Verlies de moed niet – Jezus roept jou op om te volharden in gebed

12

dec

Elise de Vries

‘Elise, je gaat toch niet opgeven?’ Er klinkt verontwaardiging in zijn opmerking. Ik kijk een beetje neerslachtig nu ik mijn vriend heb verteld dat ik er wel klaar mee ben. Ik geloof dat God kan genezen, maar er gebeurt al jarenlang niets met de wratten die de onderkant van mijn voeten bekleden. De dokters zeggen dat ze niet meer kunnen dan ze al doen. Ach, het is ook niet zo erg. Buiten de zomerperiode loop ik toch nooit met blote voeten. Geloof dat de wratten weg gaan is er niet echt meer. In tegendeel, de afgelopen jaren ben ik bijna wekelijks naar de huisarts gegaan. In plaats van dat de wratten krimpen, vermenigvuldigen ze zich echter. Ik was mijn moed verloren om te volharden in gebed. Ben jij benieuwd wat Jezus tot ons spreekt als we de moed om te blijven bidden verliezen? 

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. 
– Lukas 18:1 (HSV). 

In Lukas 18 vertelt Jezus met een gelijkenis dat we moeten blijven bidden tot we gebedsverhoring zien. Hij roept ons op te volharden in gebed. Met andere woorden zegt Hij: ‘Verlies de moed niet!’ Jezus schetst de situatie van een weduwe die een conflict heeft met een tegenpartij. Ze komt bij een rechter en geeft hem de opdracht om haar recht te doen. Wanneer je iemand recht doet, zorg je dat diegene behandeld wordt zoals diegene behandeld zou moeten worden. Je geeft iemand wat hem of haar toekomt. In dit geval was het dus de taak van de rechter om ervoor te zorgen dat de weduwe juist behandeld werd.  

De onrechtvaardige rechter 

Over deze rechter zegt Jezus dat hij God niet vreesde en geen mens ontzag. Deze rechter trok zich niets aan van wat rechtvaardig was. Voor niemand maakte uit een uitzondering in deze onverschilligheid. Een lange tijd wilde hij dan ook niet ingaan op het verzoek van de weduwe. Met zijn daden liet hij haar eigenlijk merken: ‘Zoek het lekker zelf maar uit.’ Recht doen had voor hem geen waarde. 

De volhardende weduwe 

De weduwe laat het er niet bij zitten. In de Herziene Statenvertaling staat dat zij voortdurend naar de rechter toekwam. Misschien klopte ze elke dag aan zijn deur om om recht te vragen. Misschien wel een paar keer per dag. Misschien wel elk uur. Het is duidelijk dat ze bleef volharden, ondanks dat de rechter lange tijd niet naar haar luisterde. Ze verloor de moed niet. Het voortdurend smeken gebruikte Jezus als beeld voor volharden in gebed. 

De rechter vindt deze volharding maar moeilijk. De weduwe valt hem lastig en hij heeft geen idee hoelang ze dat volhoudt. Hij zegt bij zichzelf: 

Toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. 
– Lukas 18:5 (HSV). 

Volharden in gebed 

Het lijkt een bizarre vergelijking. Volharden bij een onrechtvaardige rechter beeldt het volharden in gebed uit. Jezus gebruikt hier een extreem beeld. Volharding zorgt voor recht bij de onrechtvaardige rechter. Volharding zorgt dan dus zeker voor recht bij de meest rechtvaardige Rechter! God is namelijk heel anders dan de rechter uit de gelijkenis. Jezus geeft deze boodschap mee: 

Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? 
– Lukas 18:7 (HSV). 

Ik vertelde je in deze overdenking ook over mijn wratten. Zowel ik als anderen baden voor mijn voeten. Toch was er niets gebeurd. ‘Elise, je gaat toch niet opgeven?’ De dag na het gesprek met mijn vriend klonken deze woorden nog in mijn hoofd. Nee, ik wilde niet opgeven. Ik begon opnieuw met bidden. Ik ging volharden in gebed voor mijn recht. Jezus droeg mijn ziekte namelijk al aan het kruis (Jesaja 53: 4-5). Vervolgens begonnen de wratten te krimpen. Sinds deze zomer heb ik zelfs weer mooie gladde voeten!  

Jarenlang leek het alsof God niets deed aan mijn probleem. Ik voelde me als de weduwe. Misschien voel jij je ook wel eens zo. Je vraagt en vraagt, maar vindt geen gehoor. Dan mogen we leren om te volharden in gebed voor datgene wat God ons beloofd heeft. We mogen vertrouwen op onze rechtvaardige Rechter. Verlies de moed niet. Hij zal ons recht doen en zijn beloften nakomen! 

Aan de slag! 

Denk eens na wat er in jouw leven speelt waarvoor je de moed (bijna) hebt opgegeven. Dit kan ziekte zijn, maar ook iets anders waarin je Gods beloften nog niet tot uiting ziet komen. Ik wil je uitdagen dit bij God te brengen, je kan het bijvoorbeeld zo uitbidden:  

‘Heer ik wil [… vul situatie in …] bij U brengen. U weet dat ik de moed aan het verliezen ben. Ik kies ervoor te geloven dat U mij kunt en wilt helpen. Ik bid dat U Uw geloof in mij zaait dat U [… vul situatie in …] gaat veranderen. Sterk mij om te volharden in het gebed.’  

Om jezelf eraan te herinneren om hiervoor te blijven bidden, kun je bijvoorbeeld een post-it op je spiegel of kamerdeur hangen.  

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Dankjewel Elise! Wat een mooie bemoedigende blog.
  Volharden in gebed🙏🏻.

 2. Carola schreef:

  Super zeg!
  Nooit zo bij dit verhaal stil gestaan..
  Bedankt…
  Terwijl ik dit zo schrijf komt er een vers in mijn gedachten :
  En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!
  Romeinen 10:15 HSV.
  Dit vers is ook terug te vinden in Jesaja 52:7

  Jouw voeten hebben nu al een getuigenis mogen geven van Gods goedheid.

  Blessings

 3. Aleida de Paus schreef:

  Mijn Dochter is erg ziek , ik ben op van verdriet, maar wil niet dat mijn overspannenheid en emotie winnen van mijn geloof ! Ik zal blijven bidden !
  Hij heeft voor mij gebeden dat mijn geloof niet op raakt !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap