Licht in de nacht – en de duisternis heeft Hem niet in haar macht gekregen

13

dec

Gastblogger

We zitten nu in de ‘donkere dagen voor Kerst’. De dagen zijn kort en de nachten duren lang. Te lang voor sommige mensen. Mensen die gebukt gaan onder gemis van dierbaren, eenzame mensen, mensen met veel zorgen en problemen, waar maar geen eind aan lijkt te komen. Mensen die ziek zijn of geen hoop meer zien. Voor sommigen lijkt de nacht wel een eeuwigheid te duren, en lijkt het alsof hun leven omsloten is door de duisternis. Ruim 2000 jaar geleden leefden de mensen in Israël ook in duisternis, onderdrukt door de Romeinen, zagen velen ook geen hoop voor de toekomst. Waren de mensen de belofte van God vergeten? God doet altijd wat Hij belooft; zijn plan staat vast. En in die ene donkere nacht veranderde alles: de komst van het Licht.  

Donkere dagen voor Kerst, misschien ervaar jij dit ook echt zo in je leven op dit moment? Leef jij in de duisternis van de nacht en zie je uit naar een klein straaltje licht wat maar al iets van de duisternis zal doen vervagen. Zie jij uit naar nieuwe hoop? Ik wil je vandaag hoop brengen en ik bid dat je Licht mag zien in je eigen leven.  

Licht in de nacht

Op kerstavond gedenken we dat het Licht van de wereld naar de aarde kwam. Ruim 700 jaar voor die tijd sprak de profeet Jesaja hier al over: 

Het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot Licht zien. Zij die wonen in de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.  
– Jesaja 9:1 (HSV).

De mensen van die tijd waren misschien deze woorden van God wel vergeten. Ze hadden wellicht de hoop al opgegeven. God had tenslotte ook al een lange tijd niet meer bij monde van de profeten gesproken. Geloofden de mensen nog wel in de belofte dat God een hoopvolle toekomst voor zijn volk had? Maar God houdt altijd zijn woord, en Hij gaf de wereld die Hij zo liefhad zijn eigen zoon Jezus.  

Jezus, het Licht van de wereld, kwam in de meest kwetsbare vorm, als een lief klein en afhankelijke baby, naar deze aarde. Jezus legde zijn macht een heerlijkheid af en verliet de hemel en kwam in de duisternis van de aarde om redding te brengen voor de mensen. Gedreven door liefde voor ons, werd Hij mens zoals jij en ik. Met maar één doel: ons pad te verlichten naar het Vaderhart van God, om aangenomen te kunnen worden als zijn kinderen.  

Ik ben het Licht

Jezus groeide op en begon op 30-jarige leeftijd zijn bediening. Toen Jezus zijn bediening begon, stond Hij vrijwel direct oog in oog met de duisternis. De Geest leidde Hem naar de woestijn waar Hij geconfronteerd werd met de duivel die Jezus probeerde te verleiden. Maar Jezus bleef sterk, en onaantastbaar en gesterkt door de Geest vervolgde Hij zijn weg. Waar Jezus kwam bracht Hij hoop, liefde, leven en licht, wat zeker niet altijd zonder strijd ging. Hij ervoer hierbij ook tegenstand en was hierdoor zeker niet altijd zo geliefd. Jezus bracht hoop, liefde, leven en licht door de boodschap van redding te brengen, mensen te genezen door zijn handen op de zieke te leggen en door mensen te bevrijden van bepaalde lasten en jukken die op hen gelegd waren. Maar ook om mensen te bevrijden van demonen, een rechtstreekse confrontatie met de duisternis. 

Daar waar Jezus kwam bracht Hij het Koninkrijk van de hemel op aarde. Een Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en vreugde. Zoals lichtstralen aan de horizon het donker van de nacht al doen verdwijnen nog voordat de zon daadwerkelijk op komt.

En dat is vandaag de dag niet anders: Jezus wil komen in de situatie waarin we verkeren, hoe donker ook. Hij wil licht brengen, want Hij zegt zelf: 

IK BEN het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht wat leven geeft.  

Johannes 8:12 (BasisBijbel). 

Als we om ons heen kijken, lijkt de duisternis het te winnen van het licht. Lijkt het misschien wel steeds donkerder te worden. Maar dat is niet wat de waarheid is! 

En de duisternis heeft Hem niet in haar macht gekregen

Toen Jezus bloedend en belast met al onze zonden aan het kruis hing, kwam er een duisternis over het gehele land. De duivel heeft toen vast even gedacht dat de duisternis het gewonnen had van het Licht. Maar juist daar aan het kruis werd de overwinning behaald! Daar aan het kruis won het Licht het voor eens en altijd van de duisternis en verbrak Jezus de werken van de duivel. De weg naar de Vader is weer vrij voor iedereen die gelooft in het offer van Jezus. Jezus verbrak aan het kruis niet alleen de macht van de zonde, door zijn opstanding uit het graf heeft Hij de dood voor eeuwig verslagen. Jezus is de grote overwinnaar, door zijn komst op aarde als baby, door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding brengt Hij altijd nog licht in de nacht, want de duisternis heeft Hem niet in zijn macht gekregen. 

Aan de slag!

Ja, het kan soms behoorlijk donker zijn om ons heen, en ik weet ook niet in welke situatie jij zit. Maar de Bijbel leert ons dat wij in alle moeilijkheden meer dan overwinnaars zijn, dankzij Hem die van ons houdt. (Romeinen 8:37)  

Zoals Jezus die ene nacht op aarde kwam, wil Hij ook komen in jouw situatie. Nodig Hem uit en vraag Hem zijn licht er over te schijnen. 

Lees als extra verdieping: Johannes 1: 1-18 en Romeinen 8: 31-39  

Luister het liedLicht in de nacht”.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap