.
    Kan ik hier iets over vragen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap